U, de petitionaris
Gekke geit

Geen mega-geitenstal in directe omgeving van de bebouwde kom Nederweert

747 ondertekeningen

Een mega geitenstal in de Gerrisstraat te Nederweert kan niet!

Een rapport van RIVM 2017 geeft aan dat veehouderij en met name geiten veel gezondheidsproblemen opleveren in omgeving tot 2 km. Advies GGD: Géén bewoning 2 km om geitenhouderij.

De Gerrisstraat ligt te dicht bij de dorpskern.

Petitie

Wij

Inwoners van de gemeente Nederweert, die overlast zullen ervaren indien de mega geitenstal er komt.

 

constateren

  • de overheid moet rekening houden met de volksgezondheid en gezondheidsrisico's voor inwoners.

  • Intensieve veehouderij behoort niet in de directe omgeving van de bebouwde kom!

 

en verzoeken

Geen uitbreidingen of nieuwe aanvragen van intensieve veehouderijen minder dan 3 kilometer afstand van een bebouwde kom goed keuren.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Limburg 
Petitieloket:
Einddatum:
03-05-2018 
Petitionaris:
A. Samuels 
Organisatie:
Omwonenden Nederweert 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Stand-still beleid voor geitehouderijen in Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders van Nederweert voorkomt wildgroei aan geitenhouderijen door niet mee te werken aan de uitbreiding van geitenhouderijen of het omschakelen van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij. Het besluit geldt voorlopig voor de duur van een jaar en wordt daarmee over de raadsverkiezingen heen getild.

Het college van Nederweert heeft een voorstel uitgewerkt voor geitenhouderijen in Nederweert.

+Lees meer...

Zij geeft hiermee handen en voeten aan een initiatiefvoorstel van de PvdA (Nederweert Anders) om een stand-still beleid inzake geitenhouderijen mogelijk te maken. Het college heeft geconstateerd (mede na een advies van het GGD Midden Limburg en de vragen die gesteld zijn door de partij JAN Nederweert) dat er onvoldoende zicht is op de gezondheidsrisico’s rondom geitenhouderijen én wil voorkomen dat er wildgroei ontstaat in leegstaande stallen. Deze twee overwegingen hebben geleid tot het voorstel van het college.

“Om het gewenste beleid juridisch te borgen en uit te kunnen voeren is een voorbereidingsbesluit noodzakelijk”, aldus wethouder Van Meel. Een voorbereidingsbesluit kan voor maximaal een jaar worden genomen.

Naar verwachting zal dit besluit in de komende raadsvergadering op 13 maart a.s. worden aangenomen. Graag willen we echter voor het begin van die vergadering deze petitie aan het College van Nederweert aanbieden. Het zou daarom fijn zijn als we deze laatste dagen nog even extra medemensen op deze petitie wijzen, zodat er zoveel mogelijk ondertekenaars van de petitie zijn.

Overigens is het onze bedoeling om met de petitie ook nog naar de Provincie Limburg te gaan, in de hoop op een Stand Still beleid op provinciaal niveau.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

08-03-2018

In 1 dag al meer dan 100 ondertekenaars van de petitie

Geweldig!

We zijn pas net gestart en nu al hebben meer dan 100 bezorgde medemensen de petitie onderteken.

Anderzijds geven sommige opmerkingen ook aan hoe triest het is dat we op deze manier onze bestuurders moeten laten weten dat ze bij besluiten toch vooral ook aan de gezondheid van de inwoners moeten denken.

Inmiddels hebben de plaatselijke politieke partijen JAN Nederweert en Nederweert Anders hun steun toegezegd.

De media in de vorm van Nederweert 24 en Midden Limburg Actueel hebben aandacht besteed aan onze zorg en probleem.

De verwachting is ook dat het Limburgs Dagblad binnenkort aandacht aan het probleem in het algemeen en ons specifieke geval in het bijzonder zal besteden.

We staan dus pas aan het begin. Aaanstaande dinsdag 6 februari vanaf 19 uur zal in de gemeenteraad over de betreffende vergunningsaanvraag worden gesproken.

+Lees meer...

Het is belangrijk dat we ons dan ook laten zien! Komen jullie ook?

Ruim 100 ondertekenaars in 1 dag is bijzonder, maar om echt indruk te maken moeten dat er natuurlijk nog veel meer worden. Breng daarom svp ook je vrienden, kennissen en omgeving op de hoogte van wat er speelt en verwijs ze naar onze petitie!

SAMEN STAAN WE STERK!

Alvast bedankt voor de ondersteuning van het initiatief.

04-02-2018