U, de petitionaris
Fotorcreated

Geen grootschalig containercomplex voor midstay in Kuukven Baarlo

1.273 ondertekeningen

Gemeente Peel en Maas wil versneld 64 woonurgenten en arbeidsmigranten plaatsen in een grootschalig tweedehands container van meer dan 50 meter lang midden in woonwijk Heierhof / Kuukven en passeert hiermee het karakter, uitstraling en de strenge welstandseisen van het verleden. Momenteel is Baarlo met 11.3% arbeidsmigranten koploper in de gemeente Peel en Maas, en heeft ten opzichte van andere kernen 2-5x zoveel huisvesting.

Petitie

Wij

De inwoners van Baarlo, dorpskern van gemeente Peel en Maas

 

constateren dat:

Dat de gemeente Peel en Maas voor woonurgenten en arbeidsmigranten die langere tijd verblijven versneld zogenaamde midstay realiseren. Het doel daarvan is om deze mensen gepaste huisvesting te geven en te zorgen dat ze integreren in onze samenleving, en daarna doorstromen naar een normaal huis. Er zijn al enkele plannen gerealiseerd in Peel en Maas, maar blijkbaar gaat het allemaal niet snel genoeg en gaat het steeds meer om grote aantallen in accommodaties die steeds minder van kwaliteit worden. Het resultaat hiervan zijn de onthulde plannen in de wijk Heierhof/Kuukven, waarbij 32 midstay woningen gerealiseerd worden in een grote tweedehands container van meer dan 50 meter lang. Een gedeelte van de accommodatie ziet U op de foto. De bewoners van Heierhof/Kuukven zijn bij de bouw van hun huizen geconfronteerd met strenge welstandeisen. Ook andere inwoners van Peel en Maas worden geacht kwalitatief goed en mooi te bouwen. Nu de gemeente zelf iets voor ogen heeft speelt kwaliteit blijkbaar helemaal geen rol meer. Om nog meer de (infra) kosten te drukken wordt het gebouw zo dicht als mogelijk op de bestaande woningen gezet, wat het kwaliteitsverschil nog extra benadrukt. Dit soort gebouwen past niet in de wijk, maar ook niet bij Baarlo wat zich kwalificeert als kastelendorp met Karakter, en waar de laatste jaren gezichtsbepalende locaties verloren zijn gegaan onder dezelfde gemeentedruk. Momenteel is Baarlo met 11.3% arbeidsmigranten koploper in de gemeente Peel en Maas, en heeft ten opzichte van andere kernen 2-5x zoveel huisvesting. Dit is niet genoeg, en nu moeten de extra 32 woningen plaats gaan bieden aan 64 mensen, zogenaamde woonurgenten. Omdat er geen projectontwikkelaar/woningstichting voor te vinden is heeft de gemeente nu een ondernemer die elders zijn camping wil uitbreiden voor arbeidsmigranten, verplicht door de gemeente het dan maar zelf te doen. Het zullen dus vooral arbeidsmigranten worden die er zullen gaan wonen, want de exploitant is geen woningstichting, maar een bedrijf wat voornamelijk huisvesting van arbeidsmigranten verzorgt. Door ze op dergelijke schaal bij elkaar te zetten zullen ze echt niet gaan integreren. Net zoals de kwaliteit van het gebouw is ook de binnenkant heel sober en zullen de bewoners bij goed weer de parkeerplaats op moeten, wat voor overlast zal zorgen, OOK als het geen arbeidsmigranten zouden zijn. Tenslotte speelt nog een rol dat de krappe ontsluiting van Heierhof/Kuukven nog krapper zal worden. De verkeersdruk die nu al te hoog is, zal verder toenemen, ook op de Bong! Bij de opbouw van Baarlo is jaren lang gewerkt aan een zorgvuldig opgebouwde leefomgeving met een hoog kwaliteitsniveau. Crisis of niet, we moeten dat niet nu gaan afbreken, maar zoeken naar meer creatieve oplossingen dan gewoon alles op een hoop te vegen in een grootschalige barak en dan concluderen dat we de norm gehaald hebben.

We willen U dus vragen om te steunen in verzet tegen dit plan… want iedere stem tegen hebben we hard nodig!!

 

en verzoeken

Wij verzoeken de gemeente Peel en Maas, Burgemeester en College B&W, om: • Nee te zeggen tegen voornoemd plan voor huisvesting van woonurgenten en arbeidsmigranten in de wijk Kuukven/Heierhof te Baarlo. • In het beleid aangaande arbeidsmigranten kleinschaligheid en spreiding na te streven om zo daadwerkelijke integratie mogelijk te maken. • Rekening te houden met de opgave die Baarlo nu al invult op het gebied van arbeidsmigranten huisvesting. • Bij de realisatie van plannen oog te blijven houden voor kwaliteit die past bij Baarlo in het belang van haar huidige bewoners als ook nieuwkomers.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Peel en Maas 
Petitieloket:
Einddatum:
30-07-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Containercomplex Baarlo 
Organisatie:
actiegroep: geen containercomplex in Kuukven Baarlo 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Wethouder spreekt met twee monden: CDA neemt stelling in dossier Kuukven

INGEZONDEN ARTIKEL: CDA NEEMT STELLING IN DOSSIERS KUUKVEN Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag zijn twee lastige dossiers besproken. Het langlopende dossier zwemwater en het voornemen om in de Baarlose wijk Kuukven een groot containercomplex voor ‘woonurgenten’ te plaatsen. Midstaylocatie in KuukvenCDA Peel en Maas diende samen met de partijen AndersNu en Ton Hanssen een motie in.

+Lees meer...

De motie riep de raad en college op om het vastgestelde beleid midstay en de uitvoeringsmogelijkheden vanuit de doelstellingen van beleid en de doelgroepen nogmaals onder de loep te nemen. De knelpunten waar het college bij de uitvoering tegenaan loopt, zouden dan naar voren kunnen komen en er kon samen aan een oplossing gewerkt worden. CDA-raadslid Wim Hermans: “Alle betrokken partijen bij dit voornemen zijn op zijn zachtst gezegd niet gelukkig met het voornemen dat er nu ligt. De aanvrager, omgeving, het dorpsoverleg Baarlo, niemand wordt hier gelukkig van. De wethouder gaf op de inloopavond in Baarlo duidelijk aan dat hij ‘niet anders kan dan het beleid van de raad uitvoeren’! Vanuit de volle zaal in Baarlo werd een oproep gedaan aan de raadsleden om het geheel nog eens kritisch te bekijken. We moeten kritisch durven zijn op ons eigen beleid en uitvoeringen!” Heel vreemd dat tijdens de raadsvergadering zowel de coalitiepartijen (Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en VVD) als wethouder Arno Janssen aangaven dat ze die handreiking voor overleg overbodig vonden. De wethouder zou dit zelf wel oplossen. De wethouder had ineens geen hulpvraag meer aan de raad en kon er best zelf met de omgeving uitkomen. CDA-er Wim Hermans: “We blijven dit nauwgezet volgen!” Ook het verzoek om de beslissing op de reeds ingediende vergunningaanvraag voor het midstaycomplex op te schorten of af te wijzen om meer tijd te hebben voor een gezamenlijke oplossing werd afgewezen. Blijkbaar is er nu ineens toch tijd genoeg om er uit te komen. Tot op dit moment was er voor ons en de omgeving in elk geval nog niets van een oplossing merkbaar. De raadsleden van CDA Peel en Maas, AndersNu en Ton Hanssen stemden voor de motie. De raadsleden van Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en de VVD stemden tegen de motie. Voor het volledige artikel zie: http://www.bledje.nl/snel-nieuws/ingezonden-artikel-cda-neemt-stelling-in-dossiers-kuukven-en-dossier-zwemwater/  

http://www.bledje.nl/snel-nieuws/ingezonden-artikel-cda-neemt-stelling-in-dossiers-kuukven-en-dossier-zwemwater/
22-06-2015

Voorlopig uitstel van plan voor tijdelijke wooncomplex Kuukven/Heierhof

De plannen voor de tijdelijk woonappartementencomplex Heierhof in de woonwijk Kuukven in Baarlo worden voorlopig uitgesteld. Dat is de uitkomst van een tweede, goed bezochte bijeenkomst van omwonenden en de gemeente 10 juni jongstleden in Baarlo.

+Lees meer...

Er waren veel vragen van de omwonenden en door die onduidelijkheid is er veel weerstand tegen de komst van het complex. Bovendien krijgt de initiatiefnemer van het plan Heierhof, huisvester Work and Stay, op die manier eerst de gelegenheid om een nieuwe locatie voor tijdelijke arbeidsmigranten bij recreatiepark Breebronne in Maasbree te realiseren.  Tijdens de inloopavond werd duidelijk dat de ondernemer cq. initiatiefnemer, College B&W en omwonenden niet op 1 lijn zaten. Nadat dit publiek duidelijk werd voor alle partijen opperde de de wethouder om advies van de raad over de beleids invulling. 

11-06-2015

2e gemeente inloopavond - Komt allen

Woensdag 10 Juni 2015 is er een tweede bijeenkomst tijdelijk appartementencomplex in Kuukven (Baarlo). Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur Locatie: Zaal Unitas (Wilhelminastraat 11a in Baarlo). Aanmelden is niet nodig. De bewoners van de wijk zijn rechtstreeks geinformeerd over deze avond, en via dit nieuws willen we u oproepen om naast uw stem ook uw gezicht te laten zien op voornoemde avond. Bovenstaande afbeelding is het 'beeldmerk' zoals de bewoners van Baarlo de plannen van de gemeente ziet. Daarnaast aangezien het al enige tijd rustig is een korte update over de stand van zaken m.b.t.

+Lees meer...

het “bouw”plan in Kuukven/Heierhof, is hieronder een update. Hoe het begon De bouwplannen vloeien voort uit een vergunningsaanvraag voor camping BreeBronne in Maasbree. D.m.v. deze aanvraag wordt onder andere goedkeuring gevraagd om 750 (nieuwe) arbeidsmigranten (< 6 mnd) te mogen huisvesten in Maasbree. Als tegenprestatie moet de ondernemer 64 midstay-plekken (>6 mnd - <2 jaar) realiseren en moet hiervoor van de gemeente een complex bouwen of samenwerking zoeken met een andere huisvester (woningbouwverenigingen of zo). Van hieruit is het onzalige plan ontstaan om een tijdelijke opvang in Kuukven/Heierhof te “bouwen” in de vorm van een tweedehands containercomplex. Huidige Status De vergunningsaanvraag voor BreeBronne is op 14.04.2015 goedgekeurd, maar onder druk van de publieke opinie (de buurt en het dorp) is de koppeling met de bouwplannen in Kuukven/Heierhof losgelaten. Een eerste kleine succes. Er moet wel nog steeds compensatie voor zgn. midstay komen, maar dat hoeft niet (meer) per definitie in Kuukven/Heierhof, en mag dus ook elders. De gemeente houdt voorlopig echter nog steeds vast aan de locatie Kuukven/Heierhof voor wat betreft de bouw van een midstay-accommodatie, maar begrijpt door het tumult dat er een ander plan moet komen (kwalitatief beter gebouw, alternatieve ontsluiting van de wijk door een inrit vanaf de Napoleonsbaan etc. etc.). Wij blijven tegen deze locatiekeuze omdat je voor een periode van 10 jaar geen kwaliteit, passend bij de wijk, kunt bouwen. Dat verdien je met het huisvesten van woonurgenten nooit meer terug! We hebben inmiddels circa 1.400 handtekeningen tegen dit plan verzameld. Volgende Stappen De gemeente moet, zoals tijdens de 1e inloopavond toegezegd is, een 2e inloopavond organiseren waarin zij alle vragen die in de buurt leven, komt beantwoorden en toelichten. Deze is gepland op woensdag 10 juni. Belangrijke kanttekening Alle dorpsbewoners moeten zich goed realiseren dat camping De Berckt eenzelfde uitbreidingsvergunning heeft aangevraagd (huisvesten van arbeidsmigranten op het voormalige speedway-circuit) en tegen dezelfde compensatiemaatregel aanloopt als BreeBronne. Voor je het weet heb je dan een 2e gebouw in Kuukven/Heierhof (of elders in het dorp) en wordt het dorp “overspoeld” met arbeidsmigranten. Wij begrijpen dat deze mensen ergens moeten wonen, maar niet allemaal in Baarlo/Maasbree en niet op een wijze (in containers) zoals nu gepland.

2e Gemeente Inloopavond - komt allen!
08-06-2015