You, the petitioner
Fotorcreated

Geen grootschalig containercomplex voor midstay in Kuukven Baarlo

1,273 signatures

Gemeente Peel en Maas wil versneld 64 woonurgenten en arbeidsmigranten plaatsen in een grootschalig tweedehands container van meer dan 50 meter lang midden in woonwijk Heierhof / Kuukven en passeert hiermee het karakter, uitstraling en de strenge welstandseisen van het verleden. Momenteel is Baarlo met 11.3% arbeidsmigranten koploper in de gemeente Peel en Maas, en heeft ten opzichte van andere kernen 2-5x zoveel huisvesting.

Petition

We

De inwoners van Baarlo, dorpskern van gemeente Peel en Maas

 

establish that:

Dat de gemeente Peel en Maas voor woonurgenten en arbeidsmigranten die langere tijd verblijven versneld zogenaamde midstay realiseren. Het doel daarvan is om deze mensen gepaste huisvesting te geven en te zorgen dat ze integreren in onze samenleving, en daarna doorstromen naar een normaal huis. Er zijn al enkele plannen gerealiseerd in Peel en Maas, maar blijkbaar gaat het allemaal niet snel genoeg en gaat het steeds meer om grote aantallen in accommodaties die steeds minder van kwaliteit worden. Het resultaat hiervan zijn de onthulde plannen in de wijk Heierhof/Kuukven, waarbij 32 midstay woningen gerealiseerd worden in een grote tweedehands container van meer dan 50 meter lang. Een gedeelte van de accommodatie ziet U op de foto. De bewoners van Heierhof/Kuukven zijn bij de bouw van hun huizen geconfronteerd met strenge welstandeisen. Ook andere inwoners van Peel en Maas worden geacht kwalitatief goed en mooi te bouwen. Nu de gemeente zelf iets voor ogen heeft speelt kwaliteit blijkbaar helemaal geen rol meer. Om nog meer de (infra) kosten te drukken wordt het gebouw zo dicht als mogelijk op de bestaande woningen gezet, wat het kwaliteitsverschil nog extra benadrukt. Dit soort gebouwen past niet in de wijk, maar ook niet bij Baarlo wat zich kwalificeert als kastelendorp met Karakter, en waar de laatste jaren gezichtsbepalende locaties verloren zijn gegaan onder dezelfde gemeentedruk. Momenteel is Baarlo met 11.3% arbeidsmigranten koploper in de gemeente Peel en Maas, en heeft ten opzichte van andere kernen 2-5x zoveel huisvesting. Dit is niet genoeg, en nu moeten de extra 32 woningen plaats gaan bieden aan 64 mensen, zogenaamde woonurgenten. Omdat er geen projectontwikkelaar/woningstichting voor te vinden is heeft de gemeente nu een ondernemer die elders zijn camping wil uitbreiden voor arbeidsmigranten, verplicht door de gemeente het dan maar zelf te doen. Het zullen dus vooral arbeidsmigranten worden die er zullen gaan wonen, want de exploitant is geen woningstichting, maar een bedrijf wat voornamelijk huisvesting van arbeidsmigranten verzorgt. Door ze op dergelijke schaal bij elkaar te zetten zullen ze echt niet gaan integreren. Net zoals de kwaliteit van het gebouw is ook de binnenkant heel sober en zullen de bewoners bij goed weer de parkeerplaats op moeten, wat voor overlast zal zorgen, OOK als het geen arbeidsmigranten zouden zijn. Tenslotte speelt nog een rol dat de krappe ontsluiting van Heierhof/Kuukven nog krapper zal worden. De verkeersdruk die nu al te hoog is, zal verder toenemen, ook op de Bong! Bij de opbouw van Baarlo is jaren lang gewerkt aan een zorgvuldig opgebouwde leefomgeving met een hoog kwaliteitsniveau. Crisis of niet, we moeten dat niet nu gaan afbreken, maar zoeken naar meer creatieve oplossingen dan gewoon alles op een hoop te vegen in een grootschalige barak en dan concluderen dat we de norm gehaald hebben.

We willen U dus vragen om te steunen in verzet tegen dit plan… want iedere stem tegen hebben we hard nodig!!

 

and request

Wij verzoeken de gemeente Peel en Maas, Burgemeester en College B&W, om: • Nee te zeggen tegen voornoemd plan voor huisvesting van woonurgenten en arbeidsmigranten in de wijk Kuukven/Heierhof te Baarlo. • In het beleid aangaande arbeidsmigranten kleinschaligheid en spreiding na te streven om zo daadwerkelijke integratie mogelijk te maken. • Rekening te houden met de opgave die Baarlo nu al invult op het gebied van arbeidsmigranten huisvesting. • Bij de realisatie van plannen oog te blijven houden voor kwaliteit die past bij Baarlo in het belang van haar huidige bewoners als ook nieuwkomers.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Peel en Maas 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Containercomplex Baarlo 
Organisation:
actiegroep: geen containercomplex in Kuukven Baarlo 

History

Signatures

Updates

Inloopavond gemeente - 15 oktober 2015

Donderdag 15 oktober 2015 is er een vierde bijeenkomst over de verdere invulling van het plan voor een tijdelijk appartementencomplex in Kuukven (Baarlo). Deze bijeenkomst vind plaats om 19.30 uur in Zaal Unitas (Wilhelminastraat 11a in Baarlo).

+Read more...

  De bewoners van de wijk zijn rechtstreeks geinformeerd over deze avond, en via dit nieuws willen we u oproepen om naast uw stem ook uw gezicht te laten zien op voornoemde avond. Bovenstaande afbeelding is het 'beeldmerk' zoals de bewoners van Baarlo de plannen van de gemeente ziet. Daarnaast aangezien het al enige tijd rustig is een korte update over de stand van zaken m.b.t. het “bouw”plan in Kuukven/Heierhof, is hieronder een update. Hoe het begon De bouwplannen vloeien voort uit een vergunningsaanvraag voor camping BreeBronne in Maasbree. D.m.v. deze aanvraag wordt onder andere goedkeuring gevraagd om 750 (nieuwe) arbeidsmigranten (< 6 mnd) te mogen huisvesten in Maasbree. Als tegenprestatie moet de ondernemer 64 midstay-plekken (>6 mnd - <2 jaar) realiseren en moet hiervoor van de gemeente een complex bouwen of samenwerking zoeken met een andere huisvester (woningbouwverenigingen of zo). Van hieruit is het onzalige plan ontstaan om een tijdelijke opvang in Kuukven/Heierhof te “bouwen” in de vorm van een tweedehands containercomplex. Huidige Status De vergunningsaanvraag voor BreeBronne is op 14.04.2015 goedgekeurd, maar onder druk van de publieke opinie (de buurt en het dorp) is de koppeling met de bouwplannen in Kuukven/Heierhof losgelaten. Een eerste kleine succes. Er moet wel nog steeds compensatie voor zgn. midstay komen, maar dat hoeft niet (meer) per definitie in Kuukven/Heierhof, en mag dus ook elders. De gemeente houdt voorlopig echter nog steeds vast aan de locatie Kuukven/Heierhof voor wat betreft de bouw van een midstay-accommodatie, maar begrijpt door het tumult dat er een ander plan moet komen (kwalitatief beter gebouw, alternatieve ontsluiting van de wijk door een inrit vanaf de Napoleonsbaan etc. etc.). Wij blijven tegen deze locatiekeuze omdat je voor een periode van 10 jaar geen kwaliteit, passend bij de wijk, kunt bouwen. Dat verdien je met het huisvesten van woonurgenten nooit meer terug! We hebben inmiddels circa 1.400 handtekeningen tegen dit plan verzameld. De gemeente heeft alle informatie tot haar genomen, en ontvouwde 24 september jongstleden een nieuw plan voor de direct omwonenden.De wethouder heeft de vergadering geopend met de mededeling dat de Gemeente tijdens de 1e en de 2e zitting veel input (bezwaren, aandachtpunten en suggesties etc.) heeft gekregen. Deze input is door Work and Stay en de Gemeente (dorpsbouwmeester) verwerkt in een nieuw plan, dat door Work and Stay aan ons gepresenteerd werd. Feitelijk behelst het plan de bouw van een 2e hands containercomplex met 10 wooneenheden (in plaats van 32). Om het geheel wat op te leuken wordt de vervelende witte kleur “verstopt” achter een betimmering en wordt volstaan met minder parkeerplaatsen.  Wij als bewoners hebben aangegeven dat ons belangrijkste bezwaar was en nog steeds is dat er een 2e hands wooncontainer in Kuukven geplaatst wordt (dat is uitgedragen op Radio en TV, de petitie en in alle correspondentie met de Gemeente). Het feit dat de Gemeente en Work and Stay  “achteloos” aan ons belangrijkste bezwaar voorbij gaan (een 2e hands gebouw is het en blijft het) zien wij als een “schoffering” van alle belanghebbenden. De bewoners keuren het plan op beeldkwaliteit af, waarop de Gemeente aangeeft dat er vandaag de dag welstandsvrij gebouwd kan/mag worden. De vergunningaanvraag voldoet volgens de Gemeente aan alle vereisten en moet in behandeling genomen worden. De bewoners hebben Work and Stay gevraagd de vergunningaanvraag in te trekken, maar Work and Stay vreest voor de gevolgen (sancties) van de Gemeente. Niet bouwen leidt tot problemen cq. vergunningsstop op de BreeBronne in Maasbree en daar zit deze camping-eigenaar niet op te wachten, zelfs niet nu hij door de Gemeente tot Volkshuisvester wordt gebombardeerd. Omdat het perceel toch ooit bebouwd moet worden (de grond drukt negatief op de grondexploitatie van de Gemeente), hebben wij de Gemeente aangeboden om binnen een projectgroep na te willen denken over een meer duurzame gebiedsinvulling met bebouwing die wel de door ons c.q. Peel en Maas nagestreefde beeldkwaliteit heeft. Dit aanbod maakte bij Wil Krause (hoofd omgevings-ontwikkeling) onverwacht enige sympathie los. Wellicht dat jullie als bewoners c.q. het dorp een eigen coöperatie kunnen oprichten, die voorziet in de voor de Gemeente noodzakelijke huisvesting voor woonurgenten. Hoewel dit voorwaar geen makkelijke opgave is, hebben wij vanuit een soort van burgerinitiatief toegezegd (met eventuele beleggers, belanghebbende, Gemeente etc.) te willen zoeken naar een oplossing die 1) het huisvestingsprobleem mee helpt op te lossen, maar 2) beter past bij het dorp (d.w.z. de invulling van het gebied Kuukven).  Immers, de camping-eigenaar, die door de Gemeente op de stoel van de volkshuisvester is gezet, heeft eerder aangegeven dat hij nul beeldkwaliteit heeft en in ruil voor een vergunning iets moet bouwen en dat het liefste zo goedkoop mogelijk wil doen. En de Gemeente steunt hem daarbij door dik en dun in, want hij moet van de Gemeente bouwen en heeft zijn oog op Baarlo laten vallen.          Tot slot hebben wij de vrees geuit dat de huidige wooncontainer het begin van meer is, maar dat is vgls. de wethouder niet het geval. Maar hoewel gesteld wordt dat Baarlo met de bouw van 10 wooneenheden in de haar opgelegde behoefte voor betaalbare woningen voor woonurgenten heeft voorzien, moet duidelijk zijn dat: 1) in Kuukven de norm gezet wordt voor de hele Gemeente Peel en Maas en 2) we er gevoeglijk vanuit kunnen gaan dat als er in de toekomst meer gaat komen in het dorp c.q. Kuukven de beeldkwaliteit zeker niet meer beter wordt dan die van datgene waar ze de wijk c.q. het dorp nu mee willen opzadelen. De wethouder verzekert ons dat dit niet zo is, maar heeft niet het “eeuwige” politieke leven en lijkt erin te zitten zo van “na mij de zondvloed”. De plannen voor short-stay op de Berckt (met ook weer compensatie voor mid-stay) worden nu nog even onder de pet gehouden. Eerst moet het project “Kwistbeek” in Kuukven landen. Wordt vervolgd……….  Volgende Stappen De vergunning is inmiddels door de ondernemer Work and Stay aangevraagd, en behoeft alleen nog goedkeuring van wethouder cq. college B&W voor gunning. Gezien de ervaringen tot nu toe hebben verwachten we dat de gemeente doorzet, en kanttekeningen van de bevolking naast haar laat liggen. De discussie wordt voortgezet op 15 oktober: we hopen en rekenen op een massale opkomst.    

Tijdelijk appartementencomplex Heierhof Kuukven
2015-10-06

Bewoners ook ongelukkig met kleiner wooncomplex in Baarlo

Direct omwonenden zijn niet gelukkig met de kleinere variant van een tijdelijk wooncomplex (midstay) in de wijk Kuukven in Baarlo zoals die donderdagavond aan ze is gepresenteerd.  Dat zegt Peter Dorssers die in de besloten bijeenkomst is bijgepraat over de mogelijke komst van tien tijdelijke woonunits voor maximaal twintig woonurgenten. TegenprestatieHet tijdelijk (maximaal tien jaar voor 64 mensen) wooncomplex is de 'tegenprestatie' die huisvester Work and Stay moet leveren voor het legaliseren van de huisvesting van 750 arbeidsmigranten bij camping Breebronne in Maasbree. De volle laagHet eerste plan met wooncontainers in twee lagen voor 64 mensen kreeg de volle laag uit het hele dorp. Nog steeds staat de wijk Kuukven vol protestborden tegen de komst van wooncontainers in de nieuwbouwwijk.

+Read more...

Maar met de kleinere 'midstay 2.0' zijn de bewoners op zijn zachtst gezegd ook niet gelukkig. Al is het complex in plaats van twee verdiepingen maar één etage hoog, kunnen er maar 20 in plaats van 64 mensen wonen en is het gebouw voorzien van een 'houten schil'.  Openbare bijeenkomstOm ook ander omwonenden en belangstellenden te laten reageren op het nieuwe midstay-plan organiseert de gemeente een openbare bijeenkomst waar iedereen zijn zegje kan doen. Die bijeenkomst over midstay 2.0 is op donderdag 15 oktober om 19.30 uur in zaal Unitas in Baarlo.

Pieternel Kellenaers
2015-09-30

Wethouder wil met select gezelschap praten en zet rest buurt buitenspel!!?

Beste mensen, Een select gezelschap van ca. 8 huishoudens heeft een uitnodiging van de gemeente ontvangen voor een nieuwe bijeenkomst over de setup van een appartementencomplex voor woonurgenten en arbeidsmigranten in Baarlo.

+Read more...

De gemeente wil aan het selecte gezelschap waarschijnlijk een aangepast plan ontvouwen betreffende de plaatsing van 10 containers voor 20 personen (i.p.v. de oorspronkelijke 64)….. maar wie zegt dat het uiteindelijk hierbij blijft…. Het hele acteren van de gemeente in deze kwestie en met name de druk van de PvdA (een minderheid met onevenredig veel invloed op het beleid) op de coalitiegenoten wekt niet veel vertrouwen. Bovenstaande huishoudens zijn direct aanwonenden, maar zeker geen afvaardiging van Baarlo of de wijk omtrent deze setup waar een petitie van meer dan 1000 mensen bij betrokken zijn. Met deze actie lijkt de rest buitenspel gezet te worden. De genodigden zijn bewust dat zij geen bevoegde delegatie zijn om afspraken te maken ten behoeve van Baarlo.  

2015-09-18