U, de petitionaris
19429729 1514405085289274 6582298593749796138 n

Geen golfbaan Kerkrade

2.176 ondertekeningen

In het mooie natuurrijke gebied Rolduc wilde men een golfbaan aanleggen.

Petitie

Wij

Natuurliefhebbers en wandelaars

 

constateren

  • Dat de natuurlijke omgeving rondom Abdij Rolduc in ernstige mate wordt bedreigd door de aanleg van een golfbaan.

  • Te vrezen valt ook dat het kwetsbare Frauensief met aangetoonde dassenburcht hiervan nadelige gevolgen zal ondervinden.

  • In Limburg liggen op korte rijafstand zo'n 25 golfbanen!

 

en verzoeken

Het golfbaan-plan op te geven en de unieke natuur in Rolduc natuur te laten.

Het antwoord

Gemeente Kerkrade haalt golfbaan Rolduc uit bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de golfbaan uit het bestemmingsplan 'Buitengebied' gehaald. Gegevens over de natuurwaarden en de cultuurhistorie zijn door de initiatiefnemers van de golfbaan niet aangeleverd. Ook moet er een nieuw onderkomen voor de visvereniging komen. Als dit wel het geval is zal er eventueel opnieuw een zorgvuldige afweging kunnen worden gemaakt, waarbij de gemeente luistert naar de argumenten van voor- en tegenstanders.

Bron: kerkrade.nl, Nieuws & Publicaties, Persberichten, 14 november 2017

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste natuurliefhebbers en wandelaars,

Nu de jaarwisseling nadert, willen we even terugblikken op de afgelopen maanden. Het was een bewogen en spannende tijd met als mooi resultaat dat de golfbaan (voorlopig) uit het bestemmingsplan is gehaald. Dankzij jullie steun hebben we de nodige stappen kunnen zetten. Alle ondertekenaars van de petitie willen we dan ook van harte bedanken! Maar liefst 2176 digitale handtekeningen zijn verzameld en samen met de handmatige steunbetuigingen komen we op een voorlopig aantal van bijna 3000 handtekeningen! Ook willen we iedereen bedanken die een zienswijze heeft ingediend tegen de golfbaanplannen.

Onze bezwaren tegen een golfbaan op Rolduc blijven ook in het nieuwe jaar onverminderd overeind! We blijven alert en hopen op jullie steun mocht het op een later tijdstip weer nodig zijn om gezamenlijk een vuist te maken tegen de golfbaanplannen. De petitie is nu afgesloten. Mochten de golfbaanplannen toch weer opnieuw worden ingediend, dan heropenen we deze petitie of starten een nieuwe.

Vooralsnog heeft deze petitie een positief resultaat opgeleverd, mede door uw handtekening.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Kerkrade 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2017 
Antwoord verwacht:
01-01-2018 
Status:
Beantwoord 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Gemeente Kerkrade haalt golfbaan Rolduc uit bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de golfbaan uit het bestemmingsplan 'Buitengebied' gehaald. Gegevens over de natuurwaarden en de cultuurhistorie zijn door de initiatiefnemers van de golfbaan niet aangeleverd.

+Lees meer...

Ook moet er een nieuw onderkomen voor de visvereniging komen. Als dit wel het geval is zal er eventueel opnieuw een zorgvuldige afweging kunnen worden gemaakt, waarbij de gemeente luistert naar de argumenten van voor- en tegenstanders.

Bron: kerkrade.nl, Nieuws & Publicaties, Persberichten, 14 november 2017

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste natuurliefhebbers en wandelaars,

Nu de jaarwisseling nadert, willen we even terugblikken op de afgelopen maanden. Het was een bewogen en spannende tijd met als mooi resultaat dat de golfbaan (voorlopig) uit het bestemmingsplan is gehaald. Dankzij jullie steun hebben we de nodige stappen kunnen zetten. Alle ondertekenaars van de petitie willen we dan ook van harte bedanken! Maar liefst 2176 digitale handtekeningen zijn verzameld en samen met de handmatige steunbetuigingen komen we op een voorlopig aantal van bijna 3000 handtekeningen! Ook willen we iedereen bedanken die een zienswijze heeft ingediend tegen de golfbaanplannen.

Onze bezwaren tegen een golfbaan op Rolduc blijven ook in het nieuwe jaar onverminderd overeind! We blijven alert en hopen op jullie steun mocht het op een later tijdstip weer nodig zijn om gezamenlijk een vuist te maken tegen de golfbaanplannen. De petitie is nu afgesloten. Mochten de golfbaanplannen toch weer opnieuw worden ingediend, dan heropenen we deze petitie of starten een nieuwe.

Vooralsnog heeft deze petitie een positief resultaat opgeleverd, mede door uw handtekening.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc

EINDE REACTIE

31-12-2017

Gemeente Kerkrade haalt golfbaan Rolduc uit bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de golfbaan uit het bestemmingsplan 'Buitengebied' gehaald.

"Voor de besluitvorming heeft de gemeente onder andere een inrichtingsplan en aanvullende onderzoekgegevens over de natuurwaarden en de cultuurhistorie nodig. De initiatiefnemers van de golfbaan hebben deze informatie niet bij de gemeente Kerkrade aangeleverd.

+Lees meer...

Daarnaast dienen er nog andere zaken geregeld te worden zoals een nieuw onderkomen voor de visvereniging", aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening).

Indien op een later tijdstip alsnog de noodzakelijke informatie wordt verstrekt, kunnen de initiatiefnemers het college verzoeken om de planologische procedure voor de aanleg van een golfbaan weer te starten. Het college zal dan de ruimtelijke ontwikkeling opnieuw beoordelen en een keuze maken.

"Dit betekent niet dat het aanleveren van de gevraagde informatie automatisch leidt tot een wijziging van het bestemmingsplan. We zullen een zorgvuldige afweging maken waarbij we luisteren naar de argumenten van voor- en tegenstanders", benadrukt wethouder Weijers.

Omdat het bestemmingsplan 'Buitengebied' ook andere gebieden dan de omgeving van Rolduc raakt, stelt het college de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan op woensdag 20 december 2017 wel vast te stellen, maar zonder golfbaan.

14-11-2017

Zienswijze werkgroep aangeboden aan wethouder Tim Weijers.

Vandaag heeft de werkgroep hun zienswijze op ludieke manier aangeboden aan wethouder Tim Weijers. .

29-09-2017