You, the petitioner
Annapark

Geen bebouwing in het Annapark

428 signatures

Er zijn plannen om in het Annapark een appartementencomplex te realiseren en hiermee het park en de groenbestemming die er op zit op te geven. De Gemeente 's-Hertogenbosch en bouwbedrijf Hoedemakers willen hier 16 dure koopwoningen plaatsen.

Petition

We

Omwonende van het park, leerlingen Ijzeren Kind, kinderdagverblijf en bewoners Hintham / Den Bosch

 

observe

Wij constateren dat het onaanvaardbaar is om dit park, het waardevolle groen met recreatieve functie, op te offeren voor bebouwing van 16 appartementen. Wij maken ons tevens grote zorgen over de ontsluiting van de geplande woningen en dus over de leefbaarheid van de woonomgeving in de toekomst. Ook baart het ons grote zorgen welke invloed de bouw heeft op het naastgelegen Annabos. Dit bos heeft nu een uniek leefklimaat voor bijzondere dieren.

 

and request

Wij verzoeken het gemeentebestuur de plannen voor woningbouw in het Annapark te stoppen en dit gebied te behouden als stedelijke groene long. Als een plek waar bewoners en (school)kinderen kunnen spelen, recreëren en elkaar ontmoeten, en waar de buizerd en de uil zich kunnen blijven nestelen. Laten we op zoek gaan naar alternatieve bouwlocaties, daar waar groen niet opgegeven wordt voor bebouwing.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
's-Hertogenbosch 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-12 
Lead petitioner:
André Sluyter 
Organisation:
Bewonerscomité Geen bebouwing in het Annapark  
Website:

History

Signatures