U, de petitionaris
2e aanmeldcentrum

Geen asielaanmeldcentrum in Bant

1.854 ondertekeningen

De VVD-staatssecretaris van Asiel en Migratie wil dat er een asielaanmeldcentrum in Bant komt. De bevolking heeft hierover niet mogen meedenken. Er is veel weerstand tegen dit plan. Als het gemeentebestuur niet met de plannen akkoord gaat, dreigt de staatssecretaris doorzettingsmacht te gebruiken.

Petitie

Wij

Inwoners van Noordoostpolder en inwoners van Nederland,

 

constateren dat:

Dat:

 • de regering een tweede asielaanmeldcentrum (een tweede Ter Apel) wil in Bant, eventueel met inzet van bestuursdwang;
 • de plaatselijke bevolking hier niet bij is betrokken;
 • in het nabijgelegen AZC-Luttelgeest al 1.000 asielzoekers zijn gehuisvest;
 • een eerdere tijdelijke uitbreiding van dit AZC tot 1.450 bewoners leidde tot veel negatieve ervaringen;
 • in 2016 is beloofd dat er niet meer dan 1.000 bewoners zouden worden gehuisvest;

 

en verzoeken

 • af te zien van bestuursdwang en de beslissing over de oprichting van een tweede asielaanmeldcentrum te laten bij het gemeentebestuur van Noordoostpolder;
 • Het gemeentebestuur van Noordoostpolder op geen enkele wijze te beïnvloeden in hun positiebepaling.

Het antwoord

Aanbieden petitie: niet fysiek maar schriftelijk: zie onderstaande brief

C.J. Dekker Emmeloord, 28 september 2022

Geachte leden van de VC Veiligheid en Justitie,
Er is een afspraak gemaakt om dinsdag 4 oktober aanstaande, 13.15, mijn petitie aan u aan te bieden. Door recente ontwikkelingen zie ik af van een fysiek aanbieden. Inmiddels is vanuit het COA en de staatssecretaris aangegeven, dat wordt afgezien van het opzetten van een tweede asielaanmeldcentrum in Bant. Aan het gemeentebestuur van Noordoostpolder is gevraagd, na te denken over of er dan iets anders mogelijk is. Daarover beraadt het gemeentebestuur van Noordoostpolder zich nu.

Nu het ernaar uitziet dat er geen sprake zal zijn van het uitoefenen van bestuursdwang door de regering, lijkt de aanbieding van mijn petitie niet meer nodig. Toch wil ik u de petitietekst doen toekomen, evenals de lijst met 1.851 ondertekenaren. Al deze mensen hebben de moeite genomen, kenbaar te maken dat zij het uitoefenen van bestuursdwang in deze kwestie geen goede zaak vinden. Het lijkt me goed dat u van deze meningen kennis neemt. Ook wil ik u mijn aanbiedingstekst laten weten; die staat hieronder:

Alvorens de petitie aan te bieden, wil ik dit graag even toelichten. Er is een asielprobleem. Niet alleen is er het tekort aan opvangplaatsen, maar veel meer is er sprake van een gestaag groeiende instroom: volgens de IND meer dan 1000 personen per week. Een middelgrote stad per jaar.

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, met 416 inwoners per km2 op de 19e plaats, na vele stadstaatjes als Monaco, Hong Kong, Heilige Stoel en Singapore. De opvang kost per asielzoeker ca € 28.000 per jaar. Honderdduizenden Nederlandse gezinnen kunnen niet meer rondkomen; de voedselbanken maken overuren, Nederland telt bijna 40.000 daklozen en tienduizenden jongeren logeren in Casa di Mama omdat er geen woning is.

Bij aanhouden van de huidige instroomcijfers is het voorspelbaar dat op enig moment ons sociale zekerheid-stelsel onder de asiellasten zal bezwijken. De woningnood is er al en het is niet uit te leggen dat Nederlandse burgers soms meer dan tien jaar op een woning moeten wachten terwijl er wél woonruimte voor asielzoekers/statushouders wordt geregeld.

Over het asielbeleid zegt de premier, dat een asielstop niet kan vanwege EU-regelgeving. Dat moge zo zijn, maar diezelfde EU-regelgeving biedt wel degelijk handvaten die niet voldoende worden benut, zoals het terugsturen van Dublinclaimanten naar de EU-lidstaat, waar zij Europa zijn binnengekomen. Vorig jaar waren er in Nederland 4000 Dublinclaimanten en er zijn slechts 850 teruggestuurd. De staatssecretaris zegt op 6 juli in uw vergadering… "Binnen de Schengendeal zijn er landen die gewoon zeggen: wij trekken ons niks aan van die Schengendeal, wij nemen gewoon geen mensen terug. Dan vind ik, dat die mensen terug moeten naar dat land, maar als dat land weigert ze terug te nemen, dan kunnen we niet anders dan ze in procedure nemen”. Einde citaat.

En ook het retour zenden van de veiligelanders kan veel voortvarender worden aangepakt: pak EU-lidstaten aan die mensen weigeren terug te nemen, met stevige sancties, toon spierballen. En sluit terugkeerweigerende veiligelanders op tot ze zelf willen meewerken aan de terugkeer naar hun veilige land.

Kortom: er is veel meer mogelijk aan instroombeperking. Maar de staatssecretaris dweilt liever in plaats van de kraan wat dichter te draaien. De staatssecretaris (of: het Kabinet) overvalt liever kleine plattelandsgemeentes met de opdracht tot huisvesting van enkele honderden asielzoekers na stilletjes land of vastgoed te hebben aangekocht/laten aankopen dan zijn spierballen te laten zien aan EU-lidstaten, die de Dublin-afspraken niet willen nakomen.

Ik wil afsluiten met het citeren van een asielzoeker. De 28-jarige Adam Ismael. (De Telegraaf, 16 september)

"Ik was verbaasd hoe aardig en lief iedereen was. Ik ben met open armen ontvangen.”. Maar vele anderen deden helemaal niets. Iedereen weet dat je van de gemeente twee jaar bijstand krijgt zodra je een huis toegewezen hebt gekregen. Dat is bij iedereen bekend. Vanuit het COA is er geen enkele verplichting.”

"Het Nederlandse paspoort is gratis, ik begrijp daar niks van. Iedereen weet dat en vertelt dat aan elkaar door. Je hoeft niet te werken, je hoeft de taal niet te kennen, je hoeft geen belasting te betalen. Ik ken mensen die een Nederlands paspoort hebben gekregen zonder dat ze één woord Nederlands spreken. Dat vind ik gek.”

Nederland is populair bij vluchtelingen, zegt Ismael. "Je kunt bij de gemeente een beetje zielig doen, dan hoef je meteen een jaar niet te werken. Zo makkelijk is het.”
"In Syrië is echt niks. Als je geen werk hebt, moet je het zelf uitzoeken." "Als er mensen uit veilige landen komen, stuur ze dan terug. En waarom gaan er niet veel meer vluchtelingen naar Noorwegen, Zweden of Finland? Daar is ruimte. Nederland is een te klein land om al die vluchtelingen op te kunnen vangen. Wees strenger.” Einde citaat.

Tevens wil ik melding maken van de petitie die mevrouw Hillie de Jong aan de burgemeester van NOP heeft aangeboden op 7 september: bijna 4.100 ondertekenaars hebben via die petitie het gemeentebestuur gevraagd, het AMC NIET door te laten gaan.

Hieronder de petitietekst; in een separaat PDF-bestand dezelfde tekst met de 1.851 ondertekeningen.

Wij

Inwoners van Noordoostpolder en inwoners van Nederland,

constateren

Dat:

 • de regering een tweede asielaanmeldcentrum (een tweede Ter Apel) wil in Bant, eventueel met inzet van bestuursdwang;
 • de plaatselijke bevolking hier niet bij is betrokken;
 • in het nabijgelegen AZC-Luttelgeest al 1.000 asielzoekers zijn gehuisvest;
 • een eerdere tijdelijke uitbreiding van dit AZC tot 1.450 bewoners leidde tot veel negatieve ervaringen;
 • in 2016 is beloofd dat er niet meer dan 1.000 bewoners zouden worden gehuisvest;

en verzoeken
- af te zien van bestuursdwang en de beslissing over de oprichting van een tweede asielaanmeldcentrum te laten bij het gemeentebestuur van Noordoostpolder; - Het gemeentebestuur van Noordoostpolder op geen enkele wijze te beïnvloeden in hun positiebepaling.

Ik hoop, dat de stem van de 1.851 ondertekenaars wordt gehoord en gerespecteerd. Nu voorlopig is afgezien van plaatsing van een extra AMC in Bant, is het gemeentebestuur NOP gevraagd mee te denken over een alternatieve locatie. Vragen staat natuurlijk vrij. Het uitoefenen van bestuursdwang past niet in onze democratie en wij hopen echt dat het Rijk ook in de toekomst afziet van bestuursdwang als het gemeentebestuur ervoor zou kiezen, af te zien van het huisvesten van meer dan de 1000 asielzoekers in het huidige AZC.

Inmiddels verblijvend,

Met vriendelijke groeten

Cees Dekker

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
11-09-2022 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Cees Dekker 
Organisatie:
Inwoner van de gemeente Noordoostpolder. 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aanbieden petitie: niet fysiek maar schriftelijk: zie onderstaande brief

C.J. Dekker Emmeloord, 28 september 2022

Geachte leden van de VC Veiligheid en Justitie,
Er is een afspraak gemaakt om dinsdag 4 oktober aanstaande, 13.15, mijn petitie aan u aan te bieden.

+Lees meer...

Door recente ontwikkelingen zie ik af van een fysiek aanbieden. Inmiddels is vanuit het COA en de staatssecretaris aangegeven, dat wordt afgezien van het opzetten van een tweede asielaanmeldcentrum in Bant. Aan het gemeentebestuur van Noordoostpolder is gevraagd, na te denken over of er dan iets anders mogelijk is. Daarover beraadt het gemeentebestuur van Noordoostpolder zich nu.

Nu het ernaar uitziet dat er geen sprake zal zijn van het uitoefenen van bestuursdwang door de regering, lijkt de aanbieding van mijn petitie niet meer nodig. Toch wil ik u de petitietekst doen toekomen, evenals de lijst met 1.851 ondertekenaren. Al deze mensen hebben de moeite genomen, kenbaar te maken dat zij het uitoefenen van bestuursdwang in deze kwestie geen goede zaak vinden. Het lijkt me goed dat u van deze meningen kennis neemt. Ook wil ik u mijn aanbiedingstekst laten weten; die staat hieronder:

Alvorens de petitie aan te bieden, wil ik dit graag even toelichten. Er is een asielprobleem. Niet alleen is er het tekort aan opvangplaatsen, maar veel meer is er sprake van een gestaag groeiende instroom: volgens de IND meer dan 1000 personen per week. Een middelgrote stad per jaar.

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, met 416 inwoners per km2 op de 19e plaats, na vele stadstaatjes als Monaco, Hong Kong, Heilige Stoel en Singapore. De opvang kost per asielzoeker ca € 28.000 per jaar. Honderdduizenden Nederlandse gezinnen kunnen niet meer rondkomen; de voedselbanken maken overuren, Nederland telt bijna 40.000 daklozen en tienduizenden jongeren logeren in Casa di Mama omdat er geen woning is.

Bij aanhouden van de huidige instroomcijfers is het voorspelbaar dat op enig moment ons sociale zekerheid-stelsel onder de asiellasten zal bezwijken. De woningnood is er al en het is niet uit te leggen dat Nederlandse burgers soms meer dan tien jaar op een woning moeten wachten terwijl er wél woonruimte voor asielzoekers/statushouders wordt geregeld.

Over het asielbeleid zegt de premier, dat een asielstop niet kan vanwege EU-regelgeving. Dat moge zo zijn, maar diezelfde EU-regelgeving biedt wel degelijk handvaten die niet voldoende worden benut, zoals het terugsturen van Dublinclaimanten naar de EU-lidstaat, waar zij Europa zijn binnengekomen. Vorig jaar waren er in Nederland 4000 Dublinclaimanten en er zijn slechts 850 teruggestuurd. De staatssecretaris zegt op 6 juli in uw vergadering… "Binnen de Schengendeal zijn er landen die gewoon zeggen: wij trekken ons niks aan van die Schengendeal, wij nemen gewoon geen mensen terug. Dan vind ik, dat die mensen terug moeten naar dat land, maar als dat land weigert ze terug te nemen, dan kunnen we niet anders dan ze in procedure nemen”. Einde citaat.

En ook het retour zenden van de veiligelanders kan veel voortvarender worden aangepakt: pak EU-lidstaten aan die mensen weigeren terug te nemen, met stevige sancties, toon spierballen. En sluit terugkeerweigerende veiligelanders op tot ze zelf willen meewerken aan de terugkeer naar hun veilige land.

Kortom: er is veel meer mogelijk aan instroombeperking. Maar de staatssecretaris dweilt liever in plaats van de kraan wat dichter te draaien. De staatssecretaris (of: het Kabinet) overvalt liever kleine plattelandsgemeentes met de opdracht tot huisvesting van enkele honderden asielzoekers na stilletjes land of vastgoed te hebben aangekocht/laten aankopen dan zijn spierballen te laten zien aan EU-lidstaten, die de Dublin-afspraken niet willen nakomen.

Ik wil afsluiten met het citeren van een asielzoeker. De 28-jarige Adam Ismael. (De Telegraaf, 16 september)

"Ik was verbaasd hoe aardig en lief iedereen was. Ik ben met open armen ontvangen.”. Maar vele anderen deden helemaal niets. Iedereen weet dat je van de gemeente twee jaar bijstand krijgt zodra je een huis toegewezen hebt gekregen. Dat is bij iedereen bekend. Vanuit het COA is er geen enkele verplichting.”

"Het Nederlandse paspoort is gratis, ik begrijp daar niks van. Iedereen weet dat en vertelt dat aan elkaar door. Je hoeft niet te werken, je hoeft de taal niet te kennen, je hoeft geen belasting te betalen. Ik ken mensen die een Nederlands paspoort hebben gekregen zonder dat ze één woord Nederlands spreken. Dat vind ik gek.”

Nederland is populair bij vluchtelingen, zegt Ismael. "Je kunt bij de gemeente een beetje zielig doen, dan hoef je meteen een jaar niet te werken. Zo makkelijk is het.”
"In Syrië is echt niks. Als je geen werk hebt, moet je het zelf uitzoeken." "Als er mensen uit veilige landen komen, stuur ze dan terug. En waarom gaan er niet veel meer vluchtelingen naar Noorwegen, Zweden of Finland? Daar is ruimte. Nederland is een te klein land om al die vluchtelingen op te kunnen vangen. Wees strenger.” Einde citaat.

Tevens wil ik melding maken van de petitie die mevrouw Hillie de Jong aan de burgemeester van NOP heeft aangeboden op 7 september: bijna 4.100 ondertekenaars hebben via die petitie het gemeentebestuur gevraagd, het AMC NIET door te laten gaan.

Hieronder de petitietekst; in een separaat PDF-bestand dezelfde tekst met de 1.851 ondertekeningen.

Wij

Inwoners van Noordoostpolder en inwoners van Nederland,

constateren

Dat:

 • de regering een tweede asielaanmeldcentrum (een tweede Ter Apel) wil in Bant, eventueel met inzet van bestuursdwang;
 • de plaatselijke bevolking hier niet bij is betrokken;
 • in het nabijgelegen AZC-Luttelgeest al 1.000 asielzoekers zijn gehuisvest;
 • een eerdere tijdelijke uitbreiding van dit AZC tot 1.450 bewoners leidde tot veel negatieve ervaringen;
 • in 2016 is beloofd dat er niet meer dan 1.000 bewoners zouden worden gehuisvest;

en verzoeken
- af te zien van bestuursdwang en de beslissing over de oprichting van een tweede asielaanmeldcentrum te laten bij het gemeentebestuur van Noordoostpolder; - Het gemeentebestuur van Noordoostpolder op geen enkele wijze te beïnvloeden in hun positiebepaling.

Ik hoop, dat de stem van de 1.851 ondertekenaars wordt gehoord en gerespecteerd. Nu voorlopig is afgezien van plaatsing van een extra AMC in Bant, is het gemeentebestuur NOP gevraagd mee te denken over een alternatieve locatie. Vragen staat natuurlijk vrij. Het uitoefenen van bestuursdwang past niet in onze democratie en wij hopen echt dat het Rijk ook in de toekomst afziet van bestuursdwang als het gemeentebestuur ervoor zou kiezen, af te zien van het huisvesten van meer dan de 1000 asielzoekers in het huidige AZC.

Inmiddels verblijvend,

Met vriendelijke groeten

Cees Dekker

27-09-2022

Zegt het voort!

Staat u achter deze petitie? Verspreid dan de link via uw sociale media: https://geenterapelinbant.petities.nl .

21-07-2022

Brief aan Ruben Brekelmans (VVD-Tweede Kamerlid) , naar aanleiding van het interview met Sven Kockelmann, Radio 1, 18 juli.

Geachte heer Brekelmans, Emmeloord, 18 juli 2022 Met interesse hoorde ik vandaag het interview wat u had met Sven Kockelmann. Ik begreep daaruit, dat u, dus de VVD, een asielinstroombeperking wilt, zelfs een tijdelijke asielinstroomstop. Ook begreep ik, dat u ( en dus uw partij, de VVD), gemeenten niet wilt dwingen tot opname van asielzoekers. Helaas moet ik constateren, dat uw partij al sinds zij in de regering zit, over de asielproblematiek weliswaar forse taal uit, maar dat kabinetten met de VVD aan het roer een nagenoeg onbelemmerde asielinstroom mogelijk maken. Als het u menens is, in het verlengde van uw uitspraken in bovengenoemd interview, zou u ervoor kunnen zorgen, dat uw partij afziet van het uitoefenen van bestuursdwang. Die bestuursdwang dreigt namelijk plaats te vinden inzake de voorgenomen opening van een tweede asielaanmeldcentrum in Bant.

+Lees meer...

Ongetwijfeld kent u deze casus. Kort samengevat: -Uw staatssecretaris, de heer Van der Burg, wil dit centrum; hij doet wat wazig over eventuele bestuursdwang, maar er zijn vele signalen dat hij middels een Aanwijzing/Rijksinpassingsplan, de opening van dit centrum wil afdwingen, ook al wil de gemeente Noordoostpolder dit niet. -De gemeente Noordoostpolder huisvest al vele jaren ongeveer 1000 asielzoekers in het nabijgelegen AZC-Luttelgeest -Een eerdere verhoging van dit aantal tot ruim 1400 gaf veel overlast, waarna de omgeving in 2016 is beloofd, dat er niet meer dan 1000 asielzoekers zullen komen. -Zoals het nu lijkt, zijn 24 van de 29 raadsleden van Noordoostpolder tegen de opening van dit centrum en hebben 3 partijen (5 zetels) zich nog niet uitgesproken. -Uit bovenstaande blijkt, dat Noordoostpolder al vele jaren haar bijdrage heeft geleverd aan het asielzoekershuisvestingsprobleem.

Ik heb twee vragen aan u: -1-Kunt u uw best doen, uw partij ertoe te bewegen, uw staatssecretaris af te doen zien van bestuursdwang, en de gemeente Noordoostpolder zonder enige druk van hogerhand, zelf te laten beslissen of zij dat tweede asielaanmeldingscentrum wil? -2-Zou u, gegeven het door u beweerde in het interview met de heer Kockelmann, de door mij opgestelde petitie willen ondertekenen? Deze petitie, https://geenterapelinbant.petities.nl , die in september aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden, vraagt namelijk precies datzelfde: geen bestuursdwang!

Hopend op uw welwillende medewerking,

C.J. Dekker, in een grijs verleden VVD-stemmer….. Emmeloord

18-07-2022