U, de petitionaris
Jdfb9bsi

Geen 60-minutenrooster op het Dongemond College

1.227 ondertekeningen

Leerlingen van het Dongemond College SMEKEN om uw hulp! In het schooljaar 2018-2019 zal er een 60-minutenrooster ingevoerd worden. Wij zijn hier absoluut TEGEN. Gevolgen: start om 8:15u/eindigen om 17:00u/ pauze om 13:25u...

Petitie

Wij

Leerlingen, ouders, docenten en alle andere betrokkenen.

 

constateren

Het Dongemond College wil het 60-minutenrooster invoeren.

Nadelen:

  • Reizen in het donker

  • Vroege start én een laat eind (wanneer tijd voor huiswerk?)

  • Te korte en late pauzes

  • Concentratiegebrek, oververmoeide leerlingen

  • Vrees voor blokuren (2x60!)

  • Minder tijd voor sporten/hobby's/bijbaantje, nadelig voor de gezondheid zowel psychisch als fysiek.

  • Afnemende motivatie en prestatie.

 

en verzoeken

Handhaving van het huidige 50-minuten rooster. Niks veranderen om het veranderen.

Het antwoord

60-minutenrooster op het Dongemond College

Naast input van het leerlingenpanel hebben onze leerlingen ook via een petitie aangegeven hoe zij hierover denken. We vinden knap dat leerlingen op een mooie en democratische wijze manier hun stem hebben laten horen. Jammer is dat niet alle informatie duidelijk is als je deze petitie leest. Zo staat er niet dat leerlingen in plaats van gemiddeld 32 lesuren maar 27 lesuren krijgen. Ook staat er niet in dat lessen na 16.00 uur straks, net als nu, bijna niet voorkomen en zeker niet in de onderbouw. De petitie is echter wel een signaal dat we zeker zullen betrekken in het overleg de komende maand. Hieronder kort de stand van zaken wat betreft dit jaarritme en dagritme.

Jaarritme Net als nu verdelen we het jaar in periodes. Dat worden drie periodes van dertien weken. In iedere periode zitten lesweken, een toetsweek en activiteitenweken. In de lesweken zijn er vooral de lessen zoals deze zijn geroosterd. Ieder trimester wordt afgesloten met een toetsweek. Tijdens de activiteitenweken is er ruimte voor buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld excursies, werkweken, stages.

Dagritme In de voorstellen voor het dagritme gaan we vooralsnog uit van een aanvangstijd van 8.15 uur en van laatste uur dat uiterlijk tot 17 uur duurt. Een dagritme met daarin ook gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw.

Over het jaarritme en het dagritme van een nieuw rooster moeten de definitieve besluiten nog worden genomen. Dat doen we pas nadat we dit met onze medewerkers hebben besproken. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats en zal het nieuwe rooster met de lessentabellen, het jaarritme en dagritme worden gedeeld met onze ouders en leerlingen.

We verwachten dat alles begin maart is afgerond.

Bron: https://www.dongemondcollege.nl

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
schoolbestuur 
Petitieloket:
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Paula de Jong 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

60-minutenrooster op het Dongemond College

Naast input van het leerlingenpanel hebben onze leerlingen ook via een petitie aangegeven hoe zij hierover denken. We vinden knap dat leerlingen op een mooie en democratische wijze manier hun stem hebben laten horen.

+Lees meer...

Jammer is dat niet alle informatie duidelijk is als je deze petitie leest. Zo staat er niet dat leerlingen in plaats van gemiddeld 32 lesuren maar 27 lesuren krijgen. Ook staat er niet in dat lessen na 16.00 uur straks, net als nu, bijna niet voorkomen en zeker niet in de onderbouw. De petitie is echter wel een signaal dat we zeker zullen betrekken in het overleg de komende maand. Hieronder kort de stand van zaken wat betreft dit jaarritme en dagritme.

Jaarritme Net als nu verdelen we het jaar in periodes. Dat worden drie periodes van dertien weken. In iedere periode zitten lesweken, een toetsweek en activiteitenweken. In de lesweken zijn er vooral de lessen zoals deze zijn geroosterd. Ieder trimester wordt afgesloten met een toetsweek. Tijdens de activiteitenweken is er ruimte voor buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld excursies, werkweken, stages.

Dagritme In de voorstellen voor het dagritme gaan we vooralsnog uit van een aanvangstijd van 8.15 uur en van laatste uur dat uiterlijk tot 17 uur duurt. Een dagritme met daarin ook gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw.

Over het jaarritme en het dagritme van een nieuw rooster moeten de definitieve besluiten nog worden genomen. Dat doen we pas nadat we dit met onze medewerkers hebben besproken. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats en zal het nieuwe rooster met de lessentabellen, het jaarritme en dagritme worden gedeeld met onze ouders en leerlingen.

We verwachten dat alles begin maart is afgerond.

Bron: https://www.dongemondcollege.nl

04-04-2018