U, de petitionaris
Blitz stroomband

Gebruik stroomband voor gedragsmodulatie bij honden beter

555 ondertekeningen

  • Kun jij er mee leven dat honden geen kans meer krijgen en levenslang in hun welzijn geschaad zijn?
  • Kun jij er mee leven dat hondentrainers en omstanders op straat straks meer risico lopen?
  • Kun jij er mee leven dat er honden onnodig worden gedood om hun gedrag?

Ondertekenaars vinden dat in onderstaande situaties, met onderstaande mitsen en maren, een stroomband een acceptabel hulpmiddel is.

Petitie

Wij

Trainers, gedragstherapeuten, bezorgde hondenbezitters en niet-hondenbezitters

 

constateren

Dat door een totaalverbod op de stroomband:

  • honden met extreem probleemgevendgedrag niet meer op deze verantwoorde, weinig stressvolle wijze getraind kunnen worden
  • veel honden levenslang in hun welzijn geschaad worden
  • veel honden in voorkomende gevallen zelfs gedood worden!
  • gecertificeerde trainers een goed, werkbaar middel voor gedragsmodulatie bij de hond wordt ontnomen
  • een extra veiligheidsmiddel naast de muilkorf verloren gaat.

 

en verzoeken

  • Geen totaalverbod voor de stroomband voor honden in te voeren.

  • Na een gedragsbeoordeling moet een stroomband training door een daarvoor aangewezen trainer mogelijk blijven. Zodat dit niet 'met alle gevolgen van dien' in een grijs circuit zonder kennis van zaken gebeurt.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
28-03-2020 
Petitionaris:
Yvette van Veldhuijsen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De complete tekst Petitie voor het verantwoord gebruiken van de stroomband ten behoeve van gedragsmodificatie.

Petitie voor het verantwoord gebruiken van de stroomband ten behoeve van gedragsmodificatie.

Kun jij er mee leven dat er honden onnodig worden gedood? Kun jij er mee leven dat honden die nu nog door middel van een kortdurende training (met matige stress) te helpen zijn, na het afschaffen van de stroomband geen kans meer krijgen en levenslang in hun welzijn geschaad zijn?
Kun jij er mee leven dat trainers en omstanders op straat straks meer risico lopen, omdat de stroomband als noodmaatregel niet meer mag?

Het is een misverstand dat stroombandtraining altijd heftig moet zijn.

+Lees meer...

Juist met de huidige stroombanden kan er getraind worden op een stand die duidelijk is voor de hond, zonder dat deze heftig is. Een kleine correctie heeft al effect: als ik uw aandacht wil geef ik u geen enorme kaakslag, maar een rustige aanraking op uw arm is dan al voldoende. Bij stroombandtraining zoekt men de stand op die werkt. Deze is meestal ver verwijderd van de hardste stand. Dit filmpje laat dit als voorbeeld zien. De stroomband wordt hier voor het eerst gebruikt bij deze hond.

Er zijn alternatieven, maar deze zijn naar mijn mening niet geschikt. Trilbanden bijvoorbeeld hebben weinig standen. De hond kan hierdoor enorm schrikken of niet juist reageren. Een citronellaband blijft ‘straffen’ terwijl de hond zijn gedrag al positief veranderd heeft. Het goede gedrag wordt dus ook weer afgekeurd! Het lijkt mij logisch dat dit uitermate onwenselijk en ondiervriendelijk is.

Een totaalverbod op de stroomband kost vele honden onnodig het leven. Het gaat hier niet om het inzetten bij simpele gehoorzaamheidstrainingen, zoals het netter naast komen zitten (hier is geen correctiemiddel voor nodig). Het gaat om belangrijke trainingen die de veiligheid in het algemeen verhogen. Tevens wordt ook het welzijn van de hond verbeterd na het afronden van de training. Dit wordt bevestigd door alle mensen die bij mij een stroombandtraining hebben gevolgd.

Als voorbeeld kijken we naar de volgende situatie: Een fitte veertigjarige vrouw met haar dertig kilo wegende hond. Haar hond viel uit naar katten, ook als hij aan de lijn liep. Bij een uitval van de hond, met een val als gevolg, heeft deze vrouw haar rug gebroken. Later heeft zij, in een gelijke situatie, ook nog een complexe schouderbreuk opgelopen. De hond heeft de kat vaak al eerder gezien dan de baas. Het argument “de hond gewoon aan de lijn houden”, was hier geen veilige optie. Door middel van stroombandtraining is het gedrag op een veilige manier gecorrigeerd en werden goede keuzes van de hond uitbundig beloond onder andere met veel lekkers. Deze vrouw en haar hond maken nu al twee jaar lang, veilige en lange wandelingen.

Niet alleen de veiligheid van de hond en baas zijn vergoot, ook die van het verkeer, voorbijgangers of in dit geval de kat. Ook het welzijn van de hond is enorm verbeterd door het kunnen maken van fijne wandelingen. Het alternatief was deze hond altijd in de kennel houden, wat de kwaliteit van leven in negatieve zin beïnvloedt.

Door een stroombandtraining, en dan bedoel ik geen “quick fix”, maar een training die op een verantwoorde wijze wordt gegeven en dus ook op de lange termijn effect heeft, kan het leven van een hond gered worden.

Hoe ziet dat traject er uit: Voorafgaand aan een eventuele stroombandtraining zal er een anamnese worden gedaan. Hierin worden ook de (mogelijk) lichamelijke oorzaken van het probleemgedrag meegenomen. Er moet in kaart gebracht worden waarom de hond dit gedrag laat zien en welke alternatieven er eventueel zijn. Trainingen die twee jaar in beslag nemen voordat de hond weer veilig en blij de straat op kan, is mijns inziens geen redelijk alternatief. Hierover kunnen van tevoren heldere afspraken worden gemaakt.

Belangrijk is ook dat de hond na de training weer een prettig leven kan leiden. De stress tijdens de training moet, naar verwachting, acceptabel zijn en gemeten worden tijdens training. Criteria hiervoor kunnen van tevoren worden vastgelegd. Als men besluit over te gaan op een stroombandtraining, dan volgt er een gedegen trainingsplan. De trainingen worden uitgevoerd onder begeleiding van een hiervoor apart gecertificeerde trainer. Deze trainer moet mijns inziens breed zijn onderlegd en beschikken over aantoonbare theoretische en praktische vaardigheden in verschillende soorten van aanpak bij probleemgedrag.

Daarnaast vind ik ook dat gecertificeerde trainers van opvangcentra een stroomband mogen gebruiken bij een volwassen hond waarvan het gedrag niet voldoende bekend is. Een muilkorf alleen geeft niet altijd voldoende veiligheid. Ook met muilkorf kan een sterke hond nog veel schade aanrichten, zich losrukken en dan bijvoorbeeld een dier dooddrukken of een mens ten val brengen etc. Het gebruik van een stroomband kan in zo’n geval de veiligheid van mens en dier vergroten.

Opvangcentra moeten mijns inziens weten of een hond verantwoord teruggeplaatst kan worden in de maatschappij. De noodmaatregel van een stroomband moet vooraf aangemeld worden bij een toezichthoudende instantie. Tevens moet achteraf gemeld worden of de band is gebruikt. Belangrijk is dan ook te vermelden in welke situatie, op welke stand en met welk effect.

SUGGESTIE SAMENVATTING De stroomband is een hulpmiddel in de training die in uitzonderlijke situaties ingezet kan worden door gecertificeerde trainers met kennis van zaken. Een verbod op dit hulpmiddel heeft vergaande gevolgen voor het welzijn van honden waarbij gedragsmodificatie noodzakelijk is en andere mogelijkheden niet dezelfde einddoelen kunnen bereiken qua training, veiligheid en welzijn. Een verbod op de stroomhalsband heeft in andere landen ook niet geleid tot vermindering in gebruik, waardoor misbruik van dit hulpmiddel door onkunde helaas nog steeds voorkomt. Door een verbod op de stroomband kunnen gecertificeerde trainers in uiterste gevallen zich niet wenden tot gebruik van dit middel waardoor meer honden onnodig worden gedood.

Door ondertekening van deze petitie ziet u in dat in deze situaties, met deze mitsen en maren, een stroomband een acceptabel hulpmiddel is.

28-12-2019