You, the petitioner

Garandeer grondwettelijk recht op bestaanszekerheid

9 signatures

Het kabinetsbeleid is er direct verantwoordelijk voor dat vele Nederlandse burgers, ernstig in hun bestaanszekerheid bedreigd of reeds getroffen worden. Dit is een schending van de Grondwettelijke taak voor de regering volgens artikel 20. Deze aanklacht is een motie van wantrouwen richting de regering.

Petition

We

die direct in onze bestaanszekerheid geraakt worden of dreigen te worden, of het Groningers betreft, Limburgers, boeren, vissers, tuinders, mkb, toeslagenslachtoffers, jeugdzorgslachtoffers, ouderen of pensioengerechtigden.

 

establish that:

  • dat het beleid van de regering, een directe bedreiging vormt voor Nederlandse burgers nu en in de toekomst voor wat betreft hun bestaanszekerheid.

  • dat het beleid schadelijk is voor de voedselproductie en leveringszekerheid, betaalbaar voedsel, energie en brandstof, en onze oudedagsvoorziening via onze pensioenen en betaalbare woonruimte voor de burgers.

 

and request

  • ofwel alle beleidsmaatregelen ongedaan te maken, en aantoonbaar en afrekenbaar te werken aan een totaal herstel in koopkracht, betaalbaarheid van basisbehoeften zoals boodschappen, energie, woonruimte en brandstof, en het zekerstellen van het voortbestaan van ons mkb en onze voedselproducerende bedrijven zoals visserij, tuinbouw en veeteelt.

  • danwel haar ontslag in te dienen en nieuwe verkiezingen uit te roepen. En gaat over tot de orde van de dag.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2023-02-27 
Lead petitioner:
John Simons 
Website:

History

Signatures