U, de petitionaris
Ongeluk

Fietstunnel voor rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg

1.574 ondertekeningen

De rotonde die de kruising vormt van de Oudelandselaan en Klapwijkseweg/N472 in Lansingerland is zeer gevaarlijk voor fietsers. Op een belangrijke route voor schoolgaande kinderen, van en naar de sportvelden en naar het centrum. Scheiden van auto's en fietsers is de enige manier.

Petitie

Wij

Bezorgde ouders, inwoners, fietsers, voetgangers en automobilisten van Berkel en Rodenrijs

 

constateren dat:

  • Dat de rotonde die de kruising vormt van de Oudelandselaan en Klapwijkseweg/N472 zeer gevaarlijk is voor fietsers en dat er geregeld (bijna) ongevallen zijn.

  • Dat het gaat om een drukke fietsverbinding tussen twee grote, zeer kinderrijke wijken en een schakel met winkelcentrum, scholen, metrostation en sportvelden.

  • Dat de Klapwijkseweg/N472 en de Oudelandselaan zeer drukke autowegen zijn en drukker worden.

 

en verzoeken

  • te investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg om de ene zijde van de Oudelandselaan te verbinden met de andere.

  • Bij de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio na te gaan of er subsidiemogelijkheden zijn voor de aanleg van deze tunnel.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Lansingerland 
Petitieloket:
Einddatum:
01-05-2018 
Petitionaris:
Samuel de Groot 
Organisatie:
Partij van de Arbeid Lansingerland 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Weerstand bij de politiek

Op mijn initiatief vanuit de PvdA Lansingerland, samen met de VVD en Groen Links is op 22 februari een voorstel ingediend bij de gemeenteraad van Lansingerland om de fietstunnels (feitelijk twee, zowel onder de oudelandse laan als de klapwijkse weg) aan te leggen.

Een deel van de andere politieke partijen nam het voorstel serieus maar hikt wel aan tegen de complexiteit en de kosten. Een concreet voorstel werd gedaan door het CDA en Partij Neleman om stoplichten neer te zetten.

+Lees meer...

De wethouder heeft aangegeven dat het laatste niet kan omdat dan de wijken volstrekt onbereikbaar worden.

De partijen D66, ChristenUnie en WIJ Lansingerland maakten het voorstel volstrekt belachelijk. Volgens deskundigen is de rotonde met kleine ingrepen veiliger te maken. Echte substantiele maatregelen zijn niet nodig.

Nu wij denken daar toch echt anders over en gaan door en houden vol. Drie jaar geleden kregen wij dezelfde reactie op ons voorstel om het landscheidingspad verlicht te maken voor alle scholieren die daar dagelijks overheen moeten, ook dat was belachelijk, onnodig, te duur etc. Nu komt die verlichting er toch met grote steun van de stadsregio. De volhouder wint.

Daarom gaan wij door met de petitie. Hopelijk komen er uit de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe verhoudingen en gaan wij de petitie aanbieden aan het nieuwe college.

Ga dus stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De opsteller van de petitie, Samuel de Groot

23-02-2018

Fietsersbond

Op maandag 5 februari organiseerde de Fietsersbond, afdeling Lansingerland haar vierjaarlijks politiek debat. Bijna alle Lansingerlandse fracties waren vertegenwoordigd.

+Lees meer...

Alleen partij Neeleman ontbrak. Namens de PvdA nam Sam de Groot deel aan het debat.

Na de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de afdeling, waarin de voorzittershamer door Ton van der Burg werd overgedragen aan Sander van Herwaarden, kregen de vertegenwoordigers van de politieke partijen de gelegenheid om in drie minuten te vertellen hoe zij aankijken tegen fietsveiligheid en wat zij op dat vlak de komende vier jaar willen realiseren. Alle partijen vinden fietsen belangrijk: het is gezond, duurzaam en je ziet nog eens wat! Inzet van vrijwel alle partijen richt zich op het stimuleren van het fietsverkeer, o.a. door de beschikbare stallingsruimte bij de stations van de Randstadrail te vergroten, verbindingen met OV-knooppunten te verbeteren. Verkeersveiligheid denken de meeste partijen te vergroten middels educatie. Daarnaast willen de meeste partijen graag gevaarlijke verkeerssituaties verbeteren. Maar, zo betoogden de meesten, dat kost heel veel geld en er zullen dus prioriteiten gesteld moeten worden. Men wilde ook niet echt met elkaar in debat. Enkele vertegenwoordigers gaven ook aan hun kruit nog een beetje droog te willen houden voor de behandeling van het langverwachte fietsveiligheidsplan van het college in de Commissie Ruimte op 6 februari.

Sam de Groot lichtte het standpunt en de plannen van de PvdA toe: - De PvdA neemt het plan van de Fietsersbond ‘Meer fiets, meer ruimte’ als leidraad voor de komende vier jaar - De PvdA wil dat alle fietspaden worden voorzien van verlichting - De PvdA wil dat de stalling bij Station Rodenrijs wordt uitgebreid en dat ook daar wordt voorzien in een bewaakte fietsenstalling - De PvdA is voortstander van de aanleg van een fietssnelweg tussen Rotterdam en Den Haag Zorg heeft de PvdA bij de inrichting van de centra in de kernen en de veiligheid op de historische linten. Grootste punt van zorg blijft voor de PvdA het achterwege blijven van échte stevige en concrete maatregelen. De PvdA vindt het fietsveiligheidsplan van het college dan ook veel te gematigd. Het ontbreekt aan echte ambitie. De PvdA wil echte maatregelen, met name daar waar kinderen, een heel kwetsbare groep verkeersdeelnemers, onnodig veel gevaar lopen. Kinderen moeten vanaf een jaar of 9 a 10 zelfstandig naar school, sport of bibliotheek kunnen. Dat vraagt om serieuze maatregelen en niet alleen educatie. Naast educatie moet de gemeente vooral investeren in concrete maatregelen. Een zeer gevaarlijke en drukke verkeerssituatie is de rotonde die de verbinding vormt tussen de N472 en de Oudelandselaan. De PvdA is een petitie gestart om die oversteek te ondertunnelen. Binnen 24 uur hebben 1.100 inwoners die petitie ondertekend. Dat geeft wel aan dat dit echt leeft. En laten we wel wezen, onze inwoners weten toch het beste welke verkeerssituaties onveilig zijn! ​​1​

07-02-2018

Voortgangsbericht 1 Fietstunnel voor rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg

Dank voor de vele ondertekeningen. We zijn er een beetje door overdonderd, natuurlijk niet dat dit probleem speelt maar dat er zoveel mensen het hier mee eens zijn wel.

Voor diegene die meer achtergronden wil weten is er een FB pagina geopend.

+Lees meer...

https://www.facebook.com/fietstunnel/

De tunnel is namelijk geen utopie of droom. er zijn al onderzoeken uitgevoerd en er is naar haalbaarheid gekeken, het kan gewoon. Het kost natuurlijk wel centjes, maar bezuinigen op de veiligheid van onze kinderen? Dat lijkt ons niet.

02-02-2018