U, de petitionaris

Fietspadverlichting Runderweg Lelystad

213 ondertekeningen

Het doel van deze petitie is dat de Gemeente Lelystad zo spoedig mogelijk fietspadverlichting aanlegt tussen het Oostrandpark en de kruising Runderweg/Hondsdraf/Beerninkholt en daarmee een verkeersonveilige situatie opheft.

Petitie

Wij

bewoners van de wijk Buitenhof, bedrijven & (leden van) verenigingen gevestigd aan de Hoefslag, de Hondsdraf en in de wijk Buitenhof, alle werknemers, bezoekers en gasten van eerder genoemden en anderen die dit initiatief ondersteunen,

 

constateren dat:

dat de verkeerssituatie op het fietspad langs de Runderweg van het Oostrandpark tot aan de Beerninkholt (Buitenhof) in het donker zowel, fysiek als sociaal, zeer onveilig is.

Velen van ons gebruiken het betreffende fietspad om van en naar school/werk/winkels/verenigingen/huis etc. te komen maar bij onvoldoende daglicht is het gevaarlijk om het fietspad te benutten doordat het pad, de bochten en eventuele obstakels zeer slecht of zelfs totaal niet zichtbaar zijn. Daarnaast is het sociaal beangstigend doordat het zo donker en onoverzichtelijk is.

 

en verzoeken

de Gemeente Lelystad om fietspadverlichting aan te brengen langs dit fietstraject. Hierdoor zal de veiligheid op alle punten sterk verbeterd worden en hoort ook dit stukje Lelystad daadwerkelijk bij de stad.

Het antwoord

Gemeente Lelystad besluit: verlichting langs het fietspad Runderweg

De wethouder besluit om verlichting langs het fietspad Runderweg tot aan de Buitenhof te financieren.

Bron: https://www.lelystad.nl/4/Collegebesluiten/Collegebesluiten-2017/Documenten/Collegebesluiten-4-april-2017.html (PDF)

4-7. Onderwerp: Aanvulling Visie Fietsen inzake verlichting t.b.v. subkernen. Besluit:

  1. Kennis te nemen van de onderzoeksnotitie ‘Verlichting Fietspaden naar sub-woonkernen’.

  2. Op basis van de conclusies uit deze onderzoeksnotitie de Visie Fietsen in Lelystad 2015 aan te vullen met de volgende beleidsregels: a. Ten minste één fietsroute van en naar woongebieden die gelegen zijn buiten de hoofdkern Lelystad wordt ten alle tijde van openbare verlichting voorzien, ongeacht de intensiteiten van fietsverkeer en/of gemotoriseerd verkeer. b. Overige fietsroutes zullen aan de intensiteitscriteria moeten voldoen om in aanmerking te komen voor verlichting.

  3. Een budget van € 77.000 beschikbaar te stellen voor de plaatsing van verlichting langs het fietspad Runderweg tot de Buitenhof ten laste van de grondexploitatie Buitenhof.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Allen,

gisteren is in de college vergadering van de gemeente Lelystad besloten dat er geld beschikbaar komt voor het aanleggen van verlichting langs het fietspad Runderweg tot aan de Buitenhof! Ook zijn inmiddels naar aanleiding van gesprekken met de gemeente al andere maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten, te weten: snoeien van bomen/struiken, aanbrengen van een belijning (middenstreep) en het plaatsen van een geleiderail tussen het fietspad en de weg.

Bij deze wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het ondertekenen van de petitie. De petitie was een goede aanleiding om de veiligheid rondom het fietspad helemaal in kaart te brengen.

Met vriendelijke groet en tot fiets,

Annemarie Roose

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Lelystad 
Petitieloket:
Einddatum:
15-08-2016 
Antwoord verwacht:
30-08-2016 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Annemarie Roose 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gemeente Lelystad besluit: verlichting langs het fietspad Runderweg

De wethouder besluit om verlichting langs het fietspad Runderweg tot aan de Buitenhof te financieren.

Bron: https://www.lelystad.nl/4/Collegebesluiten/Collegebesluiten-2017/Documenten/Collegebesluiten-4-april-2017.html (PDF)

4-7.

+Lees meer...

Onderwerp: Aanvulling Visie Fietsen inzake verlichting t.b.v. subkernen. Besluit:

  1. Kennis te nemen van de onderzoeksnotitie ‘Verlichting Fietspaden naar sub-woonkernen’.

  2. Op basis van de conclusies uit deze onderzoeksnotitie de Visie Fietsen in Lelystad 2015 aan te vullen met de volgende beleidsregels: a. Ten minste één fietsroute van en naar woongebieden die gelegen zijn buiten de hoofdkern Lelystad wordt ten alle tijde van openbare verlichting voorzien, ongeacht de intensiteiten van fietsverkeer en/of gemotoriseerd verkeer. b. Overige fietsroutes zullen aan de intensiteitscriteria moeten voldoen om in aanmerking te komen voor verlichting.

  3. Een budget van € 77.000 beschikbaar te stellen voor de plaatsing van verlichting langs het fietspad Runderweg tot de Buitenhof ten laste van de grondexploitatie Buitenhof.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Allen,

gisteren is in de college vergadering van de gemeente Lelystad besloten dat er geld beschikbaar komt voor het aanleggen van verlichting langs het fietspad Runderweg tot aan de Buitenhof! Ook zijn inmiddels naar aanleiding van gesprekken met de gemeente al andere maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten, te weten: snoeien van bomen/struiken, aanbrengen van een belijning (middenstreep) en het plaatsen van een geleiderail tussen het fietspad en de weg.

Bij deze wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het ondertekenen van de petitie. De petitie was een goede aanleiding om de veiligheid rondom het fietspad helemaal in kaart te brengen.

Met vriendelijke groet en tot fiets,

Annemarie Roose

EINDE REACTIE

05-04-2017

Gesprek met gemeente over fietspadverlichting Runderweg

Op 21 september heeft er een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Lelystad.

Er zijn eigenlijk twee verschillende aspecten naar voren gekomen.

De fysieke veiligheid, hoe zichtbaar is het fietspad?

Ter verbetering hiervan zijn diverse opties zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van (reflecterende) belijning, reflectoren, borden etc.

Er zal op korte termijn bekeken worden welke optie hier goed zou kunnen werken en of deze toegepast kan worden.

De sociale veiligheid, hoe voelt het om er te fietsen?

De gemeente is met betrekking tot de fietspadverlichting in afwachting van een rapport van een extern bureau.

Gevoelsmatig zou je zeggen dat verlichting het gevoel van sociale veiligheid zou vergroten maar uit verschillende onderzoeken zou zijn gebleken dat het verlichten van een fietspad sociaal juist onveilig zou zijn omdat je dan juist niet ziet wat er buiten de 'lichtstraat' gebeurt.

Na ontvangst en bestudering van voornoemd rapport zal de gemeente besluiten wat in dit geval goed zou zijn en wat toe te passen is.

Groot onderhoud Runderweg aanvang oktober/november 2017

Tijdens bovengenoemd gesprek is ook gesproken over het geplande onderhoud aan de Runderweg.

In oktober/november zal er groot onderhoud starten aan de Runderweg waarbij de volgende zaken worden meegenomen:

  • Aanleg van bushaltes aan beide zijdes van de Runderweg t.b.v. bus 163 en 164 (spitsbus)

  • Aanleggen van een oversteek naar de Hondsdraf (vanaf Buitenhof gezien naar de overkant van de Runderweg)

  • Betere aansluiting van het fietspad langs de Runderweg naar het fietspad langs de Beerninkholt (oprijlaan Buitenhof)

  • Aanleg van een geleiderail tussen het fietspad en de rijbaan op de brug over de Oostervaart..

30-09-2016

Toezeggingen van wethouder J. vd Heuvel

Op 15 augustus jongstleden heb ik de petitie persoonlijk aan de wethouder dhr. J vd Heuvel overhandigd.

Naast de verlichting kwamen ook aan de orde: de (onlogische) aansluiting van het fietspad van de Berninkholt op het fietspad van de Runderweg en het ontbreken van borden op de Runderweg die aangeven dat er fietsers kunnen oversteken van de Berninkholt naar de Hondsdraf.

Al deze vragen zijn door de afdeling beheer openbare ruimte van de gemeente Lelystad in behandeling genomen.

+Lees meer...

Binnenkort (21 sept aanstaande) wordt er samen met een verkeerskundige van deze afdeling gekeken naar de knelpunten ten aanzien van de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid rondom het betreffende fietspad.

Met vriendelijke groet, Annemarie Roose

07-09-2016