U, de petitionaris
Vleermuis jeroen zwaal flickr

Elke dag verdient een Nacht van de Nacht

169 ondertekeningen

Al jaren ijveren het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn en het Milieucentrum Utrecht voor minder verlichting in groengebieden en boven water. Licht in de nacht is schadelijk voor nachtdieren als uilen, vleermuizen en nachtvlinders. Ook mensen hebben last van te veel licht: de sterrenhemel is minder of niet zichtbaar en er kan licht in de woning schijnen. Utrecht doet elk jaar mee aan de Nacht van de Nacht! Ook de overige nachten hebben echter zo’n nacht nodig. De gemeente Utrecht zou lichtvervuiling actiever moeten bestrijden. Daarom starten wij dit burgerinitiatief. Help mee om Utrecht donkerder te maken! We hebben minimaal 250 handtekeningen nodig om ons initiatief voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. We hebben naast uw handtekening ook uw voornaam en achternaam, adres in de gemeente Utrecht en geboortedatum nodig.

(foto: Jeroen Zwaal, Flickr)

Petitie

Wij

Milieucentrum Utrecht, Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn, Inwoners van de gemeente Utrecht,

 

constateren dat:

Dat de gemeente Utrecht in haar beleid en in de uitvoering van het beleid onvoldoende rekening houdt met lichtvervuiling. In de dierenwelzijnsnota is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwe lichtmasten het licht niet uit mag stralen naar groen en water. Helaas blijkt dat in de praktijk de lichtmasten niet worden afgeschermd en dat het licht rondom uitstraalt. Met nadelige gevolgen voor de nachtdieren en voor de inwoners van de stad. We roepen de gemeente dan ook op om het bestaande beleid actief uit te voeren en om aanvullende maatregelen te nemen om de duisternis beter te beschermen in parken, bij groenstroken, bij sportvelden en langs het water.

 

en verzoeken

De gemeente Utrecht om:

  • Snel de lichtvervuiling in parken en sportvelden te beperken.
  • Plaats alsnog de afscherming die er al had moeten zijn, voorkom tevens overdadige verlichting.
  • Zorg dat in nieuwe situaties de duisternis wordt beschermd.
  • Start meldpunt ‘overbodige verlichting’.
  • Communiceer over beleid, zodat bewoners en ondernemers ook nadenken over verlichting.
  • Neem bescherming van duisternis op in nieuwe (bestemmings)plannen en projecten.

Zie hieronder voor de volledige tekst van ons burgerinitiatief.

Het antwoord

In uitvoering

Het voorstel is aangenomen door de gemeenteraad. Er zijn een aantal maatregelen voorgesteld die nu in uitvoering zijn.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
27-10-2016 
Antwoord verwacht:
06-07-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Milieucentrum Utrecht 
Organisatie:
Milieucentrum Utrecht en Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Behandeling in de commissie Stad & Ruimte op 23 maart 2017

Op 23 maart 2017 wordt het burgerinitiatief "Elke dag verdient een Nacht van de Nacht" behandeld in de vergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte.

08-02-2017

Donderdag 2 februari burgerinitiatief behandeld tijdens Raadsinformatiebijeenkomst

Donderdagavond 2 februari is er een Raadsinformatiebijeenkomst waar, naast andere onderwerpen, het burgerinitiatief ‘Elke dag een Nacht van de Nacht’ ter sprake zal komen.

Het door Milieucentrum Utrecht en Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn (NMPLR) ingediende burgerinitiatief ‘Elke dag verdient een Nacht van de Nacht’ wordt tijdens deze Raadsinformatiebijeenkomst gepresenteerd aan raadsleden. Van 20.00 uur tot 21.00 uur wordt het initiatief behandeld in de Raadzaal van het oude stadhuis van Utrecht.

+Lees meer...

U kunt ook uw zegje doen. Wel even aanmelden via deze link:

De bijeenkomst bijwonen kan ook.

Zie voor meer informatie hier:

31-01-2017

Het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden en voor 1 februari 2017 antwoord

Het burgerinitiatief was agendapunt 6 van de raadsvergadering op 22 december 2016, in de video op 3 minuut en 8 seconden tot 8 minuut 9 seconden.

"Het presidium stelt de raad voor het volgende te besluiten:

  1. vast te stellen dat het burgerinitiatief “Elke dag verdient een Nacht van de Nacht” voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria van de Verordening op het burgerinitiatief gemeente Utrecht

+Lees meer...

het college van burgemeester en wethouders te verzoeken voor 1 februari 2017 een advies uit te brengen over het burgerinitiatief “Elke dag verdient een Nacht van de Nacht”.

30-12-2016