U, de petitionaris
Anam design logobasisschool5

Een gezonde leeromgeving voor Hof ter Weide

227 ondertekeningen

Ongezonde leeromgeving voor kinderen en leerkrachten op Hof ter Weide. We constateren dat er op Hof ter Weide ernstige problemen zijn met de luchtkwaliteit. Deze problemen zijn aanhoudend en de weinige maatregelen die de gemeente tot nog toe heeft genomen, bieden geen structurele oplossing. De problemen met de luchtkwaliteit leiden tot gezondheidsklachten bij leerkrachten en kinderen. Door de wisselende temperaturen in de lokalen en de lage luchtvochtigheid hebben leerkrachten en kinderen bijvoorbeeld veelvuldig droge ogen en last van irritatie aan de luchtwegen. Inmiddels hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden, is het probleem erkend en heeft de gemeente geld vrijgemaakt voor het opknappen van enkele multifunctionele accomodaties waaronder cluster Waterwin. Ook zijn er enkele incidentele maatregelen genomen. Een structurele oplossing blijft echter achterwege. Daarvoor wordt verwezen naar het plan van aanpak en de projectplannen per multifunctionele accommodatie die binnen drie jaar zullen worden uitgevoerd. Dit lange tijdsbestek baart ons als oudergeleding van de MR echter grote zorgen. Zonder passende maatregelen op korte termijn zullen de gezondheidsklachten bij leerkrachten en kinderen aanhouden en misschien zelfs verergeren. Niet alleen raakt dit hun gezondheid, ook staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk onder meer doordat leerkrachten door ziekte onnodig uitvallen.

Petitie

Wij

De ouders van de kinderen van Hof ter Weide.

 

constateren

  • We constateren dat er op Hof ter Weide ernstige problemen zijn met de luchtkwaliteit. Deze problemen zijn aanhoudend en de weinige maatregelen die de gemeente tot nog toe heeft genomen, bieden geen structurele oplossing.

  • De problemen met de luchtkwaliteit leiden tot gezondheidsklachten bij leerkrachten en kinderen. Door de wisselende temperaturen in de lokalen en de lage luchtvochtigheid hebben leerkrachten en kinderen bijvoorbeeld veelvuldig droge ogen en last van irritatie aan de luchtwegen.

  • Inmiddels hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden, is het probleem erkend en heeft de gemeente geld vrijgemaakt voor het opknappen van enkele multifunctionele accomodaties waaronder cluster Waterwin.

  • Ook zijn er enkele incidentele maatregelen genomen. Een structurele oplossing blijft echter achterwege. Daarvoor wordt verwezen naar het plan van aanpak en de projectplannen per multifunctionele accommodatie die binnen drie jaar zullen worden uitgevoerd.

  • Dit lange tijdsbestek baart ons als oudergeleding van de MR echter grote zorgen. Zonder passende maatregelen op korte termijn zullen de gezondheidsklachten bij leerkrachten en kinderen aanhouden en misschien zelfs verergeren.

  • Niet alleen raakt dit hun gezondheid, ook staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk onder meer doordat leerkrachten door ziekte onnodig uitvallen.

 

en verzoeken

We verzoeken de gemeente:

  1. Inzage te geven in wat er concreet wordt opgepakt en op welke termijn dat gebeurt. Wat zijn de plannen? Wanneer worden ze uitgevoerd?

  2. De structurele oplossingen op (redelijk) korte termijn daadwerkelijk te implementeren;

  3. Verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde (leer)omgeving op Hof ter Weide voor zowel kinderen als leerkrachten.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
06-02-2017 
Antwoord verwacht:
01-03-2017 
Status:
Ingetrokken 
Organisatie:
Hof ter Weide (onderdeel van de KSU) 

Geschiedenis

Ondertekeningen