U, de petitionaris

Een eerlijker pensioenakkoord met een betere positie voor de jongere generaties

9 ondertekeningen

Mensen die nu jonger zijn dan +- 52 (geboren in 1959 of later) en vooral de mensen jonger dan +- 45 worden sterk benadeeld door het pensioenakkoord van juni 2011. Wat ontbreekt is de onderkenning van het feit dat pensioen en AOW niet de enige bestanddelen zijn van de oude dagvoorziening. O.a. eigen woning bezit is ook een belangrijke factor, naast andere. Door dit NIET mee te wegen en wel de pensioenleeftijd aan te passen ontstaat een (nog sterkere) ongelijkheid tussen de oudere en jongere generaties waarbij de jongere generatie wordt benadeeld.

Petitie

Wij

Burgers van NL, i.h.b. werknemers en toekomstig werknemers jonger dan +- 45 jaar en hun partners

 

constateren

Wij constateren, dat in het huidige pensioenakkoord alleen aandacht is voor de rol van pensioenen en AOW als vermogensopbouw-factor en oudedagsvoorziening. Hiermee wordt een oneerlijkheid geintroduceerd, zowel tussen de generaties als tussen de armere en rijkere Nederlanders. Mensen met een eigen huis hebben naast hun pensioen straks ook de overwaarde van hun woning als pensioenaanvulling. Het is algemeen bekend dat in de jaren '90 de huizenprijzen enorm stegen. Een dergelijke huizenprijsontwikkeling is in de toekomst weinig waarschijnlijk, o.a. door de veranderde demografie maar ook stijgende prijzen van energie en 1e levensbehoeften e.d., wat consequenties zal hebben voor het inkomensdeel dat nog besteed kan worden aan kale huur of hypotheek. Dit zal de prijsstijging van woningen in de toekomst (sterk) beperken. De voordelen van de prijsontwikkeling in de jaren '90 en begin van dit decennium vallen MET NAME toe aan de leeftijdsgroep die in het huidige pensioenakkoord ook minder lang behoeft te werken. Terwijl ze ook al het voordeel hebben van lagere woonlasten. Het pensioenakkoord behoeft dus aanvulling met corrigerend fiscaal beleid of dient zelf te worden aangepast. Alleen zo kan het einddoel worden gerealiseerd, een oudedagsvoorziening voor iedereen op basis van een solidariteitsprincipe en evenwichtige lastenverdeling tussen de generaties. NB voor andere tekortkomingen aan het pensioenakkoord zijn al andere initiatieven en petities gaande.

 

en verzoeken

Wij verzoeken om aanpassing van het pensioen-akkoord, zodanig dat sprake is van meer evenwicht tussen de lasten en lusten van de generaties enerzijds, en verschillen tussen arm en rijk anderzijds. Met name de kans op vermogensopbouw via eigen woningbezit is een niet te veronachtzamen verschilfactor tussen generaties die ten onrechte buiten beeld is gebleven. Werkgevers- en werknemers-organisaties kunnen dit maar gedeeltelijk oplossen, de Tweede Kamer kan flankerend/corrigerend beleid ontwikkelen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
16-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Rob Gort 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen