U, de petitionaris
Martijna kuiper  0263 met naamkopie

De Willibrordkerk in Utrecht openhouden voor iedereen

2.925 ondertekeningen

De kerk is een voorbeeld van oogstrelende neogotiek. Nu vinden 26.000 bezoekers per jaar er een hartelijk welkom. De kerk is met 8,5 miljoen euro gemeenschapsgeld gerestaureerd maar dreigt verkocht te worden. Wij willen de combinatie van religieuze en culturele/toeristische functies behouden.

Petitie

Wij

Inwoners en bezoekers van Utrecht, begaan met religie, spiritualiteit, cultuur, muziek en toerisme.

 

constateren dat:

  • Door het principebesluit van B&W dreigt de zeggenschap over het gebouw in handen te vallen van een streng religieuze groep.

  • Hun opvattingen zijn omstreden en staan haaks op het Coalitieakkoord “Utrecht maken we samen”, met kernwaarden over een tolerant klimaat.

  • Als deze groep het exclusieve gebruik krijgt, verliest het gebouw zijn gastvrije religieuze, culturele en toeristische functies voor de inwoners en bezoekers van Utrecht.

 

en verzoeken

Wij verzoeken de gemeenteraad het principebesluit niet over te nemen en B&W te adviseren dit besluit te heroverwegen. Door mee te werken aan een andere oplossing kunnen de religieuze, culturele en toeristische functies gelijkwaardig behouden blijven en kan iedereen genieten van dit prachtige monument.

Het antwoord

De stichting Sint Jozef is voortaan verantwoordelijk voor het openhouden van de Willibrordkerk

De gemeente heeft samen met het Nationaal Restauratie Fonds alle mogelijke scenario's getoetst om de exploitatie te verbeteren (meer inkomsten), het bestuur van de stichting te versterken en te zoeken naar een geschikt toekomstig gebruik. Het doel daarbij was het Behoud van het rijksmonument Willibrordkerk inclusief het bijzondere interieur, Actief gebruik en toegankelijkheid van het kerkgebouw en een Optimale financiële uitkomst voor gemeente.

Hieruit bleek het bod van Stichting Sint Jozef het best tegemoet komt aan deze criteria, waarbij de gemeente gezien de omstandigheden het maximale bedrag vergoed krijgt. Deze stichting zorgt dan voor het religieus gebruik van het kerkgebouw, onder de voorwaarde dat de SSJ ook zitting neemt in de eigenaarsstichting (Sint Willibrord Stichting) en dat activiteiten plaatsvinden die passen bij deze geloofsgemeenschap.

Bron: Antwoord van wethouder Kees Geldof in de raadsbrief "Beantwoording schriftelijke raadsvragen" over de Voorjaarsnota 2017 op 29 juni 2017. Zie agendapunt 6.1, vraag 207 van de fractie Stadsbelang (pagina 207) en vraag 321 van de fractie Student en starter (pagina 323).

REACTIE PETITIONARIS

Aan alle ondertekenaars van de petitie,

Einde SCEW In de afgelopen 8 jaar heeft de stichting Culturele Evenementen St Willibrordkerk (SCEW) in Utrecht tal van culturele en educatieve evenementen georganiseerd in de Willibrordkerk. SCEW was een vrijwilligers organisatie, waarin zo’n kleine 90 vrijwilligers met grote betrokkenheid en veel plezier gewerkt hebben. Dit gebeurde om de eigenaar stichting Sint Willibrordus Stichting (SWS) te ondersteunen bij het behoud en beheer van het kerkgebouw. SCEW is met haar activiteiten gestopt per 30 juni 2017.

Nieuw bestuur SWS SWS was het afgelopen jaar in onderhandeling met de gemeente Utrecht over het saneren van een schuld, waarvoor de gemeente garant stond. In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni heeft de raad besloten in te gaan op het bod van de Stichting Sint Jozef. Deze stichting stelde daarbij als voorwaarde dat vertegenwoordigers van de priesterbroederschap Pius X een meerderheid krijgen in het bestuur van de eigenaar stichting van de Willibrordkerk (SWS). Pius X krijgt daarmee de zeggenschap over het monument en wordt feitelijk de eigenaar van het kerkgebouw. 

Pius X heeft aan de stichting Culturele Evenementen St Willibrordkerk (SCEW) laten weten wat volgens hun opvattingen wel en niet mogelijk is aan culturele activiteiten in het kerkgebouw. 

SCEW is tot de conclusie gekomen dat zij haar doelstelling dan niet meer kan waarmaken. Daarmee ontbreekt de bestaansgrond voor de stichting en kan de stichting niet anders doen dan zichzelf opheffen. Daarmee komt een einde aan de vrijwilligersorganisatie die alle culturele activiteiten in de Willibrordkerk organiseerde, zoals de openstelling, de rondleidingen en de concerten.

Een klein overzicht • In de afgelopen 8 jaar waren er vele culturele en educatieve activiteiten in de kerk. • Veel musici maakten gebruik van de kerk voor een uitvoering. Daarnaast organiseerden de vrijwilligers zelf ook concerten. De eigen concerten werden bezocht door 25.600 bezoekers. Dat is 15 maal de grote zaal van Tivoli/Vredenburg vol. • Daarnaast zijn er nog tal van andere concerten geweest, maar ook cd-opnamen, repetities, vergaderingen, en huwelijksvieringen. • Gidsen hebben 204 keer groepen rondgeleid voor totaal zo’n 4.000 belangstellenden. • En iets meer dan 1.400 leerlingen en studenten van diverse onderwijsinstellingen bezochten de kerk in het kader van educatieve vorming. • Tijdens de openingstijden (o.a. Kerken Kijken Utrecht) werden in totaal 130.000 bezoekers ontvangen. Dat is zes keer het stadion Galgenwaard vol.

In de afgelopen jaren hebben de vrijwilligers een geweldige inspanning geleverd voor het openhouden van het gebouw en het beschikbaar stellen voor culturele activiteiten. Aan inkomsten voor exploitatie en onderhoud is op die manier in de afgelopen 8 jaar ruim € 396.000,00 opgebracht. Dat is gemiddeld € 49.500,00 per jaar.

De vrijwilligers zijn er trots op dat zij op deze manier een bijdragen hebben kunnen leveren aan het in stand houden van deze prachtige kerk. Zij hebben met veel plezier u geholpen en kijken met veel genoegen terug op deze jaren. Het is jammer dat onze organisatie haar werk niet kan voortzetten.

Dank aan de ondertekenaars van de petitie In de afgelopen weken heeft SCEW een handtekeningenactie gestart om steun te vinden bij het streven de Willibrordkerk open te houden voor iedereen. We ontvingen 2950 steunbetuigingen. U was een van de ondertekenaars. Namens vrijwilligers en bestuur bedank ik u hartelijk voor uw steun.

Gebruik van de kerk in de toekomst Vanaf 30 juni 2017 zal een nieuwe organisatie namens de priesterbroederschap Pius X culturele activiteiten in de Willibrordkerk organiseren en de kerk openhouden voor bezoek.

Namens de vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Culturele Evenementen Sint Willibrordkerk,

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
01-06-2017 
Antwoord verwacht:
01-06-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Stichting Culturele Evenementen St. Willibrordkerk 
Organisatie:
Stichting Culturele Evenementen St. Willibrordkerk 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De teller staat op 1340 handtekeningen

Met uw handtekening onder de petitie steunt u ons bij onze poging om de Willibrordkerk open te houden voor iedereen. Dank u wel.

We hebben tot nu toe 1340 steunbetuigen ontvangen en we gaan nog even door.

Bij de start hebben we opgeroepen om meer te doen, bijvoorbeeld door een reactie naar de raadsfractie van jouw favoriete politieke partij te sturen. Dat kan via e-mail naar griffie.gemeenteraad@utrecht.nl. (let op het puntje)

Namens bestuur SCEW André Braun, secretaris.

.

08-05-2017