U, de petitionaris
Petitietunneldef

De Spoortunnel is okay, maar mét maatregelen voor veiligheid en tegen overlast

276 ondertekeningen

Wij maken ons grote zorgen over de komst van de Spoortunnel. Het is nu al erg druk op de Binderendreef en Helmondseweg. Maar het wordt nog veel drukker! Hoe kunnen we straks veilig fietsen of oversteken? Hoeveel meer overlast krijgen we van lawaai en stank? De gemeente Deurne heeft nog geen plan!

Petitie

Wij

inwoners die bezorgd zijn over de gevolgen voor veiligheid en overlast door de komst van de Spoortunnel.

 

constateren

Met de tunnel wordt het nog veel drukker op de Binderendreef en Helmondseweg. Wij maken ons daarom grote zorgen over:

  • De veiligheid van iedereen die de Binderendreef oversteekt en Helmondseweg gebruikt. Met name fietsers en voetgangers en dan vooral kinderen en ouderen. De rotonde Binderendreef/ Helmondseweg is nu al de onveiligste lokatie van Deurne

  • Nog meer overlast van vrachtauto’s, tractoren, verkeerslawaai, uitlaatgassen en fijnstof.

 

en verzoeken

Op te nemen in het bestemmingsplan:

  • Veiligere oversteek Binderendreef door bijvoorbeeld een viaduct voor fietsers/voetgangers in plaats van een stoplicht

  • Snelheid Binderendreef blijft 50 km/u

  • Snelheidsbeperkende voorzieningen Binderendreef en Helmondseweg

  • Veiligheid fietsers/voetgangers Helmondseweg verbeteren

  • Doorgaand verkeer van/naar A67 actief omleiden via N279

  • Geluidswal/scherm aan beide zijden Binderendreef-Noord én op tunnel.

Het antwoord

Bestemmingsplan Spoortunnel Binderendreef aangenomen

Het bestemmingsplan Spoortunnel Binderendreef is met toezeggingen van de wethouder aangenomen.

Bron: Raadsvergadering Deurne 1 juni 2021, agendapunt 7a

REACTIE PETITIONARIS

Jullie zullen ongetwijfeld gehoord hebben dat dinsdag 1 juni 2021 het bestemmingsplan spoortunnel Binderendreef door de gemeenteraad is goedgekeurd. Het was een slecht gespeelde wedstrijd. Het bestemmingsplan is aangenomen met 6 stemmen tegen, en 16 stemmen voor. Maar ondanks alle positieve intenties uiteindelijk zónder aanvullende voorwaarden voor veiligheid en overlast. De Raad gelooft de toezeggingen van de wethouder.

Er ging een stevige discussie en vragenronde aan vooraf. Deze waren bedoeld om de zorgen van de omwonenden maar ook de raad weg te nemen. De raadsleden onderkennen allemaal dat er iets moet gebeuren voor de veiligheid en overlast van de bewoners. Het is daarnaast een majeur project voor Deurne waar veel geld mee gemoeid is en dat een betere aanpak vereist dan tot nog toe is gebleken.

Er zijn onder andere opmerkingen gemaakt over de slechte communicatie en er is gevraagd waarom de wethouder zo lang heeft gewacht met het doen van toezeggingen enzovoort.

Tijdens de vergadering heeft de wethouder de 'keiharde toezegging' gedaan, dat er geen schop de grond in gaat voordat er maatregelen voor veiligheid en overlast genomen zijn. Wanneer de raad met het budget wat daarvoor nodig is, instemt, gaat hij ervoor zorgen dat het geregeld wordt. De raad twijfelt ernstig of die beloftes waar gemaakt kunnen worden. Temeer omdat de Raadsinformatiebrief die vorige week is verstuurd, veel te vaag is. Dat kunnen wij alleen maar onderschrijven. Er wordt gesproken over 'we onderzoeken', 'we bekijken de mogelijkheden'. Dat biedt ons geen vertrouwen dat er daadwerkelijk iets gebeurd.

Een aantal leden van de raad wilde alleen het bestemmingsplan spoortunnel goedkeuren, zónder voorwaarden. De vrees was, dat als die voorwaarden, financieel of anderszins, niet haalbaar blijken te zijn, er dan dus geen schop in de grond kan en dat dan ook de tunnel niet doorgaat.

Daarnaast bieden de 'harde toezeggingen' van de wethouder ons ook geen garantie dat er daadwerkelijk maatregelen voor veiligheid en overlast genomen worden. Er zijn te vaak loze beloftes gedaan, waardoor wij de wethouder niet op zijn blauwe ogen geloven zoals een van de raadsleden zei.

De afgelopen dagen is er contact geweest met de gebiedsmanager van de gemeente en die heeft ons gevraagd wat nodig is om te voorkomen dat we naar de rechter stappen. Wij hebben aangegeven dat we daar nog geen besluit over hebben genomen maar dat voor ons essentieel is dat de geluidsmaatregelen aan de Binderendreef in juli goedgekeurd moeten zijn in de raad.

De motie van de VVD over de snelheidsverhoging van 50 naar 70 kilometer per uur ten zuiden van de spoortunnel is niet aangenomen. Daar zou een bedrag van zeker €500.000 tot €600.000 mee gemoeid zijn. Wij denken dan: het geld wat daarvoor gereserveerd was, zou goed besteed kunnen worden aan aanpassingen.

Overigens merkte de wethouder en ook enkele politieke partijen op dat de aanrijtijden van de ambulances korter worden door de tunnel. Dat klopt niet: Als er een ambulance naar een locatie ten zuiden van de spoorlijn moet, dan komt er een ambulance uit Asten (begin 2020 is de ambulancepost bij het ziekenhuis in Deurne juist om deze reden verplaatst naar de omgeving van NOBIS in Asten). Wordt er een ambulance gevraagd ten noorden van de spoorlijn, dan komt die uit Helmond. (een van ons heeft het vorig jaar zelf ondervonden). Dus daarvoor is geen spoortunnel meer nodig.

Een artikel over de raadsvergadering is te lezen in het Weekblad voor Deurne, pagina 3.

Jullie zullen begrijpen dat we zeer teleurgesteld zijn in dit resultaat en we graag hadden gezien dat het plan, mét voorwaarden aangenomen zou worden zodat we zeker weten dat er maatregelen genomen worden ten behoeve van de overlast en veiligheid.

Overigens heeft er donderdag een aanrijding plaatsgevonden aan de noordzijde van de Binderendreef. De auto's leken beiden total loss, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt.

Wij danken jullie in ieder geval voor de ondertekening. Wij hebben ervaren dat we samen meer hebben kunnen bereiken dan alleen en hebben er echt alles aan gedaan wat in ons vermogen lag.

Met een bezorgde groet,

Els Danen, Frank Berends, Tom Goorts, Marco van Helmond en Jan Manders.

(U kunt ons bereiken via tunnelbinderendreef@gmail.com)

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Deurne 
Petitieloket:
Einddatum:
18-05-2021 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Jan Manders (woordvoerder), Els Danen, Frank Berends, Tom Goorts, Marco van Helmond 
Organisatie:
Bezorgde inwoners van de gemeente Deurne. 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Bestemmingsplan Spoortunnel Binderendreef aangenomen

Het bestemmingsplan Spoortunnel Binderendreef is met toezeggingen van de wethouder aangenomen.

Bron: Raadsvergadering Deurne 1 juni 2021, agendapunt 7a

REACTIE PETITIONARIS

Jullie zullen ongetwijfeld gehoord hebben dat dinsdag 1 juni 2021 het bestemmingsplan spoortunnel Binderendreef door de gemeenteraad is goedgekeurd. Het was een slecht gespeelde wedstrijd.

+Lees meer...

Het bestemmingsplan is aangenomen met 6 stemmen tegen, en 16 stemmen voor. Maar ondanks alle positieve intenties uiteindelijk zónder aanvullende voorwaarden voor veiligheid en overlast. De Raad gelooft de toezeggingen van de wethouder.

Er ging een stevige discussie en vragenronde aan vooraf. Deze waren bedoeld om de zorgen van de omwonenden maar ook de raad weg te nemen. De raadsleden onderkennen allemaal dat er iets moet gebeuren voor de veiligheid en overlast van de bewoners. Het is daarnaast een majeur project voor Deurne waar veel geld mee gemoeid is en dat een betere aanpak vereist dan tot nog toe is gebleken.

Er zijn onder andere opmerkingen gemaakt over de slechte communicatie en er is gevraagd waarom de wethouder zo lang heeft gewacht met het doen van toezeggingen enzovoort.

Tijdens de vergadering heeft de wethouder de 'keiharde toezegging' gedaan, dat er geen schop de grond in gaat voordat er maatregelen voor veiligheid en overlast genomen zijn. Wanneer de raad met het budget wat daarvoor nodig is, instemt, gaat hij ervoor zorgen dat het geregeld wordt. De raad twijfelt ernstig of die beloftes waar gemaakt kunnen worden. Temeer omdat de Raadsinformatiebrief die vorige week is verstuurd, veel te vaag is. Dat kunnen wij alleen maar onderschrijven. Er wordt gesproken over 'we onderzoeken', 'we bekijken de mogelijkheden'. Dat biedt ons geen vertrouwen dat er daadwerkelijk iets gebeurd.

Een aantal leden van de raad wilde alleen het bestemmingsplan spoortunnel goedkeuren, zónder voorwaarden. De vrees was, dat als die voorwaarden, financieel of anderszins, niet haalbaar blijken te zijn, er dan dus geen schop in de grond kan en dat dan ook de tunnel niet doorgaat.

Daarnaast bieden de 'harde toezeggingen' van de wethouder ons ook geen garantie dat er daadwerkelijk maatregelen voor veiligheid en overlast genomen worden. Er zijn te vaak loze beloftes gedaan, waardoor wij de wethouder niet op zijn blauwe ogen geloven zoals een van de raadsleden zei.

De afgelopen dagen is er contact geweest met de gebiedsmanager van de gemeente en die heeft ons gevraagd wat nodig is om te voorkomen dat we naar de rechter stappen. Wij hebben aangegeven dat we daar nog geen besluit over hebben genomen maar dat voor ons essentieel is dat de geluidsmaatregelen aan de Binderendreef in juli goedgekeurd moeten zijn in de raad.

De motie van de VVD over de snelheidsverhoging van 50 naar 70 kilometer per uur ten zuiden van de spoortunnel is niet aangenomen. Daar zou een bedrag van zeker €500.000 tot €600.000 mee gemoeid zijn. Wij denken dan: het geld wat daarvoor gereserveerd was, zou goed besteed kunnen worden aan aanpassingen.

Overigens merkte de wethouder en ook enkele politieke partijen op dat de aanrijtijden van de ambulances korter worden door de tunnel. Dat klopt niet: Als er een ambulance naar een locatie ten zuiden van de spoorlijn moet, dan komt er een ambulance uit Asten (begin 2020 is de ambulancepost bij het ziekenhuis in Deurne juist om deze reden verplaatst naar de omgeving van NOBIS in Asten). Wordt er een ambulance gevraagd ten noorden van de spoorlijn, dan komt die uit Helmond. (een van ons heeft het vorig jaar zelf ondervonden). Dus daarvoor is geen spoortunnel meer nodig.

Een artikel over de raadsvergadering is te lezen in het Weekblad voor Deurne, pagina 3.

Jullie zullen begrijpen dat we zeer teleurgesteld zijn in dit resultaat en we graag hadden gezien dat het plan, mét voorwaarden aangenomen zou worden zodat we zeker weten dat er maatregelen genomen worden ten behoeve van de overlast en veiligheid.

Overigens heeft er donderdag een aanrijding plaatsgevonden aan de noordzijde van de Binderendreef. De auto's leken beiden total loss, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt.

Wij danken jullie in ieder geval voor de ondertekening. Wij hebben ervaren dat we samen meer hebben kunnen bereiken dan alleen en hebben er echt alles aan gedaan wat in ons vermogen lag.

Met een bezorgde groet,

Els Danen, Frank Berends, Tom Goorts, Marco van Helmond en Jan Manders.

(U kunt ons bereiken via tunnelbinderendreef@gmail.com)

08-06-2021

Overhandiging aan burgemeester en wethouder

We hebben de petitie aangeboden aan de burgemeester en wethouders en hebben hem daarnaast ook in de Raadscommissie Omgeving symbolisch aangeboden.

De petitie heeft er in ieder geval mede voor gezorgd dat de raadsleden een kanteling lijken te maken en ervoor te willen gaan zorgen dat er maatregelen voor de bewoners genomen worden.

Op de foto de overhandiging aan de burgemeester, mevr. Buter en de wethouder, dhr.

+Lees meer...

Verhees.

overhandiging

02-06-2021