You, the petitioner
Foto petitie

De overheid is voor iedereen, dus neutraal

78 signatures

Als u het seculiere principe en een neutrale overheid belangrijk vindt dan bent u het er ook mee eens dat de openbare functies bij de overheid deze neutraliteit uit moeten stralen. In deze openbare functies vinden wij dat de dresscode redelijk en doelmatig moet zijn waardoor deze neutraal en professioneel overkomt. Dit geldt niet enkel voor religieuze symbolen maar ook bij uitingen van politiek of seksualiteit. Wat de persoon in zijn vrije tijd draagt mag deze zelf weten, dat is de individuele vrijheid die wij in Nederland kennen. Wij vinden dat de neutraliteit binnen de overheid dient voor gelijke berechting en zeker niet voor discriminatie. Dus iedereen gelijk voor de wet. Bent u het hier mee eens? Dan is deze petitie voor u bestemd.

Bent u het met ons voorstel eens, blijf dan niet aan de zijlijn staan maar steun deze petitie en breng deze onder de aandacht bij je vrienden en kennissen.

Petition

We

De mensen die neutraliteit en seculiere principes op bestuurlijke en organisatorische vlak bij de overheid belangrijk vinden.

 

observe

 • Nadat het Europese hof uitspraken heeft gedaan over "Hoofddoeken in openbare functies" heeft de College van B&W en de Raad van Tilburg er nog een schepje bovenop gedaan door een wethouder aan te stellen die tijdens het uitoefenen van haar functie een hoofddoek draagt.
 • Dat een wethouder zich op de eerste plaats manifesteert als moslima is een bijzondere politieke gebeurtenis, maar zonder plaatselijk en landelijk debat.
 • Dit patriarchaal symbool is naar onze mening een achteruitgang van onze moraal en niet waardevrij.
 • Het potentiële gevaar is dat als we de religieuze symbolen de vrijheid geven de neutraliteit verdwijnt.
 • De overheid fungeert dan als podium om geloofsovertuigingen uit te dragen.
 • Het gevaar van conflicten wordt hierdoor in ernstige mate vergroot.
 • De seculiere of neutrale staat is hiermee in het geding.
 • Voordat deze tendens zich voortzet willen wij dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en de grenzen van onze vrijheid bewaakt.
 • Er zijn in Nederland geen wetten die ons beschermen tegen burgers die hun religieuze grondrechten binnen hun functies van de overheid opeisen.
 • Om de seculariteit binnen de Staat te bewaken hebben ze in Frankrijk en Portugal speciale wetgeving in het leven geroepen.

 

and request

Wij willen in Nederland (en in Europa) duidelijkheid, dus wetgeving voor een religieus neutrale, democratische rechtstaat zonder religieuze symbolen in openbare organisatorische en openbare bestuurlijke functies.

Voor alle duidelijkheid:

 • Wij staan achter onze grondwet artikelen 1 en 6 (gelijke behandeling/ geen discriminatie en vrijheid van godsdienst)
 • Wij hebben niets tegen het Islamitisch geloof of welk geloof dan ook.
 • Wij staan achter de universele rechten van de mens ongeacht wie we zijn of waar we wonen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-03-15 
Lead petitioner:
James Salam 
Website:

History

Signatures

Updates

Overhandiging op 28 januari 2020

Wij hebben heuglijk nieuws. Dinsdag 28 januari 2020 mogen wij in de Tweede Kamer onze petitie aanbieden aan de commissie Binnenlandse Zaken.

+Read more...

Op tweedekamer.nl staat dat op 28 januari 2020 van 13:30 tot 13:45 de petitie 'De overheid is voor iedereen, dus neutraal!' in de Statenpassage overhandigd wordt aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

Wilt u erbij zijn, neem dan contact op met de petitionaris en zie de 'handreiking voor petitie-aanbieders'.

2020-01-23

Tilburger zet eenzame strijd voort: verbied hoofddoek, keppeltje of kruisje voor bestuurders

Tilburger zet eenzame strijd voort: verbied hoofddoek, keppeltje of kruisje voor bestuurders

TILBURG - Met de hoofddoek van wethouder Esmah Lahlah als aanleiding (...) lees verder.

2020-01-16