You, the petitioner
Fb img 1486291018783

De Nieuwe Hoven in Gorinchem openen in tweerichtingen

2,088 signatures

De Nieuwe Hoven was ooit een tweerichtingsweg. Dit is veranderd in een eenrichtingsweg tot ergernis van vele bewoners. De Nieuwe Hoven moet weer open! Dit zal de lange files op de Banneweg verminderen. Dat scheelt veel irritatie en tijdverlies onder de bewoners.

Petition

We

Bewoners/ondernemers die vinden dat de Nieuwe Hoven geopend moet worden in twee richtingen

 

observe

De afsluiting van de Nieuwe Hoven voor tweerichtingsverkeer veroorzaakt veel drukte op de Banneweg die vaak vast zit omdat er geen alternatief is om de binnenstad en het oosten van de stad te bereiken zonder dat je kilometers moet omrijden. De bewoners zien graag dat dit stuk weer wordt geopend in beide richtingen.

 

and request

Wij verzoeken de gemeente Gorinchem samen met de betrokken partijen de verkeersituatie in De Nieuwe Hoven weer te herstellen naar de oude staat. Dus openen voor tweerichtingsverkeer.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Gorinchem 
Petition desk:
Closing date:
2017-05-01 
Lead petitioner:
Murat Aydemir 
Website:

History

Signatures

Updates

In gesprek met de wethouder over de Nieuwe Hoven

Beste ondertekenaars van de petitie “De Nieuwe Hoven in Gorinchem openen in twee richtingen”,

Zoals eerder gemeld is er op 1 maart j.l. een gesprek geweest met de heren Hans Freije (Wethouder die o.a.

+Read more...

verkeer en openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft) en André van der Dussen die de functie teamleider Stedenbouw Openbare ruimte en Verkeer vervult binnen de gemeente Gorinchem over de petitie “De Nieuwe Hoven in Gorinchem openen in twee richtingen”.

Tijdens het gesprek heb ik de verwachting van de vele ondertekenaars van de petitie voorgelegd aan de heren. De discussies en verwachtingen rond het openstellen van de Nieuwe Hoven in beide richtingen was voor beide heren niet onbekend. Ze geven aan dat ze de problematiek en de verwachting vanuit de bewoners erkennen en graag willen luisteren naar de bewoners. “We streven naar een goede bereikbaarheid waar vooral veiligheid van alle weggebruikers erg belangrijk is. Nu het zo goed als zeker is dat de A27 wordt aangepakt hebben we de heer van Dussen groen-licht gegeven om een plan voor Gorinchem te maken”. Aldus de wethouder.

Tijdens het gesprek vertellen de heren dat de komende jaren in en rondom Gorinchem belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaats vinden.” Er zijn vele miljoenen beschikbaar en zullen nog velen nodig zijn” roept de wethouder. In de presentatie “VAN STEEG TOT SNELWEG” die de wethouder mij ter plekke door mailt kan deze visie op mobiliteit en infrastructuur terug gelezen worden (Geïnteresseerden kunnen de presentatie door gestuurd krijgen). De ontwikkelingen zullen ingrijpende infrastructurele gevolgen hebben voor het wegennet van Gorinchem en de aangrenzende gemeenten. De gemeente wil daarom een duidelijke visie op mobiliteit en de infrastructuur ontwikkelen. Er wordt onder andere aandacht besteed naar de verkeerssituatie rond het bedrijventerrein Groote Haar en de Vlietskade. Het college gaat ProRail ook vragen vaart te maken met de nieuwe voetgangerstunnel onder het spoor bij het station. Allemaal ontwikkelingen die de bereikbaarheid en doorstroom van het verkeer zeer zeker wel ten goede zal komen. Daar geen twijfel over.

Dhr. van der Dussen legt tijdens ons gesprek uit dat er na het referendum van 2003 verschillende mogelijkheden zijn bekeken rondom de openstelling van de Nieuwe Hoven. Er zijn berekeningen en simulaties gedaan om een eventueel aangepaste verkeerssituatie rond de Nieuwe Hoven nader te bekijken. Deze verschillende onderzoeken hebben niet geleid tot een directe oplossing die de verbinding van West met Oost direct zal verbeteren. Dit heeft grotendeels ook te maken gehad met de houding van ProRail. ProRail was zo goed als tegen een aanpassing van de spoorovergang die het mogelijk zou moeten maken om de Nieuwe Hoven in twee richtingen te gebruiken. Als reden wordt voornamelijk genoemd dat de spoorweg overgang naar de Nieuwe Hoven een overgang is die in zijn huidige vorm het meest veilig is voor het verkeer die het spoor passeert. Een twee richting overgang is volgens ProRail in dit geval een aanpassing die de verkeersveiligheid niet ten gunste zal zijn. De mogelijkheden om het stukje aan te pakken zijn door een dergelijke houding van ProRail zodanig beperkt dat er verder geen aanpassingen zijn gedaan. De houding van ProRail is met de tijd wel anders geworden verteld dhr. van der Dussen erbij. ProRail lijkt steeds meer te in te zien dat het behoud van de verkeersveiligheid voor (fietsers) rond de Nieuwe Hoven, ergens anders in de stad de verkeersveiligheid doet afnemen. Deze verandering in houding van ProRail brengt zeker wel enige hoop in de zaak. Alleen met die erkenning zijn de problemen nog niet opgelost.

“De verkeerssituatie daar is zo ingewikkeld is dat je bijna geen kant op kunt” legt de heer van der Dussen uit. “Je zit ingedamd met aan een zijde het spoor en aan de andere zijde water”. Mogelijkheden om het verkeer aan te passen zodat de Nieuwe Hoven in beide richtingen gebruikt kan worden lijken er niet te zijn zonder dat de veiligheid van fietsers of automobilisten in gevaar komt. Een goede en veilige doorstroom vanaf de Concordia weg naar het Stationsweg of andersom kan alleen behouden worden als we de huidige situatie behouden. “Een aanpassing (in vorm van een rotonde of stoplichten) zal als gevolg hebben dat de Concordiaweg en de Rotonde voor de politie bureau totaal vastlopen “. De drukte op de Banneweg wordt door beiden heren herkend en erkend. “Alleen de Concordiaweg is een nog drukker kruispunt”. We moeten ervoor zorgen dat het verkeer daar blijft doorstromen.

Het gesprek voeren we verder met focus op een tweetal mogelijke oplossingen voor de verbinding tussen de Haarwijk en het Oosten waar op ik de afgelopen tijd ben gewezen door verschillende bewoners en ondernemers die de petitie hebben ondertekend. In het gesprek kan ik niet direct een lichtpuntje zien die enigszins tegemoet komt in waar ik voor ben gekomen. De wethouder en de heer van der Dussen hebben beloofd om de mogelijkheden die ik namens de ondertekenaars achterlaat nader te bekijken en een vervolg op onze gesprek te plannen. Conclusie: Uit dit eerste gesprek met de heren concludeer ik dat het stukje verbinding rond de Nieuwe Hoven een hot onderwerp zal blijven zowel onder de bewoners als binnen de gemeente Gorinchem. De algemene plannen om de mobiliteit binnen Gorinchem aan te pakken klinken goed. De mogelijkheden om de Nieuwe Hoven open te stellen in twee richtingen zijn echter beperkt. Daar zijn we het over eens met de heren. De huidige situatie is ook wel het meest veilige voor fietsers. Ook daar zijn we het over eens. De Nieuwe Hoven open te stellen voor auto's in beide richtingen is wellicht niet de juiste oplossing maar ik blijf enkele mogelijkheden zien om tegemoet te komen in de wens van velen om de Haarwijk en Stalkaarsen beter te verbinden met de rest van de stad. Een nieuw afspraak met de heren is nog niet gemaakt. Maar dat gaat zeker wel gebeuren. Ondertussen ga ik met verschillende fracties binnen de gemeente praten. Ik ben benieuwd wat de verschillende partijen binnen de gemeente op de agenda hebben staan betreft dit onderwerp. Verslagen van dit gesprekken deel ik uiteraard met jullie. Mochten er mensen zijn die bij de gesprekken willen zijn dan hoor ik dit graag.

"Wie niet luid genoeg praat wordt niet gehoord in de jungle van geluiden" m.a.

Met vriendelijke groeten, Murat Aydemir

2017-03-08

Gemeente Gorinchem geeft gehoor aan verzoek

Naar aanleiding van de petitie en vele reacties op sociaal media ben ik benaderd door de Gemeente Gorinchem om te praten over o.a. de petitie en de ontevredenheid van bewoners betreft het onderwerp. Uiteraard ben ik ingegaan op het verzoek van de gemeente.

+Read more...

Op 1 maart zit ik aan tafel met de heren Hans Freije (Wethouder die o.a. verkeer en openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft) en André van der Dussen die de functie teamleider Stedenbouw Openbareruimte en Verkeer vervult binnen de gemeente. André is tevens eigenaar van DUSS advies (een bureau dat adviseert op het gebied van verkeer, mobiliteit en (project)management). Een verslag van het gesprek volgt uiteraard.

Inmiddels ben ik ook benaderd door verschillende partijen binnen de gemeente die mee willen denken. Echter dit gesprek ga ik geheel onafhankelijk aan. Ik wil met nadruk melden dat deze petitie een initiatief moet blijven vanuit de burger zelf zonder tussen komst van de gevestigde partijen. Buiten dat staat de initiatief geheel open voor een samenwerking met bewoners, bewonersorganisaties, verenigingen, stichtingen die dit onderwerp belangrijk vinden. Wil je erover meepraten en mij helpen dit onderwerp in de agenda te houden dan hoor ik dat graag. Via de discussie groep op facebook (https://www.facebook.com/groups/287860578297453/) kunnen jullie meepraten en meebeslissen wat de toon van het gesprek met de wethouder zal moeten worden. Gaan we voor een blijvende oplossing of laten we de situatie zodanig dat we over 20 jaar er nog steeds over moeten hebben? Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groeten,

Murat Aydemir

2017-02-17