U, de petitionaris
Mammprint

De mammaprint hoort thuis in de basisverzekering

5.675 ondertekeningen

De mammaprint is een genetische test die het risico op terugkeer van kanker voorspelt. Jaarlijks komen 2.000 borstkankerpatiënten hiervoor in aanmerking. Bij een gunstige uitslag hoeft de borstkankerpatiënt geen onnodige chemotherapie te ondergaan en te leven met de nadelige gevolgen hiervan.

Petitie

Wij

(Voormalige) borstkankerpatiënten en familie/vrienden

 

constateren

  • Als (voormalig) borstkankerpatiënten erkennen we de waarde van de mammaprint.

  • Het Zorginstituut Nederland heeft minister Bruins geadviseerd de mammaprint niet in de basisverzekering op te nemen.

  • De argumenten zijn echter niet steekhoudend. De ervaringsdeskundigen, de beroepsverenigingen van medische en chirurgische oncologen, radiologen, pathologen alsmede Borstkankervereniging Nederland en de Nederlandse Kanker Federatie zijn het absoluut oneens met het Zorginstituut en onderkennen het grote belang van de mammaprint.

  • U zult het met ons eens zijn dat borstkankerpatiënten geen onnodige chemotherapie mogen ondergaan en met de blijvende gevolgen ervan moeten leven. Velen van ons ervaren nog elke dag de schade die de chemotherapie heeft aangericht. Door middel van de mammaprint kan anderen dit bespaard blijven.

 

en verzoeken

de beslissing omtrent de mammaprint goed te overwegen en niet alleen af te gaan op het advies van het Zorginstituut Nederand.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-11-2018 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
-- 
Organisatie:
Borstkanker Lotgenoten 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie INGETROKKEN

Beste ondertekenaars,

Zoals jullie wellicht al wisten, heb ik vorige week de petitie ingetrokken. Graag wil ik jullie uitleggen hoe ik tot dit besluit ben gekomen.

Als je een petitie hebt opgestart en je hebt ook nog de intentie deze aan te bieden aan de verantwoordelijke minister, dien je uiteraard wel goed geïnformeerd te zijn en over goede argumenten te beschikken.

+Lees meer...

En als het Zorginstituut Nederland, een in mijn ogen deskundige en integere organisatie, een negatief advies afgeeft, moet dit toch ook ergens op gebaseerd zijn.

Dus heb ik me verder verdiept in de MammaPrint en tijdens mijn zoektocht stuitte ik op zaken, die mij hevig aan het twijfelen brachten zoals de uitkomsten van bepaalde onderzoeken en bepaalde artikelen in vakbladen. In februari 2018 is er bijvoorbeeld een Europees onderzoek uitgevoerd waarbij diverse kanttekeningen werden gezet bij de MINDACT trial. De conclusie was dat de effectiviteit van de MammaPrint niet bewezen is. Wellicht verandert dit nog maar hier is sowieso dan langere tijd voor nodig. Ook onderzoek door het KCE in België (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) wees uit dat de MammaPrint niet als een beslissingsinstrument op zich mag worden beschouwd.

Ik heb gesproken met een gerenommeerd patholoog die alles weet over de MammaPrint maar grote twijfels plaatst bij het gebruik ervan. Ook is hij van mening dat de MammaPrint veel te vroeg is ingevoerd. Hier heeft hij zeker een punt, want recentelijk werd duidelijk dat de MammaPrint in de jaren 2013 t/m 2015 700 maal onnodig is uitgevoerd. 1,8 miljoen euro verspild omdat men niet wilde wachten op de uitslag van de Mindact. Wat de patholoog in kwestie voorts nog noemt en dit baart mij toch ook zorgen, is dat er nooit antwoord is gegeven op de vraag hoe de overlevingscurve is van de groep patiënten met hormoonpositieve borstkanker en een tumor graad III, van wie het klinisch risico groot was maar de MammaPrint een laag risico liet zien. Zijn de overlevingscijfers van deze patiënten vergelijkbaar met die van patiënten die wel chemotherapie hebben gehad?

Verder besloot ik mijn contactpersoon bij het Zorginstituut te vragen om een uitleg inzake hun negatieve advies aan de minister. Het Zorginstituut heeft –in samenwerking met een Wetenschappelijke Adviesraad- gedegen onderzoek gedaan en kon niet anders dan concluderen dat de MammaPrint niet voldoende veilig is. Om in de basisverzekering te komen, moet een test effectief zijn en gezondheidswinst opleveren. Op dit moment kan dat niet gezegd worden van de MammaPrint. De MammaPrint doet niet en voegt niet toe wat ervan verwacht werd. Daarom benadrukt het Zorginstituut ook dat het gesprek tussen dokter en patiënt voorop blijft staan.

Dat er getwijfeld wordt aan de deskundigheid van het Zorginstituut is mijns inziens misplaatst. Voor het Zorginstituut staat het belang van de Nederlandse burgers voorop. Het Zorginstituut was zich ten zeerste bewust van de consequenties van hun beslissing en wist dat deze veel stof zou doen opwaaien bij zowel medici als patiënten. Desalniettemin brachten ze een negatief advies uit, waaruit geconcludeerd kan worden dat hun besluit weloverwogen was.

Wat velen waarschijnlijk ook niet weten, is dat de MammaPrint niet eens mág worden opgenomen in de basisverzekering. Als het Zorginstituut tot de conclusie is gekomen dat een zorgproduct niet effectief is, mág de minister deze bij wet niet opnemen in de basisverzekering.

Als laatste wil ik nog aangeven, dat de manier waarop de bedenkers van de MammaPrint hebben gehandeld/handelen me een onprettig gevoel geeft. Men heeft vrijwel meteen een commercieel bedrijf opgericht, Agendia, om de MammaPrint in de markt te zetten en hierin speelde en speelt het Antonie van Leeuwenhoek ook een belangrijke rol. Dat er dan over belangenverstrengeling wordt gesproken, is een logisch gevolg. Daarbij zijn de huidige belangen ook nog eens groot voor Agendia omdat zij de laatste jaren met forse verliezen te kampen hebben. Er is hun veel aan gelegen de MammaPrint geaccepteerd te krijgen.

Bovenstaande in ogenschouw genomen, neem ik aan dat jullie begrip hebben voor mijn beslissing.

Jacoba Vos-Feenstra

23-10-2018

Petitie is ingetrokken

Geachte ondertekenaars,

Verleden week heb ik besloten deze petitie in te trekken. Uiteraard ben ik u een uitleg verschuldigd.

+Lees meer...

Komende week zal ik u dan ook uitgebreid informeren.

Jacoba Vos-Feenstra

22-10-2018

Bedankt!

Ongelooflijk. We zijn de 3.000 al gepasseerd.

+Lees meer...

Bedankt voor jullie steun en zegt het voort.

11-10-2018