U, de petitionaris
Helikopter

De geluidzone van de basis Gilze Rijen moet opnieuw

785 ondertekeningen

Defensie wil een grotere geluidzone voor de vliegbasis Gilze Rijen met fors meer geluidoverlast én meer veiligheidsrisico's. Maar óók met onnodige geluidisolatie van te veel huizen. Alternatieven als het gebruik van simulatoren, stillere helikopters of andere vliegroutes zijn niet onderzocht. Dat moet en kán alsnog.

Petitie

Wij

omwonenden en gehinderden van de vliegbasis Gilze Rijen

 

constateren

 • dat met 800 burgers óók de MER-commissie de rekenmethode achterhaald en verkeerd vindt

 • dat het voorstel leidt tot 345.000 gehinderden, waarvan 45.000 ernstig

 • dat simulatoren, stillere helikopters en andere routes niet zijn onderzocht

 • dat met deze alternatieven de kerntaken van defensie niet in het geding zijn

 • dat te veel reserveruimte is geclaimd voor extra helikopters en een JSF squadron

 • dat de gevolgen voor gezondheid en veiligheid onvoldoende in beeld zijn

 

en verzoeken

om verlenging van de beslistermijntermijn voor Gilze Rijen met 3 jaar mogelijk te maken onder de volgende voorwaarden:

 • de minister herziet de MER integraal volgens het advies van de MER-commissie

 • als interimvoorziening wordt een vast geluidmeetnet geinstalleerd ter bewaking van de geluidzone

 • de vliegbasis overlegt als goede buur tijdig met omwonenden en weegt hun belangen zichtbaar mee

 • een vierde verlenging van de termijn wordt niet meer toegestaan.

Het antwoord

Resultaten van de petitie uit overleg van 26 september 2018

Wat een steun kreeg de petitie: met 734 handtekeningen in de achterzak kon een stevige delegatie 26 juni naar Den Haag.

En nu, inmiddels nog eens 50 handtekeningen verder, bent u natuurlijk benieuwd wat dat heeft opgeleverd.

De Commissie voor Defensie heeft ons die dag ontvangen en onze vragen en kanttekeningen bij het proces van de geluidzonering gehoord.

Op 5 juli volgde het debat in de Tweede Kamer waar bijna 1,5 uur de vliegbasis Gilze Rijen centraal stond.

Nu, 3 maanden later, op 26 september, zaten de vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie en omliggende gemeenten weer bij elkaar in de commissie Overleg en Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM Gilze-Rijen).

En daar hoorden we de eerste resultaten:

 • De Tweede Kamer heeft op 5 juli unaniem een motie aangenomen met de opdracht aan de staatssecretaris om er toch vooral voor te zorgen dat de nieuwe geluidzone kan rekenen op brede steun van de omwonenden. Dat betekent hoe dan ook dat wij meer bij de besluiten worden betrokken.
 • De vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie, de heer Kwast, heeft aangegeven dat er hard wordt gewerkt aan een aanvullend Milieu-Effect-Rapport, waarin ook voorstellen van de omwonenden zijn verwerkt. Dan zal duidelijk worden of de in onze ogen veel te grote reserveruimte voor een squadron JSF-vliegtuigen en extra helikopters kleiner kan worden.
 • De staatssecretaris heeft een beperkt meetnet toegezegd, waarvoor een werkgroep aan de slag gaat die de volgende vragen moet beantwoorden: Wat moet er precies gemeten worden, waar en hoe lang?
 • Nog in oktober dit jaar komt er een visie op de inzet van simulatoren bij de luchtmacht en kunnen we zien of dat ook voor Gilze Rijen voordelen met zich mee gaat brengen.
 • Er is onderzoek gestart naar toepassing van de meest moderne en geschikte berekeningsmethode voor geluidoverlast van de vliegbasis: Lden.
 • Alle gegevens bij elkaar worden in een nieuw zonevoorstel verwerkt. Een nieuwe planning zal aangeven wanneer, maar duidelijk is dat uiterlijk 1 november 2021 alles klaar moet zijn.

Samenvattend: uw handtekening onder de petitie heeft echt bijgedragen aan het realiseren van de daarin gedane verzoeken.

Dat is een geweldige steun voor de vrijwilligers die zich inspannen voor een stillere vliegbasis én een flinke stap voorwaarts voor verbetering van ons woon- en leefklimaat.

Een bijzonder woord van dank aan petities.nl die dit (helemaal gratis) mogelijk heeft gemaakt.

Jeanine van Hapert (initiatiefneemster).

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
18-09-2018 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Jeanine van Hapert 
Organisatie:
Heliwerkgroep Grote Spie 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Resultaten van de petitie uit overleg van 26 september 2018

Wat een steun kreeg de petitie: met 734 handtekeningen in de achterzak kon een stevige delegatie 26 juni naar Den Haag.

En nu, inmiddels nog eens 50 handtekeningen verder, bent u natuurlijk benieuwd wat dat heeft opgeleverd.

De Commissie voor Defensie heeft ons die dag ontvangen en onze vragen en kanttekeningen bij het proces van de geluidzonering gehoord.

Op 5 juli volgde het debat in de Tweede Kamer waar bijna 1,5 uur de vliegbasis Gilze Rijen centraal stond.

+Lees meer...

Nu, 3 maanden later, op 26 september, zaten de vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie en omliggende gemeenten weer bij elkaar in de commissie Overleg en Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM Gilze-Rijen).

En daar hoorden we de eerste resultaten:

 • De Tweede Kamer heeft op 5 juli unaniem een motie aangenomen met de opdracht aan de staatssecretaris om er toch vooral voor te zorgen dat de nieuwe geluidzone kan rekenen op brede steun van de omwonenden. Dat betekent hoe dan ook dat wij meer bij de besluiten worden betrokken.
 • De vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie, de heer Kwast, heeft aangegeven dat er hard wordt gewerkt aan een aanvullend Milieu-Effect-Rapport, waarin ook voorstellen van de omwonenden zijn verwerkt. Dan zal duidelijk worden of de in onze ogen veel te grote reserveruimte voor een squadron JSF-vliegtuigen en extra helikopters kleiner kan worden.
 • De staatssecretaris heeft een beperkt meetnet toegezegd, waarvoor een werkgroep aan de slag gaat die de volgende vragen moet beantwoorden: Wat moet er precies gemeten worden, waar en hoe lang?
 • Nog in oktober dit jaar komt er een visie op de inzet van simulatoren bij de luchtmacht en kunnen we zien of dat ook voor Gilze Rijen voordelen met zich mee gaat brengen.
 • Er is onderzoek gestart naar toepassing van de meest moderne en geschikte berekeningsmethode voor geluidoverlast van de vliegbasis: Lden.
 • Alle gegevens bij elkaar worden in een nieuw zonevoorstel verwerkt. Een nieuwe planning zal aangeven wanneer, maar duidelijk is dat uiterlijk 1 november 2021 alles klaar moet zijn.

Samenvattend: uw handtekening onder de petitie heeft echt bijgedragen aan het realiseren van de daarin gedane verzoeken.

Dat is een geweldige steun voor de vrijwilligers die zich inspannen voor een stillere vliegbasis én een flinke stap voorwaarts voor verbetering van ons woon- en leefklimaat.

Een bijzonder woord van dank aan petities.nl die dit (helemaal gratis) mogelijk heeft gemaakt.

Jeanine van Hapert (initiatiefneemster).

27-09-2018

Sterke delegatie naar Den Haag

Vertegenwoordigers van bewoners uit Gilze én uit Rijen gaan mee op dinsdag 26 juni. Het bedrijfsleven stuurt de voorzitter van het GRIC en de gemeente wethouder Dols.

+Lees meer...

Breed gedragen deze petitie!

20-06-2018

Mooi artikel in BN de Stem

Veel mensen reageerden vandaag op het goede artikel dat BN de Stem schreef over de problematiek. Kennelijk zijn er ook in Breda en Oosterhout veel mensen die overlast ondervinden..

18-06-2018