U, de petitionaris
Img 20210223 004939

CBR, tref absoluut géén maatregelen in het nadeel van de cbr-kandidaat

2.729 ondertekeningen

De rijinstructeur constateert dat de onlangs gedane uitspraken in de media van de directeur van het CBR, de heer Pechtold buitengewoon onacceptabel zijn. In onze optiek stelt het CBR zijn eigen belang boven het belang van de examenkandidaat. De examenkandidaat mag nooit de dupe worden van interne problematiek bij het CBR. Lees verder...(klik -teken de petitie aan)

Petitie

Wij

Rijinstructeurs, rijschoolhouders, CBR-kandidaten, bezorgde ouders & toekomstige bestuurders en anderen.

 

constateren

Dat de onlangs gedane uitspraken in de media van de directeur van het CBR, de heer Pechtold, buitengewoon onacceptabel zijn.

De maatregelen die worden overwogen om de ruim 600.000 uitgestelde tussentijdse toetsen, examens, faalangstexamens etc. voor het B-rijbewijs in te willen halen, zijn absoluut niet in het belang van de CBR-kandidaat.

Dit betreft onder andere:

  • Het mogelijk afschaffen van een tussentijdse toets.
  • Een mogelijk langere wachttijd na een herexamen.
  • Faalanstige kandidaten kunnen mogelijk tijdelijk geen CBR tussentijdse toets of CBR faalangstexamen doen.
  • De leeftijdsgrens mogelijk verhogen (naar 18 jaar) om te mogen starten met rijlessen.

 

en verzoeken

De algemeen directeur van het CBR, de heer Pechtold orde op zaken te stellen voor de interne problematiek (onder andere capaciteitstekort van examinatoren) bij het CBR. Deze interne problematiek dus absoluut NIET over de rug van de CBR-kandidaat op te willen lossen. Wij verzoeken u géén producten tijdelijk te schrappen. Evenals het verhogen van de minimale leeftijd naar 18 jaar alvorens men rijles kan volgen. Tot slot verzoeken wij u, rijinstructeurs als volwaardige partners te gaan zien. Zij doen samen met de beginnende bestuurder hun uiterste best, om examenwaardig op een examen te verschijnen!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
24-05-2021 
Petitionaris:
De Rijinstructeur  
Organisatie:
Autorijschool 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

19-04-2021 Kamerleden zijn tegen de CBR maatregelen!!

Beste ondertekenaars,

Een klopje op de schouder! Wij worden gesteund in onze mening, door de leden van de Tweede Kamer!! Wij worden gesteund in het feit dat het CBR mogelijk onverantwoordelijke maatregelen zou willen doorvoeren in het nadeel van de CBR Kandidaat. Fijn om gehoord te worden.

+Lees meer...

Op naar betere oplossingen die niet over de rug van de CBR Kandidaat wordt behaald.

Onderstaand een aantal verwijzingen vanuit de media.

https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2021/04/19/kamerleden-zijn-tegen-de-cbr-maatregelen-voor-het-verkorten-van-de-reserveringstermijnen/

https://www.dvhn.nl/binnenland/Kamer-ziet-niks-in-noodmaatregelen-van-CBR-voor-aanpak-wachttijd-26773632.html

https://www.nd.nl/nieuws/varia/1030810/kamer-ziet-niks-in-noodmaatregelen-van-cbr-voor-aanpak-wachttijd

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF2021041976142305?utmsource=google&utm_medium=organic

19-04-2021

A.s. 19 april Debat mogelijke misstanden bij het CBR

Beste ondertekenaars,

Dank voor het ondertekenen van de petitie tegen de mogelijke absurde maatregelen die het CBR wil doorvoeren. De petitie is inmiddels meer dan 2600x ondertekend.

+Lees meer...

Dat is een heel mooi resultaat. Het is verder heel goed mogelijk dat er nog vrienden en bekenden in je omgeving zijn die ook hun ongenoegen over het CBR willen uiten. Deel dan nog eens opnieuw de petitie! Het is nodig dat wij een duidelijk signaal van ongenoegen uiten.

A.s. 19 april zullen er in de Tweede Kamer tijdens een debat kamervragen worden gesteld over de mogelijke misstanden en absurde maatregelen die het CBR mogelijk wil doorvoeren. Nu zijn er vele rijscholen en instructeurs oneens met de gang van zaken zijn. Zijn zij in de pen geklommen in de hoop op een reactie via de kamerleden. Het heugelijke nieuws heeft ons bereikt dat er een ingezonden brief ter informatievoorziening wordt meegenomen en naar de kamerleden is gestuurd. Met toestemming van de desbetreffende rijinstructrice uit Almere mag ik dan ook deze brief met je delen. Het debat is live te volgen.

Bron: rijinstructrice Almere

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

Datum: 24 maart 2021 Betreft: Plan van aanpak. - CBR Taskforce Examenafname

Geachte voorzitter,

Via een omweg ben ik in het bezit gekomen van de brief die Minister van Nieuwenhuizen gisteren, 23 maart, naar u heeft gestuurd, betreffende de oplopende achterstanden bij het CBR.

Deze brief aan u en een artikel in het AD van diezelfde dag, waarin de heer Pechtold de eventueel te treffen maatregelen uit de doeken deed om de achterstanden weg te werken, voor de rijscholen ingelicht waren door het CBR en wederom tenenkrommende opmerkingen gemaakt richting de rijscholen en instructeurs, maakte dat ik me geroepen voelde om mij direct tot u te wenden.

Niemand zal betwisten dat er achterstanden zijn ontstaan door de noodzakelijke maatregelen. Er zijn geen achterstanden, maar hebben we te maken met uitgestelde examens. Wij hebben stil gestaan, zowel het CBR als de rijscholen. Het is onmogelijk om het aantal examens die de heer Pechtold haalt uit cijfers van een normaal jaar, dit kalenderjaar nog te behalen, dit zou namelijk inhouden dat de rijscholen extra dagen en uren moeten gaan rijden, wat onmogelijk is.

De voorstellen de er nu liggen, zoals de Tussentijdse toets (TTT) en de faalangstexamen tijdelijk uit het pakket van het CBR te halen, zullen echt niet leiden tot het gewenste hogere slagingspercentage. Dit zijn twee mogelijkheden om nerveuze en/of faalangstige kandidaten en kandidaten met een aandoening in het autistisch spectrum wel in een keer te kunnen slagen. Deze leerlingen worden hierdoor zwaar benadeeld. Rijscholen kunnen zich wellicht twee keer gaan bedenken deze leerlingen aan te nemen, aangezien de kans groot is dat zij, ondanks een goede opleiding, niet in een keer zullen slagen, waardoor het slagingspercentage naar beneden zal gaan, in plaats van de gewenste verhoging. Hiermee wordt het uitsluiten van een groep gecreëerd.

De eis dat het slagingspercentage van een rijschool voor eind mei verhoogd moet zijn, is in veel gevallen mede door het bovenstaande niet te realiseren. Lukt dat niet, dan zullen de voorgestelde maatregelen ingevoerd worden, dit is chantage. De heer Pechtold stelde in het voornoemde interview dat het schandalig is, dat een deel van de leerlingen niet in een keer slaagt. Ik vraag me af of de heer Pechtold, of uzelf mevrouw de voorzitter, in een keer het rijbewijs heeft gehaald en als dat niet zo is, wat de reden hiervan was. Wat de heer Pechtold vergat te benoemen zijn de mogelijke oorzaken van het niet direct behalen van het rijbewijs en dat dit niet aan de gevolgde opleiding ligt. Mogelijke factoren van het niet behalen van het rijbewijs kunnen zijn de motivatie, beleving van de leerling tijdens het examen, druk van de omgeving om het rijbewijs in een keer te halen, niet iedereen is bestand tegen de omstandigheden tijdens een examen.

Wat mij verder hogelijk verbaasd in de brief van de Minister aan u, is dat nergens verwezen wordt naar de achterstanden die het CBR al voor deze pandemie en maatregelen had. Tevens verbaasd het mij dat het probleem van het CBR neergelegd wordt bij de rijscholen. Wij dienen ons te conformeren aan de eisen en de bedachte sancties (zo zie ik ze) als wij niet zorgen dat de uitgestelde examens, snel met goed gevolg worden afgenomen, waarbij het CBR - terecht - hun eisen niet bijstelt. Het CBR, in monde van de heer Pechtold, mag mij vertellen hoe ik een geplande examen begin april met goed gevolg een kandidaat kan klaar stomen die maanden heeft stilgestaan en binnen een maand opgeleid dient te worden tot een goede chauffeur. Dit examen annuleren en opnieuw inplannen, houdt in dat de leerling achteraan kan sluiten. En dus onevenredig lang over zijn of haar rijbewijs zal doen. We hebben het over leerlingen die vaak een rijbewijs nodig hebben om de vrijheid te hebben een baan te accepteren buiten hun woonplaats. We hebben het hier over een generatie die niet de mogelijkheid heeft binnen een afzienbare tijd dicht bij hun werk te gaan wonen en dus vaak afhankelijk zal zijn van een auto.

Het CBR en de minister houden beide geen rekening met de verstrekkende gevolgen voor de (toekomstige) kandidaten en de economie, welke de genoemde generatie weer op zal moeten bouwen en voor de rijscholen. Het is een complexe materie, zoals zoveel in deze moeilijke en onzekere tijd, waarin goede beslissingen genomen dienen te worden. In dit geval wordt er alleen naar de resultaten gekeken van een CBR dat al jaren niet naar behoren gefunctioneerd heeft, die wederom faalt door hun problemen door te schuiven naar de rijscholen en de kandidaten. Hiermee wil ik niet zeggen dat alle rijscholen goed functioneren en dat er niets veranderd dient te worden, maar het is onterecht dat het CBR hun problemen in de schoenen schuift van rijscholen en tussen neus en lippen rijinstructeurs onheus bejegend. De heer Pechtold heeft gisteren bewerkstelligd met zijn persbericht dat men nu niet meer kijkt naar de jarenlange achterstanden binnen het CBR, maar naar de rijscholen: doel bereikt.

Ik hoop dat deze brief u bereikt en dat er breder wordt geluisterd, vragen worden gesteld aan alle branche verenigingen (die verrast werden door de uitspraken van de heer Pechtold) en steekproefsgewijs rijscholen worden benaderd. Deze brief zal ik ook versturen naar alle partijen binnen de Tweede Kamer, naar de minister en de minister president.

Daarnaast nodig ik u uit om eens plaats te nemen, op de plaats van een leerling, om te ervaren hoe een rijles verloopt.

Hoogachtend,

19-04-2021

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, plan van aanpak

*officiële bekendmaking 23-03-2021

Pagina 1 van 2 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Ons kenmerk IENW/BSK-2021/67733 Bijlage(n) 

1

Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 23 maart 2021 Betreft Plan van aanpak – CBR Taskforce Examenafname

  Geachte voorzitter,

Covid-19 heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Dat geldt ook voor de rijschoolbranche en in het verlengde daarvan de examinering bij het CBR.

+Lees meer...

Doordat de dienstverlening in een jaar tijd tweemaal is stilgelegd als gevolg van de maatregelen die in verband met COVID-19 genomen moesten worden, is een grote voorraad aan kandidaten ontstaan die langer moeten wachten voordat zij aan de rijopleiding kunnen beginnen en voordat zij examen kunnen doen. Dit is een maatschappelijk vraagstuk dat vraagt om een gezamenlijke oplossing van alle betrokkenen.

Op 16 februari jl. (Kamerstuk 29398, nr. 899) is uw Kamer geïnformeerd over de gevolgen van het stilleggen van de dienstverlening van het CBR op de reserveringstermijnen voor examens, toetsen en rijtesten. Inmiddels kan het CBR sinds 3 maart jl. weer praktijkexamens afnemen. Op 16 maart is ook een deel van

de theorie-examens en cursussen hervat.

  Voordat de eerste lockdown (15 maart – medio mei 2020) van kracht werd, gold dat alle reserveringstermijnen voor de examens binnen de afgesproken kritische prestatie-indicator (KPI) vielen. Door het stilleggen van de dienstverlening gedurende ruim 4 maanden zijn deze fors opgelopen. 

Met deze brief informeer ik u over de set aan maatregelen die het CBR heeft opgesteld om de reserveringstermijnen weer binnen de normen van de afgesproken KPI te krijgen.

Zonder aanvullende maatregelen zal het bijvoorbeeld voor de praktijkexamens mogelijk tot 2026 duren voordat de situatie weer genormaliseerd is. Met de voorgestelde maatregelen is het streven voor het einde van 2022 weer binnen de afgesproken KPI voor de reserveringstermijnen van praktijkexamens te komen.

Plan van aanpak

Met de twee lockdowns gezamenlijk waren er op 3 maart, voor de gedeeltelijke hervatting van de dienstverlening, 610.000 examens en rijtesten die op enig moment ingehaald moeten worden. Dit is circa 40% van de reguliere capaciteit in een jaar. Van de 610.000 uitgestelde examen- en rijtestmomenten zijn ongeveer de helft (305.000) theorie-examens, 12.000 zijn rijtesten, en 293.000 zijn praktijkexamens. Deze omvang is dusdanig dat dit niet is op te lossen met één simpele maatregel. Daarom heeft het CBR de Taskforce Examenafname ingesteld met de opdracht een plan van aanpak te ontwikkelen. In de bijlage bij deze brief

treft u dit plan van aanpak aan.

  Maatregelen

De taskforce heeft zowel maatregelen ontwikkeld die zich richten op de uitbreiding van de examencapaciteit van het CBR, als maatregelen die gericht zijn op het beheersbaar maken van de instroom aan kandidaten. De maatregelen met betrekking tot het vergroten van de examencapaciteit heeft het CBR al in werking gesteld. Dit betreft onder andere de werving van 100 extra examinatoren en het inzetten van overwerk. 

De maatregelen gericht op het beheersbaar maken van de instroom zijn tot stand gekomen na een verkenning met partijen, zoals de rijschoolbranche en jongeren.

Kort gezegd is gekozen voor maatregelen die een flinke impact hebben op het terugbrengen van de reserveringstermijn, die niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid en die uitvoerbaar zijn. 

Varianten van maatregelen die niet voldeden aan deze criteria, zijn afgevallen. Een overzicht hiervan staat in de bijlage van het plan. 

Het CBR wijst erop dat de gekozen maatregelen een samenhangend pakket vormen dat echt nodig is om de reserveringstermijnen zo snel als mogelijk binnen de afgesproken termijnen te brengen.

Een belangrijke maatregel om de instroom te beperken is het verhogen van de slagingspercentages: minder herexamens betekent meer capaciteit. De doelstelling die in het plan staat is dat de slaginspercentages voor alle praktijkexamens B met 10%-punt stijgen. 

Elke stijging met 1%-punt vertegenwoordigt een vermindering van 8.000 examens op jaarbasis. De drempelwaarde om te besluiten aanvullende maatregelen in te zetten, is dat er eind mei minimaal een verbetering van 4%-punt van het huidige slagingspercentages van categorie B (het gemiddelde van alle B-examens ultimo 2020 lag op 50,4%) is gerealiseerd en dat er goed onderbouwde plannen van de rijschoolbranche liggen hoe het slagingspercentage in de maanden daarna verder zal stijgen tot 60%. 

Deze datum is gekozen om enerzijds de branche de tijd te geven het slagingspercentage omhoog te krijgen en anderzijds het CBR in staat te stellen voldoende snel met aanvullende maatregelen te kunnen komen als dat nodig is.

Op deze wijze krijgen rijschoolhouders en leerlingen de mogelijkheid om bij te dragen aan het voorkomen van aanvullende maatregelen. Indien de slagingspercentages eind mei echter niet voldoende zijn gestegen, zijn aanvullende maatregelen nodig. 

•In eerste instantie zal tijdelijk de tussentijdse toets worden geschrapt (per 1 juni 2021). Als het tijdelijk schrappen van de tussentijdse toets onvoldoende blijkt, 

•dan zal tijdelijk het faalangstexamen niet

aangeboden worden. 

•Mocht dit tenslotte nog onvoldoende zijn, dan wil het CBR de examenleeftijd voor de categorie B tijdelijk verhogen naar 18 jaar.

Deze maatregelen worden zoveel als mogelijk beperkt in de tijd. 

Het CBR wil tevens voorkomen dat mensen door lange reserveringstermijnen in de knel komen. Daarom houdt het CBR conform bestaande coulanceregelingen ruimte beschikbaar in de examencapaciteit voor schrijnende gevallen. Ik ondersteun de voorgestelde aanpak met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de rijschoolbranche, het CBR en kandidaten. Ik roep de branche op om alles

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ons kenmerk IENW/BSK-2021/67733 Pagina 2 van 2 in het werk te stellen om de lage slagingspercentages in de komende periode substantieel te verhogen. Kandidaten roep ik op pas examen te doen als ze er ook echt klaar voor zijn. In dit verband wordt ook gewezen op het binnenkort te verwachten advies van de heer Roemer, dat onder meer voorstellen zal bevatten voor het structureel verhogen van de slagingspercentages op langere termijn.

Tot slot

Met dit plan van aanpak ligt er een perspectief om de opgelopen reserveringstermijnen als gevolg van het stilliggen van de dienstverlening te keren. De opgave is groot en zal dit jaar, en volgend jaar, flinke inspanningen vergen van de rijschoolbranche en het CBR.

  Ik heb het CBR gevraagd mij periodiek te informeren over de ontwikkeling van de reserveringstermijnen van de examens en zal dit ook delen met uw Kamer. Het CBR verwacht in de eerste helft van april een eerste beeld te kunnen geven. De financiële gevolgen voor het CBR als gevolg van COVID-19 worden betrokken bij de voorjaarsbesluitvorming. Het CBR biedt aanvullend de Kamer aan om dit plan toe te lichten in een technische briefing in aanloop naar het nota-overleg van 19 april.

  Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

23-03-2021