You, the petitioner
Voorpagina

Burgermanifest Veiligheid Rond Chemelot

213 signatures

Een ramp op Chemelot kan tot gevolg hebben dat er kilometers ver slachtoffers zijn. Vrijkomen 1153 ton ammoniak: "Levensbedreigende waarde" op 4 km afstand. Explosie 1507 ton butaan : groot gevaar voor 70000 mensen, de vuurbal is 50 keer groter dan bij de vuurwerkramp Wij willen geen VEILIG wonen.

Petition

We

Omwonenden van Chemelot

 

observe

Dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) in ’Chemie in samenwerking, Veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ constateert dat de omgevingsveiligheid onvoldoende is en veiligheid leidend moet zijn voor de provincie in relatie tot Chemelot. Overheden moeten een ambitieuze en uitgewerkte veiligheidsvisie opstellen. Chemelot moet zorgen voor een license to operate door o.a. het vertrouwen en informele toestemming van omwonenden te krijgen.

 

and request

Dat de provincie samen met de omliggende gemeenten een ambitieuze en uitgewerkte veiligheidsvisie opstelt die er toe leidt dat de inwoners van de gemeenten rond Chemelot geen slachtoffer KUNNEN worden van een ramp op Chemelot.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Regio 
Petition desk:
Closing date:
2020-07-01 
Lead petitioner:
Jack Renet 
Organisation:
Burgers woonachtig rond Chemelot 
Website:

History

Signatures

Updates

Wist u dat…..

Chemelot in haar Visie aangeeft dat er in 2025 wel incidenten op Chemelot kunnen voorkomen maar dat de veiligheid van omwonenden nooit in het geding mag zijn.

Wij zijn het daar grondig mee eens ! Geen woorden maar daden ! .

2018-09-05