You, the petitioner

BSO De Greiner sluit; vervangende BSO moet mogelijk gemaakt worden!

51 signatures

Teken nu en laat blijken dat geen BSO voor jouw kind(eren) een serieus probleem is! Samen staan we sterk! BSO Op Stoom - De Greiner sluit haar deuren en laat ons in de kou staan. Dit jaar nog willen we wethouders, schooldirecties en BSO partijen samenbrengen om tot een oplossing te komen.

Petition

We

Ouders met één/meer kinderen gebruik makend van BSO Op Stoom - De Greiner

 

observe

Dat er een acuut BSO probleem is. BSO De Greiner stopt per juli '20 én houdt schaarse huisvesting bezet én sluit onze kinderen uit voor nabije Op Stoom BSO locaties. Een toekomstig BSO gaand broertje/zusje leidt tot BSO splitsing voor kinderen uit één gezin. Andere BSO organisaties willen uitbreiden om onze kinderen op te vangen, maar kunnen geen huisvesting vinden. Een betaalbaar en betrouwbaar BSO alternatief wordt ons hiermee ontnomen!

 

and request

De gemeente Haarlem samen met de betrokken partijen (schooldirecties, betrokken BSO partijen waaronder Op Stoom) en een delegatie van de gedupeerde ouders (Actie comité Ouders BSO de Greiner) rond tafel te gaan zitten om ieder haar (deel)verantwoordelijkheid te laten nemen en samen tot een oplossing te komen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Haarlem 
Petition desk:
Closing date:
2019-12-06 
Lead petitioner:
Wicher Hondelink 
Organisation:
Actie comité Ouders BSO - De Greiner 
Website:

History

Signatures

Updates

BSO oplossing gesprek gaat plaatsvinden

Beste ondertekenaar van de petitie 'oplossing BSO de Greiner',

Hierbij een update betreffende het plan om met elkaar tot een oplossing te komen voor de sluiting van OpStoom de Greiner.

Het is gelukt om alle partijen rond de tafel te krijgen! Aanstaande vrijdag, 6 december, zal op het gemeentehuis een gesprek plaatsvinden tussen wethouder, schooldirecties, kinderopvang organisaties, waaronder OpStoom, en ouder delegatie.

+Read more...

Doel van het gesprek zal zijn om met elkaar tot een oplossing te komen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de uitkomsten van dit gesprek!

Via deze weg willen wij tevens vragen om na te gaan of de petitie is ondertekend door beide ouders, als dit nog niet het geval is, kan dit nog gedaan worden tot donderdagavond 5 december 23:00 uur. We staan nu op 48 ondertekeningen, zou mooi zijn als we de 50 halen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Actiecomité Ouders BSO de Greiner,

Wicher Hondelink

2019-12-04