You, the petitioner
Screenshot from 2019 07 22 22 10 31

Breng de Kiss & Ride achter Leiden Centraal terug!

2,625 signatures

De gemeente Leiden heeft de Kiss & Ride vlak achter het Centraal Station van Leiden opgeheven en er bloembakken neergezet. Wij zien de K&R graag weer in ere hersteld omdat deze een belangrijke schakel was in het faciliteren van passagiers rondom het station.

Petition

We

Gebruikers van het Leidse stationsgebied.

 

observe

Dat de K&R aan de Bargelaan, vlak achter Leiden CS, is verboden door de gemeente waardoor een prima functionerend stukje openbare ruimte onbruikbaar is geworden. De K&R veroorzaakte geen overlast, was niet onveilig en is onmisbaar voor mensen die zo dicht mogelijk bij het station moeten worden afgezet. De enige reden dat de K&R is afgeschaft is omdat het Leidse college het gebruik van de auto wil ontmoedigen. Hier zijn wij het niet mee eens.

 

and request

Wij verzoeken de gemeente om de K&R aan de Bargelaan vlak achter Leiden CS in ere te herstellen zodat Leidenaren en anderen weer makkelijk mensen kunnen ophalen en afzetten bij het station. Daarnaast zou het mooi zijn als de bloembakken gebruikt worden om het zebra- en fietspad af te schermen van de geparkeerde auto's. Bloembakken die dan nog over zijn kunnen ter verfraaiing van het stationsgebied worden gebruikt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Leiden 
Petition desk:
Closing date:
2019-09-19 
Lead petitioner:
Maarten Dirkse 
Organisation:
VVD Leiden 
Website:

History

Signatures

Updates

Motie om K&R weer terug te brengen gaat naar de Leidse gemeenteraad!

Toen ik deze petitie startte had ik nooit kunnen vermoeden dat er zo veel steun zou komen van mensen die zich zorgen maken over de bereikbaarheid van Leiden CS. Meer dan 2500(!) mensen hebben inmiddels getekend! Het moment is aangebroken om dit duidelijke signaal om te zetten in actie richting de gemeente Leiden.

+Read more...

Ik zal namens de VVD Leiden komende donderdag tijdens de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid een motie indienen die de gemeente oproept om de K&R weer te openen en tegelijkertijd de voet- en fietspaden daar goed af te bakenen.

U kunt een en ander donderdag volgen via internet, maar u kunt de vergadering uiteraard ook in het Leidse stadhuis bijwonen. Als u de commissie uw verhaal wil vertellen over waarom u de K&R terug wil hebben kunt u zelfs op dit punt bij de commissie inspreken. Hiervoor moet u zich voor 16u op donderdag melden bij de commissiegriffier (a.slink@leiden.nl).

Nogmaals dank voor alle steun, en u kunt er van op aan dat ik er alles aan ga doen om te zorgen dat we straks weer gewoon gebruik kunnen maken van de K&R achter Leiden Centraal!

2019-09-10