U, de petitionaris
Er is nieuws!
Romeinse tempel aangepast

Bouw geen Romeinse tempel in Cuijk

1.213 ondertekeningen

In april 2021 heeft de raad van de gemeente Cuijk besloten om in de pastorietuin bij de Martinuskerk een Romeinse tempel te bouwen en de Ceuclumtoren te verbouwen.

Veel inwoners van Cuijk zijn tegen dit minimaal €800.000 kostende prestige project dat wordt betaald met gemeenschapsgeld.

Petitie

Wij

Inwoners van Cuijk, vrienden en familie van inwoners van Cuijk en inwoners gemeente Land van Cuijk

 

constateren

  • dat een grote som gemeenschapsgeld van minimaal €800.000 gebruikt wordt om een Romeinse tempel te bouwen in de pastorietuin van de Martinuskerk in Cuijk,
  • dit gebeurt zonder gedegen onderzoek naar de behoeften onder de Cuijkse bevolking
  • zonder onderzoek naar de verwachte opbrengst van minimaal €30.000 per jaar aan entreegeld

 

en verzoeken

dit besluit te herzien en geheel af te zien van het voornemen dit prestigeproject, deze Romeinse tempel, te bouwen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Land van Cuijk 
Petitieloket:
Einddatum:
06-04-2023 
Petitionaris:
William van den Berg 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Afwijzing van verzoek tot spreekrecht en tijd om petitie aan te bieden aan de Raad, op 6 april

Reactie vanuit Griffier op verzoek tot spreekrecht (20 maart 2023):

Beste heer Van den Berg, Het is helaas niet mogelijk om de petitie aan te bieden tijdens de raadsvergadering van 6 april. Inspreken is tijdens een raadsvergadering enkel mogelijk m.b.t.

+Lees meer...

een geagendeerd onderwerp. Daarom adviseer ik u om op 13 april tijdens de raadsavond gebruik te maken van het inwonerspodium. Hierbij krijgt u 10 minuten spreektijd bij aanvang van de avond, waar u de petitie kunt aanbieden. Spelregels hiervoor zijn als volgt: - Mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. - Het moet gaan om nieuwe onderwerpen. Dat wordt bij de start van de gemeente ruim geïnterpreteerd. - Maximaal 10 minuten per onderwerp. - Is niet bestemd voor individuele kwesties. - Aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, onderwerp en telefoonnummer.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, horen we dat graag.

Reactie op afwijzing (25 maart 2023): Geachte heer W / geachte mevrouw M,

Enigszins teleurgesteld heb ik kennis genomen van hetgeen u hieronder aangeeft. U geeft aan dat het helaas niet mogelijk is om de petitie aan te bieden tijdens de raadsvergadering van 6 april. Inspreken is tijdens een raadsvergadering enkel mogelijk m.b.t. een geagendeerd onderwerp. Op de agenda van 6 april staat o.a. het agendapunt Cultureel Erfgoed. Daar valt de petitie onder die wij willen aanbieden. De petitie is opgesteld als tegengeluid tegen project Ceuclum Aeterna, waaronder de bouw van een Romeinse Tempel, een verbouwing van de Ceuclum toren en aanpassing van een museum(pje) in Cuijk inpast. Da’s toch Cultureel Erfgoed? Bij een dergelijk agendapunt heb je toch recht om te spreken?

Ik vraag u uw reactie op mijn eerdere schrijven te herzien en mij in de gelegenheid te stellen om tijdens de raadsvergadering van 6 april de petitie aan te bieden, op het moment dat het agendapunt Cultuur Erfgoed aan de beurt is én mij niet te verwijzen de raadsavond op 13 april, waar ik gebruik kan maken van 10 minuten spreekrecht bij aanvang van de avond. Voorwaarde is daar immers dat het moet gaan om nieuwe onderwerpen én dat is, wanneer het gaat om het onderwerp van de petitie, niet het geval. Bovendien: Tijdens dergelijke avonden zijn vaak niet alle raadsleden aanwezig én dat is op 6 april wel het geval (naar ik aanneem).

In afwachting van een snelle reactie, Met vriendelijke groet, William van den Berg

P.S. Deze petitie is inmiddels door 1210 mensen ondertekend.

25-03-2023

Einddatum van de petitie

Op 6 april 2023 wordt de petitie afgerond en (zoals het er nu uitziet) aan de Raad van de Gemeente Land van Cuijk. Spreekrecht is aangevraagd bij de Griffier..

13-03-2023

Het tegenoffensief tegen onze petitie tegen de realisering van prestige project Ceuclum Aeterna (waar DE Tempel deel van uit maakt) is gestart.....

Het "tegenfront" roert zich! Het front dat tegen onze "tegen petitie" is. Ceuclum voorzitter Tinie van de Heuvel heeft de krant opgezocht en snapt niet dat wij tegen dit project zijn én toeristisch manager Visit Land van Cuijk Erik Jansen is van mening dat de petitie niet juist is opgesteld. Wij snappen best wel dat zij niet snappen dat wij TEGEN dat hele geldverslindende prestige project Ceuclum Aeterna zijn.

+Lees meer...

De één is immers voorzitter van stichting Ceuclum, waaronder de museumtoren Ceuclum én de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) vallen. De ander heeft als taak zoveel mogelijk toeristen naar Cuijk te krijgen. Beiden hebben andere belangen in deze dan wij.

Tinie vraagt zich af of wij géén oog hebben voor cultuur, in de vorm van het Romeinse verleden van Cuijk. Die vraag is feitelijk irrelevant. Wij plaatsen immers zeer grote vraagtekens bij het ontstaan van dit plan, het tijdspad. waarbinnen dit erdoorheen is “gejast”, het kostenplaatje dat gebaseerd is op het prijsniveau van 2020/2021, de aannames die gedaan worden qua inkomsten (lees: entreegelden). Daarnaast vragen wij ons af “voor wie” dit plan gerealiseerd wordt? Niet voor de gemiddelde Cuijkse inwoner, dat weten we zeker. Zeer waarschijnlijk voor een select groepje intimi. Daarmee wordt het een zeer dure “hobby”. Erik wijst ons op de onvolledigheid van de petitie, zonder ook maar één moment in te gaan op de inhoud, de zgn. "strekking" ervan. Da's jammer.

24-02-2023