U, de petitionaris
Galileilaan en omgeving

Bouw geen hoogbouw op de Galileïlaan in Spijkenisse

186 ondertekeningen

Er is tussen de Galileïlaan, Waterman, Mercuriusstraat en Planetenlaan te Spijkenisse een plangebied. Op het plangebied wil de gemeente Spijkenisse ongeveer 106 woningen laten bouwen, wat in hun ogen van belang is voor de volkshuisvesting, omdat de woningvoorraad in de gemeente daardoor wordt vergroot. Bovendien vormt de vervangende woningbouw een passende invulling van de schoolgebouwen die op de nominatie staan om te worden gesloten en gesloopt.

Petitie

Wij

Omwonenden van de Galileïlaan, Waterman, Mercuriusstraat en de Planetenlaan.

 

constateren dat:

  • Er zijn plannen voor hoogbouw met een hoogte die afwijkt van de bestemmingplannen die in Stella Nova I & II zijn gepubliceerd. Bij Stella Nova er maximaal 5 woonlagen is toegestaan met maximale bouwhoogte van 14 meter.
  • Dat het perceel met adres Galileïlaan 1-7 in het bestemmingsplan de bestemming ‘Maatschappelijk’ en ‘Sport’ heeft met een maximale bouwhoogte van 7 meter
  • De laatste groenstrook met de huidige bomen van Sterrenkwartier zal verdwijnen

 

en verzoeken

  • Het bouwen van grondgebonden woningen met een vergelijkbare bouwhoogte als in de omgeving en die niet meer zijn dan de maximale hoogte van bestemmingsplannen Stella Nova I & II (wet gelijke behandeling)
  • Handhaving van de bestaande groenstrook met bestaande bomen langs de singel en de Galileïlaan
  • Te bouwen met vrij doorzicht (als bestaand) in oost-west richting (open karakter)
  • De recreatie/sport-faciliteiten in het toekomstig plangebied te laten terugkomen

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Nissewaard 
Petitieloket:
Einddatum:
01-03-2023 
Petitionaris:
Marcel & Astrid Knegt 
Organisatie:
Bewoners Galileïlaan, Waterman, Mercurisstraat en Planetenlaan 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Voorzieningenstrook Galileïlaan

De wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse is gebouwd in de jaren 60/70 van de vorige eeuw. In de afgelopen jaren hebben diverse renovaties en herinrichtingen in de wijk plaatsgevonden.

+Lees meer...

Ook het middengebied tussen de Planetenlaan, Galileïlaan, Saturnusstraat en de Waterman is aan een nieuwe ruimtelijke inrichting toe vanwege de ontwikkelingen aldaar. Daartoe behoort o.a. een nieuw onderkomen voor rkbs Paus Johannes, cbs Marimba en kinderopvang Klein maar Dapper. Er zijn ook al eerste ideeën voor de herinrichting van de rest van het gebied.

Zie voor het gehele stuk incl. uitleg, plannen en verstuurde (Bewoners) brieven en documenten; https://redactie.nissewaard.nl/werk-in-uitvoering/projecten/voorzieningenstrook-galileilaan.htm

18-11-2022

Voornemen tot verkoop van locatie aan de Galileïlaan

De gemeente Nissewaard heeft het voornemen om op de locatie aan de Galileïlaan, kadastraal bekend gemeente Nissewaard sectie D nummers 2490 gedeeltelijk en 2430 gedeeltelijk, samen groot circa 2.000 m², een woonvoorziening te realiseren voor bewoners met dementie of een andere vorm van geheugenverlies, die 24-uurszorg nodig hebben (zorgprofiel VV05 of hoger).

Zie voor het gehele stuk het volgende artikel; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-500060.html.

18-11-2022

Petitie van start gegaan

Na goedkeuring door het petitie loket staat de petitie nu ook op de Nissewaard Petitie pagina van de gemeente Nissewaard. Hier staan nu 27 petities op.

De petitie is ook aangemeld bij Spieke.nl.

+Lees meer...

Dit is de lokale nieuws site die ook via facebook de petitie zou kunnen publiceren.

Vandaag 26 september zijn we ook begonnen met het rond brengen van pamfletten met daarin de vraag aan de bewoners in onze omgeving de petitie te ondersteunen door deze petitie te tekenen.

26-09-2022