U, de petitionaris
Raad van state   paleis kneuterdijk

Bescherm de burger met een Constitutioneel Hof

195 ondertekeningen

Petitie voor het beter beschermen van de grondrechten van de burger tegen onwettelijk en willekeurig handelen van de overheid.

Petitie

Wij

Wij, de burgers van Nederland, vragen respect voor de grondrechten vervat in de Grondwet.

 

constateren

  • Het is fundamenteel onjuist dat de wetgever -de Tweede Kamer- de rechter is over het eigen handelen.
  • Dit druist fundamenteel in tegen de scheiding der machten.
  • De instelling van een Constitutioneel Hof in Nederland is dringend gezien de conclusies van de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag in het rapport ‘Ongekend Onrecht’.
  • Immers, het gehele systeem - de gehele Trias Politica - heeft over langere tijd gefaald.
  • Een structurele correctie van het systeem is noodzakelijk.
  • Wil Nederland zich een volwaardige democratische rechtsstaat willen noemen dan dient het voor de burger mogelijk te worden naar een onafhankelijke rechter te stappen als zijn grondrechten door wetgeving of handelen van de overheid worden aangetast.

 

en verzoeken

een voorstel aan te nemen tot wijziging van artikel 120 van de Grondwet.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
(in)formateur 
Petitieloket:
Petitionaris:
Sybren Singelsma 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Rechtsvergelijkend onderzoek constitutionele toetsing

Dit rapport doet verslag van een kort vergelijkend onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, naar de organisatie en de werking van constitutionele toetsing van formele wetten in een zestal Europese landen (België, Duitsland, Frankrijk, de Scandinavische landen en dan met name Denemarken, Noorwegen en Zweden) en Sint Maarten. Doel van het onderzoek is om uit de ervaringen met constitutionele toetsing in landen die, onder erkenning ook van onderlinge verschillen, op politiek, socio-juridisch, cultureel, en economisch vlak op Nederland lijken, lessen te trekken over de invloed van de inrichting van constitutionele toetsing op de praktijk van toetsing en op de constitutionele verhoudingen.

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/rechtsvergelijkend-onderzoek-constitutionele-toetsing.

13-05-2021

De actualiteit

De recente ontwikkelingen hebben nog maar eens over duidelijk gemaakt dat het de Nederlandse democratie ontbreekt aan een aantal heldere basis regels. Een Constitutioneel Hof is onmisbaar om orde te scheppen en te bepalen welke partijen wel grondwettelijk zijn en welke niet..

03-04-2021

Reactie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van BZK heeft bij monde van directeur J. Schipper-Spanninga op de petitie gereageerd namens de Minister.

+Lees meer...

De essentiële paragraaf is de volgende:

Overigens is uw suggestie om constitutionele toetsing op te dragen aan een
daarvoor op te richten constitutioneel hof, zoals de Staatscommissie parlementair stelsel adv iseerde, slechts een mogelijkheid uit meerdere . Het is oak mogelijk een of meer bestaande rechtscolleges daarmee te belasten. Steeds blijft daarbij de vraag wie de aangewezen instantie moet zijn om bij de uitleg en de toepassing van de Grondwet het laatste woord te hebben:

de voor het leven benoemde onafhankelijke recht er die oordeelt over de rechtmatigheid en geen verantwoording aflegt, of een democratisch gekozen volks vertegenwoordiging die alle maatschappelijke, sociaal-economische en politieke belangen afweegt en op grand daarvan een beslissing neemt.

Nog even los van de twijfel die wordt gezaaid over de kwaliteit van de rechterlijke macht is het laatste stuk van de paragraaf tekenend: Niet de wetgever dient zich te houden aan de Grondwet en niet de waan van de dag, maar de wetgever dient de grondwet te interpreten volgens de waan van de dag.

Als er een iemand de noodzaak van een Constitutioneel Hof duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel directeur J. Schipper-Spanninga namens de Minister van Binnenlandse Zaken.

01-03-2021