U, de petitionaris
Stop petitiegraphic

Behoud natuur Genneperparken: stop uitbreiding prehistorisch dorp, stop VONK!

2.945 ondertekeningen

Eindhoven Museum wil het prehistorisch dorp uitbreiden, en doorgroeien naar een groot Museumpark VONK in een uniek natuurgebied. Met nu gemiddeld 55.000 bezoekers per jaar wil men uitbreiden naar 90.000 tot 130.000 bezoekers. Nieuwe gebouwen, meer attracties, evenementen, horeca... een knetterpark.

Petitie

Wij

Bewoners van de omliggende wijken en bezoekers van het park.

 

constateren dat:

  • Dat elke uitbreiding een onverantwoordelijke zware druk legt op het kwetsbare gebied en verder de kwaliteit van dit uniek natuurgebied aantast.
  • Dat overlast en parkeerproblematiek in de buurten zullen toenemen. - Dat het museum een geschiedenis heeft van niet gelukte initiatieven en financiële tekorten.
  • Wij willen het behoud van dit uniek natuurgebied Genneper parken: kleinschalig, prachtige natuur, de groene long van Eindhoven. Niet weer een hap uit dit gebied. Dit kan echt niet. Niet nog meer druk op het gebied, geen overlast, geen grootschalige voorzieningen, geen evenementen.

 

en verzoeken

Wij willen dat alle uitbreidingsplannen nu én in de toekomst van prehistorisch dorp tot museumpark VONK! worden stop gezet: geen uitbreiding van het museum.

Het antwoord

De petitie is overhandigd aan de wethouders

De petitie is overhandigd aan de wethouders van Eindhoven

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Eindhoven 
Petitieloket:
Einddatum:
26-04-2021 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Michel Koonen 
Organisatie:
Bewonersgroep STOP VONK! 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Besluiten die de raad heeft genomen 2021-2022

(kopieer de linkjes in uw browser om de documenten te lezen)

Op 28 april 2021 stelde de gemeenteraad het raadsvoorstel 'Uitbreiding Eindhoven Museum - VONK*' vast. Hiermee besloot de raad dat er uitbreiding komt.

+Lees meer...

Inhoudelijk ging dit over: 1. Instemmen met de uitwerking locatiekeuze en het verder uitwerken van de uitbreiding van Eindhoven Museum (plan VONK) in Genneper Parken, op een gedeelte van de locatie aan de Boutenslaan 161a en het voormalig baggerdepot, binnen de door de gemeente geformuleerde kaders en randvoorwaarden (zie bijlage). 2. Op basis van het (later uit te werken) voorlopig ontwerp extern te valideren of plan VONK voldoet aan de gestelde kaders en randvoorwaarden, alvorens de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang te zetten, die de definitieve basis vormt voor realisatie.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11743441/1/Raadsvoorstel+Uitbreiding+Eindhoven+Museum+-+VONK

Op 21 december 2021 stelde de gemeenteraad het voorlopig ontwerp van de uitbreiding vast. Inhoudelijk ging dit over: 1 In te stemmen met het Voorlopig Ontwerp voor de beoogde locatie in Genneper Parken dat volgens de externe validatie voldoet aan de op 28 april 2021 in de raad vastgestelde kaders/randvoorwaarden en de bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang zetten. 2 Nieuwe eisen aan VONK* moeten vergezeld gaan van een compleet dekkingsvoorstel binnen de gemeentelijke begroting, om te voorkomen dat de financiële consequenties ten laste komen van de exploitatie- en/ of investeringsbegroting van VONK* of doorgeschoven worden naar een later moment.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11697759/1/RaadsvoorstelUitbreidingEindhovenMuseum-VONK

Op 20 december 2022 nam de raad het raadsvoorstel 'Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied (Museumpark VONK)' aan. Hiermee is de benodigde bestemmingsplanwijziging goedgekeurd. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/12230994/1

07-02-2023

De petitie is overhandigd aan de wethouders

De petitie is overhandigd aan de wethouders van Eindhoven.

07-05-2021