U, de petitionaris
Schermafbeelding 2021 03 19 om 10.12.10

Behoud historische lindeboom op de Markt van Oud Gastel

477 ondertekeningen

Als u het belangrijk vindt dat de huidige, markante vrijheidsboom op het marktplein in Oud Gastel behouden blijft en niet vanwege de herinrichting gekapt moet worden breng dan uw stem uit.

Petitie

Wij

Samenstichting Oud Gastel en medestanders

 

constateren

  • Dat voor de herinrichting van de Markt de huidige, historische lindeboom dient te verdwijnen.

  • Dat dit door de gemeente in diverse voorbesprekingen en inspraakrondes óf niet gemeld is, óf bij navraag gezegd is dat de boom een matige levensverwachting heeft.

  • Dat een boomdeskundige, door de gemeente zelf ingeschakeld, adviseert om deze markante boom te behouden en dat door het verbeteren van de groeiplaats de overlevingskansen zelfs aanzienlijk zijn.

  • Dat de hoofdlijnen van het ontwerpplan zoals verkeersveiligheid, voldoende parkeergelegenheid, ruimte voor evenementen en meer groen ook met behoud van de lindeboom op de huidige locatie gerealiseerd kunnen worden.

 

en verzoeken

  • Om de historische lindeboom op de huidige locatie te laten staan en deze in te passen in het herinrichtingsplan.

  • Om de huidige groeiplaats te verbeteren en uit te breiden zodat de boom tot een betere wasdom kan komen.

  • Om niet alleen de rechten van deze boom te respecteren, maar ook respect te tonen voor de symboliek waar deze boom voor staat: onze vrijheid!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Halderberge 
Petitieloket:
Einddatum:
10-05-2021 
Petitionaris:
Johan Wagenmakers, voorzitter 
Organisatie:
Samenstichting Oud Gastel 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gemeente heeft op 26 mei kapvergunning aangevraagd

De gemeente Halderberge wacht verdere ontwikkelingen over de Lindeboom niet af en heeft op 26 mei een kapvergunning aangevraagd om deze historische, markante boom te vellen. U kunt inzage opvragen via gemeente@halderberge.nl en eventueel uw zienswijze hierop geven. Het gaat over zaaknummer 231293, Markt, sectie D nr 4258 Oud Gastel, het kappen van 1 linde, datum 26 mei 2021.

02-06-2021

Fractievoorzitters aan tafel met de Samenstichting

Alle fractievoorzitters van de politieke partijen van Halderberge zijn door de Samenstichting Oud Gastel uitgenodigd om van gedachten te wisselen om alsnog te komen tot een behoud van de lindeboom. In een open en eerlijk gesprek willen we een gezamenlijke inspanning leveren om én de vrijheidsboom te behouden op de huidige locatie zonder dat dit het reeds eerder opgehaalde actieplan centrum Oud Gastel schade berokkent.

+Lees meer...

Het reeds eerder genomen gemeenteraadsbesluit van mei 2020 kan wellicht worden herzien cq aangepast

02-06-2021

Burgemeester Roks neemt petitie in ontvangst.

Maandag 10 mei heeft Burgemeester Bernd Roks uit handen van onze voorzitter Johan Wagenmakers de petitie over het behoud van de vrijheidsboom ontvangen. Maar liefst 471 ondertekenaars vinden dat de historische, markante lindeboom behouden moet blijven en alsnog in het huidige herinrichtingsplan ingepast dient te worden.

+Lees meer...

Burgemeester Roks vindt de historie van de boom een zeer intrigerend verhaal, dankte de samenstichting voor zijn betrokkenheid en vastberadenheid, maar verwees ons door naar de gemeenteraad. Deze heeft in mei vorig jaar ingestemd met het centrumplan, waarbij er geen ruimte meer was voor de boom. Het college voert uit wat de gemeenteraad heeft beslist. Terug naar de politieke tafel dus. Samenstichting Oud Gastel dankt iedereen voor het ondertekenen en de steun. Wordt vervolgt….

11-05-2021