You, the petitioner
Dsc01655  619606175

Behoud het voormalige Caland Lyceum

228 signatures

De gemeente Rotterdam wil het schoolcomplex van het voormalige Caland Lyceum aan de Argonautenweg in de wijk 110-Morgen slopen. Echter, in 2002 lag er al een plan om de school aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit plan is nu plotsklaps van tafel geveegd.

Petition

We

oud-Calanders, architectuurliefhebbers, overigen die het Caland een warm hart toedragen

 

establish that:

  • dat het Caland Lyceum Rotterdam een markant voorbeeld is van de architectuur uit begin van de jaren ’60 en van grote cultuurhistorische waarde is
  • dat de voorgevel van het hoofdgebouw een prachtige wandsculptuur draagt van de kunstenaar Louis van Roode
  • dat deze zaken door de gemeente zijn onderkend en zij daarom al in 2002 het plan had het Caland Lyceum aan te wijzen als gemeentelijk monument
  • dat dit plan is nu van tafel is geveegd.

 

and request

heroverweging van het voornemen om het Caland Lyceum te slopen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Rotterdam 
Petition desk:
Closing date:
2017-01-01 
Lead petitioner:
Kees Nolet 
Website:

History

Signatures

Updates

Voormalig Caland Lyceum gaat definitief tegen de vlakte

Uit een artikel in het Algemeen Dagblad van 26 januari 2017 blijkt dat, ondanks de cultuurhistorische waarde, het voormalige Caland Lyceum definitief wordt gesloopt. Volgens dit artikel steunt een raadsmeerderheid het voorstel van wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, CDA) om het pand van de Wolfert Dalton school te vervangen door nieuwbouw.

+Read more...

Dit bleek tijdens de commissievergadering van 25 januari. Tot teleurstelling van onder meer coalitiepartij D66, wist de Jonge te voorkomen dat een alternatief renovatieplan wordt opgesteld. Te duur, aldus de Jonge, en bovendien zijn de leerlingen volgens hem niet gebaat bij nog meer oponthoud. De Jonge hoopt dat de in het gebouw verwerkte kunst van Louis van Roode (een reusachtig betonreliëf en een glas-in-loodraam) behouden kan blijven in het nieuwe onderkomen.

2017-01-27

Bespreking Sloop voormalig Caland Lyceum in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte 25 januari a.s.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij attendeer ik u op de bespreking van agendapunt 7 (Sloop voormalig Caland Lyceum Argonautenweg) van de overlegvergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op woensdag 25 januari a.s. in de raadzaal van het stadhuis, Coolsingel 40.

+Read more...

Het agendapunt zal om ca. 10.30 uur aan de orde komen.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op:

https://rotterdam.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=6246

U kunt de vergadering ook live volgen op:

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/

2017-01-23

De petitie is gesloten

De petitie is gesloten en ingediend bij de griffie van de gemeenteraad van Rotterdam, voorzien van de 185 namen van alle ondertekenaars..

2017-01-16