You, the petitioner
239f3f43 ba45 4bb0 98b3 13e95debdd3e 1 105 c

Behoud het laatste stukje ongerept groen in het Middengebied van Noordwijk

453 signatures

De plannen van de gemeente Noordwijk om in het Middengebied bij de nieuwe wijk Duineveld een Landschapspark mét Speeleiland aan te leggen, zijn in strijd met waar wij zo van houden: ongerept groen grenzend aan de bollenvelden, met een weidse blik - tussen de twee dorpskernen - op de mooie steilrand.

Petition

We

Bezorgde burgers van Noordwijk, wandelaars en natuurliefhebbers uit alle windstreken.

 

observe

  • Dat de aanleg van een Speeleiland ongewenst en achterhaald is.

  • Dat de gemeente na goedkeuring van de plannen 'los' kan gaan met lichtmasten en gebouwen.

  • Dat het gebied een uniek natuurlijk decor vormt in het Middengebied.

  • Dat zowel ouderen als kinderen hier kunnen genieten van de rust, de flora, de fauna en de biodiversiteit.

  • Dat er dagelijks vele wandelaars, waarvan een groot aantal met honden, van dit gebied gebruik maken voor een ommetje.

 

and request

  • Dat de gemeente afziet van het wijzigen van het bestemmingsplan en daarmee afziet van de aanleg van een Speeleiland.

  • Dat er enkel gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een Landschapspark, met de natuurlijke uitstraling die hoort bij dit gebied.

  • Dat de vos, de bosuil, de nachtegaal en de vleermuis met rust gelaten worden.

  • Dat dit gebied misschien kan worden aangemerkt als speciale beschermingszone (SBZ) in het kader van Natura 2000.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Noordwijk 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-17 
Lead petitioner:
Nienke Kodde 
Website:

History

Signatures

Updates

Stand van zaken

Erg bedankt dat u de petitie hebt willen ondertekenen. Graag informeren wij u over de stand van zaken.

In november hebben wij de petitie, die door bijna 450 betrokkenen is ondertekend, aangeboden aan de wethouder en de gemeenteraad van Noordwijk.

+Read more...

Helaas heeft de Gemeenteraad op 30 november jl. ingestemd met de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan.

De bezwaren zoals verwoord in de zienswijze tegen de plannen in verband met de te verwachten overlast door parkeren, geluid, hangjongeren en mogelijk toekomstige bebouwing en lichtmasten, zijn niet serieus beantwoord door de gemeente. Na overleg met buurtbewoners hebben wij op 14 december jongstleden beroep ingediend bij de Raad van State. Wij hopen uiteraard op een gunstige uitspraak van de Raad van State.

De kosten van de procedure proberen wij met onze buurt te dekken. Mocht u ook bij willen dragen dan is dat welkom. U kunt uw bijdrage overmaken via deze 'Tikkie'. Dit is het rekeningnummer van Nienke. Wij zullen rekening en verantwoording afleggen over de ontvangen bijdragen en de kosten die wij daarmee financieren.

Alvast onze dank en wij zullen u berichten over de uitkomst van het beroep.

Nienke & Marcel, Monica & Erwin
Breloftpark 14 & 12
Noordwijk

https://petities.nl/system/uploads/25189/original/IMG_1334.jpeg

2022-01-25

Drie insprekers bij Raadsvoorstel Bestemmingsplan Landschapspark Middengebied

Aanstaande donderdag 18 november om 21:30 uur zal de Commissie Ruimte de wijziging van de bestemmingsplannen met betrekking tot het Landschapspark en beoogd Speeleiland bespreken en dan haar voorstel aan de Raad doen.

Het centrale Middengebied houdt de gemoederen bezig.

+Read more...

Een relatief klein burgerinitiatief (WIJ) van bezorgde inwoners, wandelaars en natuurliefhebbers is een paar weken geleden deze petitie gestart VOOR het behoud van het laatste stukje ongerept groen in het Middengebied en TEGEN (de bestemmingsplannen van) een speeleiland.

Vrij recent is een tegenpetitie op gang gekomen vóór de aanleg van het Landschapspark met Speeleiland. Dit met behulp van het 'copycatten' van onze argumenten, van veel financiële en redactionele middelen (12.5000 flyers en een redactioneel stuk in De Noordwijker...).

Beide petities willen de Noordwijkse kinderen niets ontzeggen. De insteek is alleen anders:

Petitie tegen (de bestemmingsplannen van) een Speeleiland: Laat ons duidelijk zijn: wij zijn voorstander van een Landschapspark met natuurspeelplaats. Met de wens om zowel het park als de speelplaats zoveel mogelijk in de natuur te integreren en niet het hele gebied overhoop te gooien. Dit gebied is het laatste stukje ongerept groen tussen de twee dorpskernen en zou niet nog verder mogen dichtslibben en verstedelijken.

Dat moet elke Noordwijker die enigszins geniet van flora en fauna toch aan het hart gaan! Al zegt de gemeente (en de andere petitie) dat er geen vos, bosuilen, nachtegalen en vleermuizen meer leven in dit gebied, dat IS NIET WAAR! Maar door de bouw van de nieuwe wijk Duineveld en het zwembad is al een heel stuk van dit Middengebied verloren gegaan en worden dieren en vogels verdreven. Houdt het ergens op?

In de Bestemmingsplannen voor de realisatie van het Landschapspark met Speeleiland worden bestemmingsregels opgenomen die NIETS te maken hebben met de aanleg van een Landschapspark met Speeleiland! Waarom worden lichtmasten tot 12 meter hoogte opgenomen in dit gebied (bestemming Groen…)? Waarom kan er afgeweken worden van de bouwregels door gebouwtjes van 50m2 neer te mogen zetten met een bouwhoogte van 5 meter (Bestemming Groen…)?! Waarom zijn er 10 meter hoge speeltoestellen nodig (Bestemming Recreatie...)?

Wij raden IEDEREEN aan om de wijziging van de bestemmingsregels er eens goed op na te lezen in de Bijlage Bestemmingsplannen - Regels

Drie van onze insprekers zullen donderdag de Commissie Ruimte hopelijk kunnen overtuigen dat hier sprake is van een Ruimtelijke Ordening die niet deugt!

Als het voor iedereen duidelijk is (en gewenst?) dat de ontwikkeling van dit gebied bij een natuurspeelplaats (en een Landschapspark) blijft, zullen zowel kinderen als ouderen, natuurliefhebbers, vogelaars, wandelaars en alle mensen die nu al van dit gebied genieten, met een gerust hart en een blij gemoed de plannen van de gemeente uitgevoerd zien.

Dus gemeente, voorkom vertraging en stop met de gedachte om dit gebied als SPRINGPLANK naar iets anders te gebruiken (getuige de ‘bestemmingsregels’).

2021-11-16

Filmpje van het middengebied

screenshot.

2021-11-14