U, de petitionaris
Knir

Behoud het KNIR te Rome voor de gehele Nederlandse academische gemeenschap

2.692 ondertekeningen

Sinds 1904 faciliteert het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome hoogstaand interdisciplinair onderzoek en onderwijs. Door nu 50% van de activiteiten voor zichzelf op te eisen, degradeert de RUG het KNIR tot een algemene buitenland-campus, ten koste van de nationale academische gemeenschap.

Petitie

Wij

Onderzoekers, docenten, studenten en anderen die het KNIR een warm hart toedragen

 

constateren

  • dat het plan van de Rijksuniversiteit Groningen om 50% van de activiteiten van het KNIR voor zichzelf te reserveren ten koste gaat van de specifieke expertise en faciliteiten die het KNIR aan Nederlandse onderzoekers en studenten biedt;
  • dat hiermee de reputatie die het KNIR en de Nederlandse academische gemeenschap de afgelopen decennia in Rome hebben opgebouwd, op het spel wordt gezet.

 

en verzoeken

  • het KNIR volledig ten dienste te laten blijven aan de gehele Nederlandse academische gemeenschap.
  • het KNIR te behouden als een nationaal wetenschappelijk instituut op het gebied van de geesteswetenschappen, en in het bijzonder de archeologie en de Romeinse cultuurgeschiedenis in al haar facetten;
  • vacatures voor directie en stafleden van het KNIR open te blijven stellen voor medewerkers van alle betrokken universiteiten.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
universiteitsbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
13-09-2019 
Petitionaris:
Maarten van Deventer, Minou Schraven 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

NRC: ‘Onrust over Groningse coup in Rome niet bezworen’.

Gisteren kopte NRC nog dat ‘alle partijen blij waren’ met de uitkomst van de ‘coup’ van Groningen. Nu de RuG de vacaturetekst voor de nieuwe directeur van het KNIR online heeft gezet, is van die aanvankelijke blijdschap weinig over.

+Lees meer...

In het zeer algemene persbericht van afgelopen maandag stelde het koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland nog dat het KNIR onder het gezamenlijk bestuur zou blijven vallen. Het is echter de vraag wat dat precies betekent. Uit de vacaturetekst blijkt dat de nieuwe wetenschappelijke directeur in dienst van de RUG komt. Kwalijker is dat de sollicitatieprocedure geheel in handen lijkt te zijn van de Rijksuniversiteit Groningen: er is geen sprake van een interuniversitair samengestelde benoemingscommissie, en ook wordt er niet gesproken over een voordracht van de kandidaat aan het NWIB-bestuur. Tegen de NRC zegt de RUG zegt door te gaan met het uitvoeren van de eigen plannen met het KNIR. Na deze zet heeft NRC de kop van het artikel dan ook vanochtend aangepast. De onrust is niet bezworen en dat is geen goede zaak voor het instituut. We zullen de ontwikkelingen dan ook kritisch blijven volgen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/03/alle-partijen-blij-met-uitkomst-groningse-coup-in-rome-a3965958

04-07-2019

Uitslag vergadering Koepelbestuur NWIB's over het KNIR

Vanmiddag rond 13:00 ging er een persbericht uit van het Koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) Het luidt als volgt:

‘’Bericht van het bestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB bestuur) Het NWIB-bestuur heeft op 28 juni de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met betrekking tot het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) besproken op constructieve wijze. Het NWIB-bestuur staat positief tegenover initiatieven die leiden tot het openstellen van de wetenschappelijke instituten met extra activiteiten.

+Lees meer...

Vastgesteld is dat het KNIR, net als de andere NWIB-instituten, als nationaal instituut een meerwaarde heeft met de RUG als beherende instelling. Het KNIR blijft samen met de andere instituten voluit deel uitmaken van de koepel NWIB, de gezamenlijke aansturing blijft. Als bij één van de instituten ruimte is voor extra activiteiten, zoals bij het KNIR nu het geval is, kan de beherende instelling hierin het initiatief nemen. Daarnaast kunnen ook de andere NWIB-instellingen extra activiteiten initiëren. Deze activiteiten staan open voor deelnemers vanuit alle NWIB-instellingen. De RUG is de procedure voor de werving van een nieuwe wetenschappelijke directeur voor het KNIR gestart. Dit betreft een open procedure. Conform de Gemeenschappelijke Regeling leidt dit tot een voordracht voor benoeming aan het NWIB bestuur. Tot 1 januari zal prof. Elmer Sterken de honneurs waarnemen.’’

In beginsel is dat om 3 redenen goed nieuws.

• Het KNIR blijft in zijn geheel deel uitmaken van het NWIB verband.

• Eventuele extra activiteiten staan dus ook open voor deelnemers afkomstig van alle deelnemende universiteiten.

• Er wordt een open sollicitatie-procedure gestart voor een nieuwe directeur(niet enkel intern bij de RUG) die leidt tot een voordracht aan het NWIB bestuur.

Volgens ons is dat goed nieuws voor iedereen die de afgelopen weken de petitie heeft ondertekend. Uiteraard zullen we de verdere ontwikkelingen in de komende maanden kritisch blijven beschouwen.

01-07-2019

Overhandigen petitie vandaag 27 juni te Nijmegen

De petitie “Behoud het KNIR te Rome voor de gehele Nederlandse academische gemeenschap’ is met 2.568 ondertekeningen een groot succes. Als initiatiefnemers danken we iedereen hartelijk voor de ondersteuning en verspreiding in het werkveld.

+Lees meer...

Vanmiddag, 27 juni 2019, overhandigen we in Nijmegen de petitie aan prof. dr. Daniël Wigboldus, voorzitter van het koepelbestuur van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland, waar het KNIR onder valt. Dit koepelbestuur zal op vrijdag 28 juni vergaderen over de nieuwe koers die penvoerder Rijksuniversiteit Groningen met het KNIR wil inzetten.

De gigantische respons op de petitie toont de grote en breed gedragen waardering voor het KNIR in de huidige vorm: een inspirerend, nationaal en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, waar onderzoekers elkaar vanuit verschillende disciplines en universiteiten op inhoud kunnen ontmoeten, en waar de specifieke expertise van het KNIR ook voor toekomstige generaties onderzoekers wordt ontsloten.

Onder de 2.568 ondertekenaars bevinden zich:

• 133 hoogleraren, van wie: 24 van de Universiteit Utrecht; 10 van de Rijksuniversiteit Groningen; 16 van de Radboud Universiteit Nijmegen; 10 van de Vrije Universiteit; 22 van de Universiteit van Amsterdam; 22 van de Universiteit Leiden; 3 van de Erasmus Universiteit Rotterdam; 1 van Universiteit Tilburg; 1 van de Open Universiteit; 2 van de Universiteit Maastricht; en universiteiten in het buitenland.

• 15 directeuren van musea en vergelijkbare wetenschapsinstituten zoals het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te Florence, en het Nederlands Instituut te Athene

• 11 voormalige directeuren en stafleden van het KNIR

• 157 UHD’s en UD’s, oftewel Universitair (Hoofd)docenten

• 90 (senior) onderzoekers

• 70 promovendi

• 19 conservatoren van musea

• 12 kunstenaars en schrijvers

• 58 docenten Klassieke Talen

• Honderden studenten en oud-bursalen, die op het KNIR een cursus volgden, of er hun scriptie schreven.

795 ondertekenaars verkozen anoniem te blijven; 259 tekenden vanuit het buitenland.

pakket ondertekeningen

27-06-2019