You, the petitioner
Help ons mee onze ontmoetingsplekken in de wijk te behouden

Behoud groen, speeltuinen en ontmoetingsplekken in Almelo

89 signatures

Wat aan de Ary Schefferstraat gebeurt, kan in heel Almelo geschieden. Burgers moeten opkomen voor hun belangen en de gemeenteraad laten weten dat zij niet accepteren dat de gemeente door buurtinitiatieven ontstane groen, speel- en ontmoetingsplekken van ons af neemt, maar ontwikkeld en behoudt.

Petition

We

inwoners van Almelo, belanghebbenden van het perceel Ary Schefferstraat, overig belanghebbenden.

 

establish that:

Dat de gemeente(raad) van Almelo woningen wil plaatsen op elke mogelijk denkbare strook groen.

Er zijn legio alternatieve bouwgronden te bedenken, die centraler, prominenter of logischer zijn, en waarvoor met wat méér inspanning het beoogde doel wordt behaald zonder er voorbij te schieten.

Woningnood is van allen tijde: het groen, de speelvelden en ontmoetingsplekken hoeven daarvoor niet te verdwijnen!

 

and request

Het schaarse groen, speeltuinen en ontmoetingsplekken te behouden en niet in te ruilen voor woningen. Huidige bestemmingsplannen, die volgens de gemeente niet meer passend zijn, in samenspraak met burgers burgerinitiatieven succesvol te ontwikkelen en bestendigen, waardoor de nieuwe plannen beter aansluiten op de woonvisie dan simpele woningbouw. Participatie toe passen op gelijk niveau tussen gemeenten en burger en handelen als een democratie.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Almelo 
Petition desk:
Closing date:
2023-09-05 
Lead petitioner:
Actiegroep Ary Schefferstraat 
Website:

History

Signatures