You, the petitioner
Shutterstock 424265809

Behoud de kwelder bij Wierum

1,402 signatures

De prachtige kwelder bij Wierum aan de Waddenzee verdwijnt door afkalving maar is nog te redden door het herstellen van de vervallen rijsdam en het hoofd (de oude pier). Daarvoor is de medewerking nodig van het Wetterskip, Rijkswaterstaat, de gemeente Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân.

Petition

We

bewoners van Wierum en omstreken en wandel-, fiets-, natuur- en vogelliefhebbers uit heel Nederland.

 

observe

  • dat er al geruime tijd geen onderhoud meer wordt gepleegd aan de rijsdam voor de kwelder en het oude hoofd (de pier), hetgeen dringend noodzakelijk is om de culturele, de cultuurhistorische- en recreatieve waarden van dit unieke gebied, dat tevens dient als hoogwatervluchtplaats voor vogels, te behouden.

 

and request

afdoende maatregelen te treffen om verdere afkalving van de kwelder tegen te gaan waardoor culturele, cultuurhistorische- en recreatieve waarden van de kwelder bij Wierum behouden blijven voor de huidige en toekomstige generaties.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Fryslân 
Petition desk:
Closing date:
2022-10-01 
Lead petitioner:
Gert Koene 
Organisation:
Werkgroep De Kromme Horne 
Website:

History

Signatures