You, the petitioner
Shutterstock 424265809

Behoud de kwelder bij Wierum

1,409 signatures

De prachtige kwelder bij Wierum aan de Waddenzee verdwijnt door afkalving maar is nog te redden door het herstellen van de vervallen rijsdam en het hoofd (de oude pier). Daarvoor is de medewerking nodig van het Wetterskip, Rijkswaterstaat, de gemeente Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân.

Petition

We

bewoners van Wierum en omstreken en wandel-, fiets-, natuur- en vogelliefhebbers uit heel Nederland.

 

observe

dat er al geruime tijd geen onderhoud meer wordt gepleegd aan de rijsdam voor de kwelder en het oude hoofd (de pier), hetgeen dringend noodzakelijk is om de culturele, de cultuurhistorische- en recreatieve waarden van dit unieke gebied, dat tevens dient als hoogwatervluchtplaats voor vogels, te behouden.

 

and request

afdoende maatregelen te treffen om verdere afkalving van de kwelder tegen te gaan waardoor culturele, cultuurhistorische- en recreatieve waarden van de kwelder bij Wierum behouden blijven voor de huidige en toekomstige generaties.

The answer

Overhandinging aan Friesland en anderen

Goed nieuws! De petitie Red de Kwelder heeft meer handtekeningen opgeleverd dan de achterliggende projectgroep bij de start had vermoed. Maar liefst 1.779 natuurliefhebbers hebben zich uitgesproken voor behoud van de kwelder. Gezien dit grote aantal bestaat er de hoop dat beslissende partijen zich gaan inzetten om dit uniek stuk natuur voor verder verval te beschermen.

De handtekeningenactie heeft drie-en-halve maand gelopen en is per 1 oktober gesloten. Nu belangstellenden hun handtekening hebben gezet, zal het verzamelde aantal op een officieel moment worden aangeboden aan vertegenwoordigers van de provincie Friesland en andere instanties.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Fryslân 
Petition desk:
Closing date:
2022-10-01 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Gert Koene 
Organisation:
Werkgroep De Kromme Horne 
Website:

History

Signatures

Updates

PERSBERICHT

Wierum, 5 december 2022

Bewoners Wierum benadrukken noodzaak van acute ingreep Petitie Red de Kwelder met bijna 1800 handtekeningen overhandigd

De projectgroep Red de Kwelder heeft op maandagmiddag 5 december een petitie aan de stuurgroep 1DYK* overhandigd. Met de petitie vraagt zij aandacht voor het afkalven van het unieke buitendijkse natuurgebied pal voor de kust van het Noord-Friese Wierum.

+Read more...

“De afkalving is desastreus en gaat steeds sneller. Het is vijf voor twaalf en het is noodzaak om nu acuut in te grijpen, willen we de kwelder behouden voor de huidige en toekomstige generatie”, benadrukt Pim de Wit, één van de trekkers van de projectgroep.

Meer handtekeningen dan vermoed De petitie, die officieel op 11 juni 2022 van start ging en op 1 oktober werd gesloten, heeft meer handtekeningen opgeleverd dan de projectgroep had vermoed. Maar liefst 1779 natuurliefhebbers hebben zich uitgesproken voor het behoud van de kwelder. Het resultaat van deze handtekeningenactie werd vandaag op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden overhandigd aan voorzitter Bé de Winter. Dat gebeurde tijdens een vergadering van de stuurgroep 1DYK. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders van Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat (namens de PAGW), Provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke, gemeente Noardeast-Fryslân, LTO (namens de landbouw) en It Fryske Gea (namens de natuurorganisaties).

De organisaties onderzoeken samen binnen 1Dyk alle initiatieven rondom de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer. Bekeken wordt op welke manier deze initiatieven kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbeteringen in het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuur, waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en leefbaarheid. Voorzitter Bé de Winter: “We werken nu de plannen voor een deel van de dijkverbetering verder uit. Dit initiatief komt op een mooi moment en kan een plek krijgen in de verdere verkenning die nog plaatsvindt in de deelgebieden.”

Landschappelijke waarde De projectgroep Red de Kwelder wil met de petitie duidelijk maken dat er grote urgentie bestaat om de wegkwijnende kwelder te beschermen. Dit unieke stuk natuurgebied met een grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde dreigt verloren te gaan. Dit komt doordat de rijsdam en het historisch hoofd (de pier) vervallen zijn en de kwelder niet meer de nodige bescherming krijgt.

Een brede diversiteit aan sympathisanten heeft met de ondertekening van de petitie aangegeven de zorgen van de projectgroep te delen. Daaronder bevinden zich tal van wadlopers, vogelliefhebbers, recreanten die genieten van de rust op de kwelder, maar uiteraard ook inwoners van Wierum.

Voor meer informatie: www.reddekwelder.nl

*stuurgroep voor de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer, Programmatische Aanpak Grote Wateren en Fries Programma Waddenzeekust

2022-12-06

Overhandinging aan Friesland en anderen

Goed nieuws! De petitie Red de Kwelder heeft meer handtekeningen opgeleverd dan de achterliggende projectgroep bij de start had vermoed. Maar liefst 1.779 natuurliefhebbers hebben zich uitgesproken voor behoud van de kwelder.

+Read more...

Gezien dit grote aantal bestaat er de hoop dat beslissende partijen zich gaan inzetten om dit uniek stuk natuur voor verder verval te beschermen.

De handtekeningenactie heeft drie-en-halve maand gelopen en is per 1 oktober gesloten. Nu belangstellenden hun handtekening hebben gezet, zal het verzamelde aantal op een officieel moment worden aangeboden aan vertegenwoordigers van de provincie Friesland en andere instanties.

2022-10-16