U, de petitionaris
Foto tuin muriel

Behoud de Amsterdamse volkstuinen

29.093 ondertekeningen

Een volkstuin wordt onbetaalbaar en onbereikbaar voor veel Amsterdammers. De huurprijs van de grond wordt door de gemeente verhoogd, vanaf ruim 400% voor de verblijfstuinen tot zelfs 800% voor de nutstuinen. De huurders willen best wat meer betalen voor onze groene oases in en om de stad, maar dit gaat veel te ver!

Petitie

Wij

Huurders van volkstuinen en iedereen die ons een warm hart toedraagt.

 

constateren dat:

  • Dat volkstuinders best wat meer willen betalen, maar dat deze huurverhoging buiten proportioneel is.
  • Dat de noodzaak van de exceptionele huurverhoging slecht is onderbouwd, waarbij geen rekening is gehouden met de diversiteit van de complexen.
  • Dat als de gemeenteraad instemt met de plannen, het huren van een volkstuin binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk is voor veel Amsterdammers.
  • Dat de gemeente hiermee de decennialange gratis inspanning van volkstuinders om de stad groener te maken, teniet doet.
  • Dat met dit plan de vele sociale netwerken binnen de tuinverenigingen verloren gaan.

 

en verzoeken

  • de gemeente om de kosten van de plannen om te investeren in de kwaliteit van volkstuincomplexen niet af te wentelen op de volkstuinders.
  • een redelijke en billijke huurverhoging geleidelijk door te voeren, zodat tuinders hun tuin kunnen blijven behouden.
  • het huren van een volkstuin nu en in de toekomst bereikbaar te houden voor alle Amsterdammers.

Het antwoord

Wethouder heeft nota ingetrokken

Beste ondersteuners van de petitie ‘Behoud de Amsterdamse volkstuinen!’

In een tijdspanne van twee weken is de petitie massaal ondertekend. Ruim 29.000 mensen hebben via deze petitie hun steun betuigd aan ons om de Amsterdamse volkstuinen te behouden. Hartelijk dank. Het was hartverwarmend om zo’n massale steun te krijgen.

Mede door jullie handtekeningen kwam de wethouder Marieke van Doorninck (GL) tot het inzicht dat haar plannen, zoals uiteen gezet in de Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, niet klopte. Hierdoor voelde ze zich genoodzaakt om de Nota in te trekken en de voorgenomen vaststelling van deze nota in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 16 december van Amsterdam uit te stellen.

Hoe het nu verder gaat, is (nog) onbekend. Mogelijk kunnen we in het vervolg uw steun weer gebruiken. Maar vooralsnog willen we u hartelijk danken voor de ondertekening van de petitie ‘Behoud de Amsterdamse volkstuinen!’.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
16-12-2020 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Gerard van Middelaar 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Het Parool: Volkstuinenprotest effectief: huurstijging van de baan

De gemeente komt tegemoet aan het massale protest van de Amsterdamse volkstuinders tegen onder meer de enorme huurverhoging. In plaats van 2,25 euro per vierkante meter per jaar, wordt de huur nu 0,80 of 0,95 euro.

+Lees meer...
15-05-2021

Wethouder heeft nota ingetrokken

Beste ondersteuners van de petitie ‘Behoud de Amsterdamse volkstuinen!’

In een tijdspanne van twee weken is de petitie massaal ondertekend. Ruim 29.000 mensen hebben via deze petitie hun steun betuigd aan ons om de Amsterdamse volkstuinen te behouden.

+Lees meer...

Hartelijk dank. Het was hartverwarmend om zo’n massale steun te krijgen.

Mede door jullie handtekeningen kwam de wethouder Marieke van Doorninck (GL) tot het inzicht dat haar plannen, zoals uiteen gezet in de Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, niet klopte. Hierdoor voelde ze zich genoodzaakt om de Nota in te trekken en de voorgenomen vaststelling van deze nota in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 16 december van Amsterdam uit te stellen.

Hoe het nu verder gaat, is (nog) onbekend. Mogelijk kunnen we in het vervolg uw steun weer gebruiken. Maar vooralsnog willen we u hartelijk danken voor de ondertekening van de petitie ‘Behoud de Amsterdamse volkstuinen!’.

22-12-2020