U, de petitionaris
Foto kathedraal

Behoud Catharinakathedraal voor Bisdom Utrecht

1.813 ondertekeningen

Jullie weten al enige tijd dat het parochiebestuur voornemens is om de Catharinakathedraal te sluiten. Dit nieuws heeft ons even lamgeslagen. Hoog tijd om vóór onze kerk te staan. Zet alstublieft uw handtekening vóór behoud van onze kathedraal. Op 22-01-19 worden ze overhandigd aan het bestuur

Petitie

Wij

Wij zijn een groepje parochianen die groei, vitaliteit en toekomst ziet in de Utrechtse Catherinakathedraal

 

constateren dat:

  • Wij constateren dat de gepubliceerde visie vooral gericht is op krimp en dat er geen paragraaf 'toekomstperspectief' is opgenomen,

  • Het sluiten van de kathedraal en daarmee het wegnemen van de zichtbaarheid van het katholicisme in de binnenstad zal groei van de gemeenschap in de toekomst in de weg staan.

  • het Utrechtse katholiscisme is nog niet rijp voor het museum! Juist in de stad kunnen mooie nieuwe dingen worden ontwikkeld. We hebben al ontzettend veel te bieden: vieringen, cursussen, geloofsbijeenkomsten, de processie, open kerkendag, het kathedrale koor, diaconie, etc. etc. Laat ons verder bouwen vanuit onze kathedraal!

 

en verzoeken

om de kathedraal ten minste als binnenstadskerk te behouden en er geen museum van te maken.

Het antwoord

Catharinakathedraal behouden

Het bestuur van de Personele Unie van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht besluit dat de Catharinakerk niet zal worden onttrokken aan de eredienst en zal dus niet worden vervreemd. De Catharinakerk blijft kathedraal. (...)

De aartsbisschop heeft oog en oor voor de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen. Daarbij heeft de aartsbisschop met name gekeken naar de bovenregionale betekenis van de Catharinakathedraal voor heel Nederland, als metropolitane zetel (...)

Bron: Persbericht 2 maart 2019, PDF

REACTIE PETITIONARIS

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning! Samen met de papieren handtekeningen zitten we nu op zo'n 2300 handtekeningen! Hierdoor zijn we aan tafel kunnen komen zitten bij de personen die de uiteindelijke toestemming verlenen om onze Catharinakerk "kathedraal af" te maken (in Rome). De voorwaarde om deze kerk te mogen verkopen. Speciale dank willen wij zeggen aan alle mensen die mee hebben geholpen de digitale petitie te verspreiden en alle papieren handtekeningen te verzamelen. Zonder deze hulp zouden wij nooit tot deze aantallen ondertekeningen zijn gekomen. Wij zullen nu moeten werken aan het herstellen van het vertrouwen tussen het bestuur van de samenwerkende parochies Utrecht en de parochianen van de Salvatorparochie, waartoe de Catharinakathedraal behoort.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
kerkbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
06-04-2019 
Status:
Beantwoord 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Catharinakathedraal behouden

Het bestuur van de Personele Unie van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht besluit dat de Catharinakerk niet zal worden onttrokken aan de eredienst en zal dus niet worden vervreemd. De Catharinakerk blijft kathedraal.

+Lees meer...

(...)

De aartsbisschop heeft oog en oor voor de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen. Daarbij heeft de aartsbisschop met name gekeken naar de bovenregionale betekenis van de Catharinakathedraal voor heel Nederland, als metropolitane zetel (...)

Bron: Persbericht 2 maart 2019, PDF

REACTIE PETITIONARIS

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning! Samen met de papieren handtekeningen zitten we nu op zo'n 2300 handtekeningen! Hierdoor zijn we aan tafel kunnen komen zitten bij de personen die de uiteindelijke toestemming verlenen om onze Catharinakerk "kathedraal af" te maken (in Rome). De voorwaarde om deze kerk te mogen verkopen. Speciale dank willen wij zeggen aan alle mensen die mee hebben geholpen de digitale petitie te verspreiden en alle papieren handtekeningen te verzamelen. Zonder deze hulp zouden wij nooit tot deze aantallen ondertekeningen zijn gekomen. Wij zullen nu moeten werken aan het herstellen van het vertrouwen tussen het bestuur van de samenwerkende parochies Utrecht en de parochianen van de Salvatorparochie, waartoe de Catharinakathedraal behoort.

04-03-2019

Catharinakathedraal, metropolitane kerk van Nederland blijft open!

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning! Samen met de papieren handtekeningen zitten we nu op zo'n 2300 handtekeningen! Hierdoor zijn we aan tafel kunnen komen zitten bij de personen die de uiteindelijke toestemming verlenen om onze Catharinakerk "kathedraal af" te maken ( in Rome). De voorwaarde om deze kerk te mogen verkopen.

+Lees meer...

Speciale dank willen wij zeggen aan alle mensen die mee hebben geholpen de digitale petitie te verspreiden en alle papieren handtekeningen te verzamelen. Zonder deze hulp zouden wij nooit tot deze aantallen ondertekeningen zijn gekomen. Wij zullen nu moeten werken aan het herstellen van het vertrouwen tussen het bestuur van de samenwerkende parochies Utrecht en de parochianen van de Salvatorparochie, waartoe de Catharinakathedraal behoort.

03-03-2019

Petitie overhandigd aan pastoor Boogers

Gisterenavond is in de Vredeskapel van de Catharina Kathedraal de petitie aangeboden. De petitie is ondertekend door 1667 personen waarvan 320 op papier .

+Lees meer...

De petitie is in ontvangst genomen door pastoor Boogers, de voorzitter van het kerkbestuur van de Salvatorparochie waartoe de Kathedraal behoort. In het begeleidend schrijven heeft de Salvator locatieraad het kerkbestuur gevraagd om naar aanleiding van deze petitie met ons in gesprek te gaan om gezamenlijk te onderzoeken wat er nodig is om de Catharina Kathedraal open te houden. We willen natuurlijk voorkomen dat het kerkbestuur een historische en naderhand onomkeerbare fout dreigt te maken. De Salvator locatieraad heeft het bestuur gevraagd voor 29 januari 2019 een aantal data op te geven om op korte termijn dit gesprek te voeren. Een kopie van deze petitie is tevens gisteren per aangetekend schrijven aan de Bisschoppenconferentie gestuurd. Wij gaan er van uit dat de Bisschoppenconferentie zeer verheugd zal reageren op het feit dat zoveel Katholieken zich zo inzetten voor het behoud van deze metropolitane kerk. Wij danken u voor uw ondersteuning tot nu toe! Wij blijven u op de hoogte houden over de voortgang Deze digitale petitie loopt door tot 6-4-2019. Blijf ondertekenen!

24-01-2019