You, the petitioner
Abelen loskade

Behoud bomen Loskade Middelburg

127 signatures

De raad van Middelburg heeft besloten dat de Abelen aan de Loskade weg moeten. Adviezen van deskundigen van Tuinvanzeeland ea zijn opzij geschoven. Weer een groen stukje Middelburg verdwijnt. Bomen zijn groen kapitaal en dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Teken voor behoud, #reddebomen

Petition

We

Inwoners van Middelburg, bezoekers/toeristen & pleitbezorgers behoud groene & gezonde leefomgeving

 

establish that:

  • dat de gemeenteraad te weinig rekening houdt met de gemeenschap, met het belang van een groene omgeving, met de adviezen voor alternatieven en het belang van klimaatadaptatie onderkent;

  • dat er te makkelijk en te vaak bomen worden gekapt, terwijl deze bijdragen aan een gezonde leefomgeving en een mooie stad: de bomen zijn het groene kapitaal!

 

and request

De besluitvorming in heroverweging te nemen en daarbij rekening te houden met de gevoelens van de gemeenschap, de adviezen van deskundigen Tuin van Zeeland e.a. en de (grotere) belangen van het behoud van bomen: een groene en gezonde leefomgeving, en een beter klimaat.

The answer

Helaas, de bomen zijn gekapt

Helaas, de bomen zijn gekapt. Ondanks dat de petitie naar ons idee goed liep (tegelijkertijd liep er een papieren handtekeningenactie); er werden goede argumenten aangedragen door ondertekenaars. Maar de gemeente was niet vatbaar voor noch het aantal ondertekenaars noch de argumenten.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Middelburg 
Petition desk:
Closing date:
2016-02-29 
Answer expected:
2016-03-10 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
--  
Website:

History

Signatures

Updates

Helaas, de bomen zijn gekapt

Helaas, de bomen zijn gekapt. Ondanks dat de petitie naar ons idee goed liep (tegelijkertijd liep er een papieren handtekeningenactie); er werden goede argumenten aangedragen door ondertekenaars.

+Read more...

Maar de gemeente was niet vatbaar voor noch het aantal ondertekenaars noch de argumenten

2016-05-24