U, de petitionaris
Bijbel

Begrip voor de Nashvilleverklaring

2.461 ondertekeningen

Door de Nashvilleverklaring te ondertekenen hebben prominente christenen zich uitgesproken voor de Bijbelse notie van seksualiteit. Veel van de daaropvolgende kritiek heeft hieraan onterecht afbreuk gedaan door de ondertekenaars als marginaal, discriminatoir en homofoob voor te stellen.

Petitie

Wij

de ondersteuners van deze petitie

 

constateren dat:

  • dat de Nashvilleverklaring in lijn is met de Bijbel en Gods plan voor de mens
  • dat veel van de negatieve kritiek op de Verklaring en haar ondertekenaars onbillijk is en dat haar ondertekenaars vanuit onze bevolking alle steun verdienen voor hun actie
  • dat de Nashvilleverklaring niet oproept tot haat(zaaierij) of discriminatie, maar tot naleving van het universeel-christelijke begrip dat de zonde verworpen dient te worden, doch niet de zondaar

 

en verzoeken

dat u zich hiermee vergewist van de steun en het begrip vanuit onze samenleving voor de Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars.

Het antwoord

Aangeboden aan de Tweede Kamer op 14 mei 2019

Aanbieding van petitie op 14 mei 2019 om 13:30 - 13:45 in de Statenpassage aan de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgens Tweedekamer.nl.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
14-05-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
M.R. Bas 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Aangeboden aan de Tweede Kamer op 14 mei 2019

Aanbieding van petitie op 14 mei 2019 om 13:30 - 13:45 in de Statenpassage aan de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgens Tweedekamer.nl..

15-05-2019

Dinsdag 14 mei: aanbieding van de petitie aan de Tweede Kamer

Beste mensen,

Op dinsdag 14 mei zal ik de petitie aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overhandigen.

In de begeleidende verklaring zal ik benadrukken dat de Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars op steun vanuit de bevolking mogen rekenen en dat waar zij voor staan niet discriminerend is of op uitsluiting van anders-geaarden berust.

Integendeel: het uitgangspunt is het universeel-christelijke beginsel dat de zonde onderkend en veroordeeld moet worden, maar dat zondaars vanuit hun behoefte met God in het reine te komen hierop gewezen moeten worden en bijgestaan moeten worden in het afwerpen van die zonde.

+Lees meer...

Een en ander kan enkel geschieden indien kerken, geestelijken en andere christenen zonder represailles of verdachtmakingen (zoals de ondertekenaars overkomen is) in staat gesteld worden uiting te geven aan dit voor het zielenheil essentiƫle beginsel.

Voorts zal ik proberen in mijn verklaring te benadrukken dat veel van de kritiek op de Verklaring en haar ondertekenaars onbillijk is, vooral waar het gaat om beschuldigingen van 'uitsluiting' of discriminatie van anders-geaarden.

Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Marcel Bas

10-05-2019

|

|.

10-05-2019