You, the petitioner

Afschaffing kinderbijslag

5 signatures

Jaarlijks wordt er door veel ouders/verzorgers misbruik gemaakt van overheidsgeld door kinderen te nemen omwille financiële redenen. Zo zijn er vrouwen in de bijstand die in verwachting raken om onder de sollicitatieverplichting uit te komen. Kinderbijslag is een financiële extraatje zonder dat er gewerkt voor hoeft te worden. Dit stimuleert sommige gezinnen om zo veel mogelijk kinderen te nemen. Immers, hoe meer kinderen, hoe meer kinderbijslag. Hiermee wordt de afstand tot de arbeidsmarkt alsmaar groter.

Daarnaast zijn er stellen die zoveel mogelijk kinderen nemen om zo hun (goedkope) tijdelijke huis niet uitgezet te kunnen worden. Oog voor het echte belang van het kind is er niet meer.

Het is absurd dat in een overbevolkte land als Nederland waar goed onderwijs en betaalbare woonvoorzieningen alsmaar schaarser wordt, nog meer geboorten wordt gestimuleerd in de vorm van financiële prikkels.

Afschaffing van de kinderbijslag zou de drempel om kinderen te nemen omwille financiële redenen kunnen verhogen en bij kunnen dragen aan de strijd tegen overpopulatie.

Petition

We

De werkende beroepsbevolking

 

observe

Dat er volop misbruik wordt gemaakt van kinderbijslag waardoor werken voor inkomsten een onaantrekkelijk alternatief blijft.

 

and request

Kinderbijslag af te schaffen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Lead petitioner:
Arzu Üner  

History

Signatures