U, de petitionaris

Burgerinitiatief haarlem - Geen gat in mijn stad !

99 ondertekeningen

burgerinitiatief ter voorkoming van langdurig braakliggen ruychaverstraat na sloop panden

Petitie

Wij

inwoners van Haarlem

 

constateren dat:

Dat de gemeente van plan de gebouwen aan de Ruychaverstraat te (laten) slopen. Echter alhoewel er reeds plannen zijn te her-ontwikkelen is het zeer waarschijnlijk dat deze her-ontwikkeling lang op zich zal laten wachten en het terrein braak zal komen te liggen.

En daarmee de vele andere voorbeelden in de recente Haarlemse geschiedenis zal volgen, met als resultaat een flinke aantasting van het straatbeeld, de veiligheid en het woonklimaat.

Waar wij ons onder andere zorgen over maken is dat het braakliggend terrein zal eindigen als publiek urinoir voor de bezoekers van het Patronaat en de achter de huizen gelegen tuinen open komen te liggen voor ongewenste bezoekers.

Het zou volgens ons een grote schande zijn als er midden in het centrum van de stad Haarlem een terrein jarenlang braak zou komen te liggen.

Met een verwijzing naar de voormalige terreinen Rookmaker, Koningscarré, Enschedé / Appelaar, Deliterrein, 023, Oostvest en andere plekken in de stad, waar de afgelopen decennia grotere en kleinere delen van Haarlem na sloop jarenlang braak bleven liggen, willen wij uw aandacht vestigen op het naar onze mening grote risico dat die geschiedenis zich aan de Ruychaverstraat zal herhalen.

Doordat in de huidige regelgeving geen afdwingbare koppeling bestaat tussen sloop- en bouwvergunningen, kan dit door tal van onvoorziene oorzaken resulteren in vroegtijdige sloop van woningen, zonder dat daar op korte termijn vervangende nieuwbouw voor terugkeert. Zeker in deze economisch uiterst grillige en onzekere tijden.

Niet voor niets hanteren de meeste ontwikkelaars dan ook de norm, niet eerder daadwerkelijk met bouwprojecten te starten, alvorens 70% van de vervangende nieuwbouw is verkocht of verhuurd. Zeker nu voor de locatie Ruychaverstraat (thans een complex van sociale huurwoningen) herbouw is beoogd in de vorm van dure koopwoningen (v.a. 6-8 ton ? Per huis), is het maar zeer de vraag of dit in deze tijden nog wel haalbaar en rendabel zal blijken.

Wanneer dan ook nu de tientallen woningen, met de reeds afgegeven sloopvergunning, tegen de vlakte zullen gaan, is het zeer goed denkbaar dat het terrein nog voor jaren onbebouwd zal blijven, in afwachting van een aantrekkende economie en vastgoedmarkt.

Zonder harde garanties dat direct na sloop en sanering ook daadwerkelijk met nieuwbouw zal worden gestart, is de kans naar onze mening dan ook levensgroot, dat het terrein jarenlang braak zal blijven liggen, onnodig tientallen (sociale huur)woningen prematuur aan het Haarlemse woningbestand zijn onttrokken en stadsgezicht en leefbaarheid voor de wijk langdurig en drastisch onder druk zal komen te staan.

 

en verzoeken

tot constructief overleg met de wijk en de bewoners, waarin openheid van zaken wordt gegeven om zo, samen met het stadsbestuur, te trachten de kans, dat het geschetste doemscenario zich voltrekt, tot een minimum te beperken.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Haarlem 
Petitieloket:
Einddatum:
04-11-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Gijs Peskens 

Geschiedenis

Ondertekeningen