U, de petitionaris

Nieuwe wet bonussen topmanagers in Nederland

9 ondertekeningen

De Nederlandse regering weigert een wet in te stellen die het graaien van topmanagers stopt. In het belang van de Nederlandse kiezers moet er een wetsvoorstel komen die het mogelijk maakt dat topbonussen alleen uitgekeerd mogen worden als een bedrijf winst maakt.

Petitie

Wij

kiesgerechtigden in Nederland.

 

constateren dat:

dat de huidige regering weigert een wet aan te nemen die het ervoor zorgt dat topmanagers alleen bonussen krijgen als een bedrijf winst maakt. Dat de bonussen op een verkeerde manier berekend worden, omdat er voornamelijk met een papieren winst gerekend wordt. Dat er onterecht geredeneerd wordt dat er concurrentie tussen topmanagers bestaat, topmanagers te hoge salarissen en bonussen ontvangen. Het is dan ook tijd dat er vanuit de kiesgerechtigden een wetsvoorstel naar de regering gestuurd wordt, zodat salarissen en bonussen van topmanagers op een eerlijke manier worden vastgesteld.

 

en verzoeken

De volgende punten in de wet op te nemen:

1) De Nederlandse staat erkent dat iedereen in Nederland gelijk behandeld moet worden en dat dit ook voor het benoemen van topmanagers het geval is. 2) De Nederlandse staat erkent een aandeel een recht op eigenschap van een vennootschap is en dat alle aandeelhouders economische eigenaren van een vennootschap zijn. Aandeelhouders zijn in feite de werkgevers van topmanagers. 3) Topmanagers worden vanwege het tweede punt benoemd in een speciale vergadering van aandeelhouders, waarbij de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om de benoeming van een topmanager tegen te houden. Er zijn twee mogelijke redenen om een benoeming tegen te houden; het salaris en de daaraan gekoppelde bonus is te hoog of de onderstaande sollicitatieprocedure is niet op de juiste wijze doorlopen. 4) Voordat een topmanager aangesteld wordt is een vennootschap verplicht om met minimaal drie gelijkwaardige kandidaten voor die functie een volledige sollicitatieprocedure afgerond te hebben. 5) De vennootschap is verplicht om met minimaal twee kandidaten van buiten de Raad van Bestuur een volledige sollicitatieprocedure afgerond te hebben. 7) Een vennootschap is verplicht om vroegtijdig openbaar te maken dat er een topmanager gezocht wordt. Kandidaten voor de functie moeten de mogelijkheid hebben om zelf te solliciteren. 8) Bonussen mogen alleen uitgekeerd te worden als een vennootschap winst gemaakt heeft. 9) Bij ontslag van een topmanager vanwege mismanagement mag er aan de topmanager geen bonus worden uitgekeerd. Ongeacht of er winst of verlies is gemaakt. 10) Bonussen van topmanagers mogen alleen gekoppeld zijn aan de winst die een bedrijf maakt.

Toelichting punt 9:

De regeling dat een topmanager altijd een ontslagvergoeding kan krijgen is in strijd met de Verklaring van de universele rechten van de mens. Een werknemer die op staande voet ontslagen wordt heeft geen recht op een ontslagvergoeding. Bij mismanagement moet het dan ook verboden worden om een ontslagvergoeding aan een topmanager te geven.

Toelichting punt 10:

De reden om alleen bonussen op basis van winst uit te keren is dat alle overige beslissingen indirect ook invloed hebben op de winst van een bedrijf. Er moet zo min mogelijk invloed zijn op het personeelsbeleid en het inkoopbeleid binnen een onderneming, zodat de raad van bestuur alleen beslissingen neemt in het belang van de vennootschap. Er worden te veel reorganisaties doorgevoerd op basis van resultaatafspraken waar een bonus aan vast zit.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
05-12-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
C. Bamert 

Geschiedenis

Ondertekeningen