U, de petitionaris

80 km op de Drechtse Ring (N3, A15, A16)

462 ondertekeningen

Wij willen een maximum snelheid van 80 km op de Drechtse ring N3, A15 en A16 bij de woonbebouwing. Een lagere snelheid zal leiden tot minder fijnstof. De lucht is niet gezond. Milieudefensie Drechtsteden wil meerdere acties van de Drechtsteden gemeenten om de uitstoot van fijnstof te verminderen.

De petitie is aangeboden aan het Drechtstedenbestuur. Zij hebben beloofd de effecten van 80 km max op de Drechtse ring nader te onderzoeken. Na de zomer wordt de petitie ook nog aangeboden aan de diverse gemeenteraden.

Petitie

Wij

Burgers en milieugroepen uit Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht

 

constateren

Een vermindering van de maximumsnelheid tot 80km/u zal de vervuiling flink verminderen en ook de geluidsoverlast. Aan de Drechtse Ring is dichtbij veel woonbebouwing. Er is langs de N3, A15, A16 een hoge concentratie van luchtvervuiling waaronder fijnstof. Van fijnstof is recent bekend geworden dat het samen met roet kan leiden tot nog meer gezondheidschade dan eerder gedacht. Een gemiddelde levensvermindering van 1 tot 3 jaar.

 

en verzoeken

Terugbrengen van de maximumsnelheid op de Drechtse Ring tot 80km/u. Onze gemeentebesturen moeten dat bepleiten bij de Provincie en de Minister van Verkeer.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Dordrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
15-06-2015 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Willy Verbakel 
Organisatie:
Milieudefensie Drechtsteden 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Roetmonster biedt handtekeningen 80 km max aan

Een roetmonster overhandigde samen met een vertegenwoordiging van Milieudefensie Drechtsteden donderdag 2 juli  honderden handtekeningen voor maximaal 80 km op de Drechtse ring aan wethouder Mirck. Hij kreeg deze handtekeningen als portefeuillehouder milieu van het Drechtsteden bestuur.  De ondertekenaars vragen aan het Drechtsteden bestuur en de colleges van B en W van de Drechtsteden om bij provincie en rijk een verlaging van de maximale snelheid tot 80 km te bepleiten bij rijk en provincie.

+Lees meer...

Deze verlaging  vinden de ondertekenaars van belang, omdat volgens hen de vermindering van de maximumsnelheid de vervuiling flink zal verminderen en evenals de geluidsoverlast. Dichtbij  de Drechtse Ring ligt veel woonbebouwing.  Er is langs de N3, A15, A16 een hoge concentratie van luchtvervuiling waaronder fijnstof. Van fijnstof is recent bekend geworden, dat het samen met roet kan leiden tot nog meer gezondheidsschade dan eerder gedacht. Een gemiddelde levensvermindering van 1 tot 3 jaar.  Na de overhandiging had een vertegenwoordiging van Milieudefensie een overleg met wethouder Mirck over de voortgangsrapportage luchtkwaliteit. Zij bepleiten in het gesprek verdergaande maatregelen om te zorgen voor gezonde lucht in de Drechtsteden. Er wordt volgens hen net aan voldaan  aan de Europese normen. Maar o.a. volgens het RIVM is ook bij de Europese normen nog een belangrijk gezondheidsrisico. De voortgangsrapportage luchtkwaliteit is naar de aangesloten gemeenten gestuurd. Wethouder Mirck heeft toegezegd dat de regio de effecten van maximaal 80 km op de Drechtse Ring gaat onderzoeken.   In het najaar zal Milieudefensie Drechtsteden bij de verschillende gemeenteraden aandacht vragen voor gezonde lucht. Wanneer u in uw eigen gemeente of voor Drechtsteden bij de verdere acties wil worden betrokken laat dat weten via drechtsteden@milieudefensie.nl . Wij kunnen steeds hand- en denkkracht gebruiken. Wij danken iedereen voor de steun tot nu toe.

voor actueel nieuws like onze facebookpagina
03-07-2015

23 mei actiedag 80 km

Beste ondertekenaar van de petitie,   Wij hebben nu bijna 200 handtekeningen binnen. Wanneer u vrienden en bekenden oproept ook te tekenen voor 80 km op de Drechtse Ring http://petities.nl/petitie/80-km-op-de-drechtse-ring-n3-a15-a16 kan dit aantal nog flink oplopen. Zaterdag 23 mei hebben we gepland als actiedag 80 km op de Drechtse Ring.

+Lees meer...

Deze actie is gepland tussen half elf en twaalf uur. Wij wllen met een aantal auto s de Drechtse Ring rijden met een snelheid van ongeveer 80 km. De auto s zijn herkenbaar met grote borden 80 km. Op de bruggen, viaducten en voor een deel bij de geluidschermen. Daar nemen mensen plaats, die bijvoorbeeld met banners zichtbaar maken dat zij een gezondere lucht willen door 80 km. Des te meer mensen hier aan meedoen, des te beter komt de actie uit de verf. Wil je meedoen laat het even weten: w.verbakel@kpnmail.nl Geef aan of je mee wilt rijden of dat je ergens samen met anderen met een spandoek of bord wil staan. U kunt ook aangeven of u zelf iets maakt of materiaal wilt van Milieudefensie. U wordt dan over locaties en draaiboek geïnformeerd. Met vriendelijk groet, Willy Verbakel voorzitter Milieudefensie Drechtsteden

04-05-2015