U, de petitionaris

Het Nieuwe Sportpark De Wierden in Almere Haven: Als het aan de gemeente ligt meer WONEN dan groen, sport & recreatie

247 ondertekeningen

Het karakter van het gebied dient behouden te blijven en het gebied blijft fungeren als groene buffer tussen de Gouwen en de Velden. Het aantal te bouwen woningen dient daartoe in overleg met het Havenpanel gereduceerd te worden.

Petitie

Wij

Kerngroep “Het Nieuwe Sportpark de Wierden”, bestaande uit leden van het Havenpanel ,Belangenvereniging Houdt Haven Groen en Bewonersvereniging “de kronkel”

 

constateren dat:

dat het participatieproces inzake ‘het nieuwe sportpark de Wierden’ allesbehalve op basis van gelijkwaardigheid verloopt.

dat Kronkelveld weliswaar een beschermde status heeft, maar dat de grootte van het gebied en de benodigde ecologische zone ter discussie staat.

dat In Park Uithof volgens de plannen van de gemeente gewoon gebouwd mag worden, waarbij de gemeente voorbij gaat aan hetgeen is opgenomen in de beleidsnota ‘Almere Parkstad’ (2003)

dat I.p.v. alleen een supermarkt (waarover de meningen al verdeeld zijn) er nu ineens ruimte gemaakt moet worden voor Wijkcentrum “Haven West” (supermarkt + school + multifunctioneel wijkcentrum + gezondheidscentrum + apotheek) in het gebied. Hierover kon niet gediscussieerd worden.

dat 500 woningen veel te veel is voor dit gebied, waarmee het gebied voorgoed veranderd van een PARK in een WOONWIJK met bomen.

 

en verzoeken

de gemeenteraad het volgende:

•Het karakter van het gebied dient behouden te blijven en het gebied blijft fungeren als groene buffer tussen de Gouwen en de Velden. Het aantal te bouwen woningen dient daartoe in overleg met het Havenpanel gereduceerd te worden.

•Er wordt niet gebouwd in en rond Kronkelveld en in Park Uithof.

•Er komt geen voorzieningencentrum in het gebied, tenzij verhoudingsgewijs een aantal woningen minder gebouwd gaat worden in het gebied.

•De recreatieve- en sportieve voorzieningen moeten blijvend een plek vinden in het Wierdenpark.

•Het Wierdenpark blijft een PARK en wordt geen WOONWIJK!

•Wij verzoeken de wethouder om een nader vast te stellen bedrag uit het budget voor het participatieproces beschikbaar te stellen t.b.v. het inhuren van onafhankelijk deskundigen ter ondersteuning van het Havenpanel, alsmede dat afspraken over het beheer van dat budget worden gemaakt in overleg met het Havenpanel.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Almere 
Petitieloket:
Einddatum:
24-06-2009 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
P.J. Heijdelberger 
Organisatie:
Kerngroep “Het Nieuwe Sportpark de Wierden” 

Geschiedenis

Ondertekeningen