U, de petitionaris

Anouk wil bij mama blijven!

480 ondertekeningen

Op 10 april 2009, heeft de rechtbank te Den Haag besloten dat mijn dochter, Anouk, acht jaar, terug moet naar Portugal.

Anouk is in Nederland geboren en heeft daarna met mij en haar (Portugese) vader in Portugal gewoond. In december 2006 ben ik met Anouk definitief naar Nederland vertrokken, met instemming van haar vader. In 2007 was er een bezoekregeling. Ik heb altijd het gezag gehad. In Portugal is dit na ons vertrek naar Nederland, zonder dat ik op de hoogte was, gewijzigd. Dit werd duidelijk tijdens de zomervakantie van 2007, toen Anouk na een vakantie bij haar vader door hem werd achtergehouden en niet naar Nederland mocht terugkeren. Er is gerommeld met mijn handtekening en een document over gezagswijziging is ingediend bij de rechtbank in Portugal zonder dat de rechtbank mij ooit gezien of gehoord heeft.

Ik heb direct een verzoek om teruggeleiding ingediend bij de Centrale Autoriteit (CA), dat na een week werd gehonoreerd. In november 2007 heb ik Anouk teruggehaald naar Nederland. In Portugal moest ik het gezag via een gerechtelijke procedure terug eisen. De procedure en een justitieel onderzoek naar het document lopen nog. Het verzoek om teruggeleiding door vader werd door diezelfde CA pas op 6 november 2008 ingediend. Door de wijziging van het gezag in Portugal, menen de CA en de Nederlandse Rechtbank dat Anouk terug moet naar haar vader, een vader die van november 2007 tot op heden geen enkele poging ondernomen heeft zijn dochter te bezoeken en slechts telefonisch contact met haar. In het Haags Kinderontvoering Verdrag (uit 1980!) staat dat “teruggeleiding” in het belang van het kind is, mits het verzoek binnen één jaar is ingediend. Na één jaar is bij een kind sprake van worteling. Waarom is het dan na ruim twee jaar en vier maanden ineens wél in het belang van het kind om teruggeleid te worden naar een vader en omgeving die haar niet meer eigen zijn? Anouk is door de rechtbank gehoord. De rechtbank vond dat Anouk mocht vertellen waar ze wilde wonen. Ze heeft zeer duidelijk gezegd bij mij te willen wonen en verklaard dat ze bang is voor haar vader. De rechtbank vindt haar nu toch te jong om “met haar mening rekening te houden”.

Het kan toch niet zo zijn dat we in dit land een Nederlands kind zonder pardon het land uitzetten? Vader wil hoe dan ook zijn gelijk, met Anouk als een trofee. Anouk is tijdens de maanden bij haar vader in Portugal totaal van de buitenwereld geïsoleerd geweest en aantoonbaar verwaarloosd. Het gaat mij om het geluk van mijn dochter. Ik wil dat Anouk een gelukkig en tevreden meisje is. Wil dat ze alle kansen krijgt. Die kansen heeft ze hier bij mij in Nederland. Ze is gelukkig hier. Het is complete waanzin dat een kind wat al ruim twee jaar hier naar school gaat, op sportverenigingen zit en vriendjes en vriendinnetjes heeft uit haar vertrouwde omgeving weggerukt wordt. Gaat de rechtbank haar straks uitleggen dat vader komt om haar mee te nemen? Ik kan het niet!

Ik nodig u uit om deze hyves te bezoeken voor meer achtergrondinformatie én om een beeld te krijgen van Anouk. Ook staat een spoeddebat gepland in de Tweede Kamer op 15 april a.s. over het niet uitvoeren van moties over internationale kinderontvoering. Ik ben daar ook bij.

Petitie

Wij

ondertekenaars van deze petitie, zijn ontzet over de uitspraak van de rechtbank te Den Haag over de teruggeleiding Anouk, naar haar vader in Portugal;

zijn ontzet over het feit dat we in dit land een Nederlands kind zonder pardon het land uitzetten;

zijn van mening dat mede "dankzij" de bureaucratische houding van de Minister van Justitie, en de dubieuze rol van de Centrale Autoriteit Anouk op 8 mei a.s. teruggeleid dient te worden.

 

constateren dat:

dat Anouk, nu er een uitspraak is, zich gezagsloos in Nederland bevindt;

dat, ondanks de op 18 dec. 2008 aangenomen moties inz. de uitvoering van het Haags KinderOntvoering Verdrag en de rol van de Centrale Autoriteit hierin, de Minister van Justitie tot op heden, geen enkele actie heeft ondernomen;

dat Anouk op het punt staat haar veilige omgeving (sinds einde 2006!), dreigt kwijt te raken door deze bureaucratische houding van de Minister en de Centrale Autoriteit;

dat de Centrale Autoriteit in internationale kinderontvoeringszaken bij rechtszaken in Nederland nog steeds optreedt als procesvertegenwoordiger namens de buitenlandse achtergebleven ouder;

dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het in het belang van het kind is om haar na ruim twee jaar en vier maanden op 8 mei a.s te willen "teruggeleiden" naar een vader en een omgeving die zij meer nauwelijks kent;

de Centrale Autoriteit voor 2 verschillende partijen achtereenvolgens een verzoek tot teruggeleiding kon indienen bij de Rechtbank Den Haag;

de Centrale Autoriteit voorkennis heeft gehad in verband met het eerdere verzoek van de moeder om teruggeleiding vanuit Portugal naar Nederland, er belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden;

dat de Rechtbank en de Centrale Autoriteit een document voor waar aannemen terwijl er in Portugal een justitieel onderzoek loopt naar de echtheid van dit document.

 

en verzoeken

het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 10 april te vernietigen;

om opheldering van de Minister van Jusitie tijdens het spoeddebat op 15 april a.s. waarom er nog steeds geen wetgeving is;

dat voordat er überhaupt over eventuele teruggeleiding plaatsvindt er EERST duidelijkheid dient te komen m.b.t. het justitieel onderzoek in Portugal;

dat Anouk, indien het vonnis niet wordt vernietigd en wetgeving nog op zich laat wachten, in ieder geval haar hoger beroep en vonnis hiervan hier in Nederland kan afwachten;

dat er een onderzoek komt hoe teruggeleiding moet gaan plaatsvinden als deze al moet plaatsvinden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
08-05-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Saskia Mollee/Marjon Knevelman 
Organisatie:
Anouk wil bij mama blijven! 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen