U, de petitionaris

Mooi Soestdijk

764 ondertekeningen

Petitie voor het behoud van landschap en natuur tussen de Jachthuislaan, Koninginnelaan en Regentesselaan in Soest.

Petitie

Wij

Bewoners van de wijk Soestdijk-'t Hart en initiatiefnemers van "Mooi Soestdijk"

 

constateren dat:

Dat er ernstige bedenkingen zijn tegen de Structuurvisie van de gemeente Soest, waarin de bouwplannen worden kenbaar gemaakt in het gebied tussen de Jachthuislaan, Koninginnelaan en Regentesselaan. Het oprekken van de rode contouren en bebouwen betekent een grote aanslag op de waarde die dit gebied nu heeft voor natuur, wonen en recreatie. Daarnaast is het niet nodig in dit gebied te bouwen.

Natuur Het gebied maakt deel uit van de Laagte van Pijnenburg, een agrarisch gebied met grote ecologische, biologische en landschappelijke waarde direct grenzend aan de Ecologische hoofdstructuur. De kikkers en kwelwaters verdwijnen, de buizerd, uilen en salamanders zullen verdwijnen. Het Jachthuislaangebied vertoont nu, mede door het gradiƫntkarakter (hoog-laag, droog-nat), veel diersoorten, waaronder Rode-Lijst soorten, zoals de boerenzwaluw, kerkuil, steenuil, groene specht, gele kwikstaart, kamsalamander en ringslang.

Wonen Wonen langs de zogenaamde rafelrand van Soest-Noord is precies wat de bewoners wensen, het geeft volledig inhoud aan het begrip "landelijk en vrij wonen". Daarnaast zorgt de rafelrand voor een prachtige visueel-landschappelijke uitstraling en sfeer, wat goed is voor het welzijn van de bewoners. Meer en een andere vorm van bebouwing zou alleen maar zorgen voor verrommeling van het landschap (zie ook kabinetsplan: Mooi Nederland).

Recreatie De Jachthuislaan is een recreatiestrook in Soest voor tourfietsers, wielrenners, wandelaars, ruiters en dagjesmensen. De paarden (van de Willemshoeve) met veulens in het voorjaar, de (witte) koeien, de schapen en de lammetjes geeft een prachtige natuurbeleving aan passanten. Iets wat steeds meer uit het straatbeeld verdwijnt doordat vee binnengehouden wordt. Bebouwing betekent het verdwijnen van alle paarden, koeien en schapen langs de Jachthuislaan.

Woningbouw niet nodig Uitbreiden van woningen is niet meer de oplossing voor woningtekort. Maar juist de transformatie van bestaande bouw. En hierin aansluiting zoeken bij de behoefte van de inwoners. Inbreiding is dus een goede mogelijkheid, binnen de (binnen-)stedelijke structuur. Mits de woningbehoefte aanwezig is, want dat wordt niet hard gemaakt. De bestaande plancapaciteit lijkt ruim te voldoen.

 

en verzoeken

De gemeente af te zien van de bouwplannen in het gebied tussen Jachthuislaan, Koninginnelaan en Regentesselaan en daarmee ook het Voorkeursrecht van de Gemeente op deze gronden in te trekken.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Soest 
Petitieloket:
Einddatum:
20-11-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Bewoners Soestdijk-'t Hart 
Organisatie:
Bewonersinitiatief Mooi Soestdijk 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen