U, de petitionaris
Affiche mr

Locatie Brede School Zuidhorn

110 ondertekeningen

De gemeente Zuidhorn heeft besloten de nieuwe brede school te bouwen in de wijk Oostergast. Onlangs is ons als ouders duidelijk geworden dat wat betreft de veiligheid van onze kinderen de gekozen locatie e.e.a. te wensen overlaat. Zo is hij afgelegen en niet veilig te bereiken voor de kinderen.

De petitie is overhandigd en de Raad heeft op 8 april besloten de bouw van de Brede School op de geplande locatie door te zetten, ongeacht de ongerustheid van op dat moment honderd en tien ouders en andere belanghebbenden.

Petitie

Wij

Verontruste ouders van de toekomstige leerlingen van de Brede School in Zuidhorn

 

constateren dat:

dat de locatie van de nog te bouwen school bijzonder ongunstig is qua ligging met oog op - verkeersveiligheid (spoor, onoverzichtelijke rotonde, (bus)station) - sociale veiligheid (geen omliggende bouw, dus geen sociale controle) - afstand (aan de rand van het dorp met geen zicht op spoedige omliggende bouw. Voor de meeste leerlingen dus verder weg dan de huidige locatie van hun school)

 

en verzoeken

Heroverweging van de beoogde locatie van de Brede School of uitstel van de bouw ervan tot de Oostergast zich verder heeft uitgebreid. De huidige locatie van de Borgh biedt voldoende ruimte om een permanent schoolgebouw te plaatsen, of een tijdelijk schoolgebouw dat als zodanig functioneert tot de locatie in de Oostergast veilig te bereiken en centraler gelegen is dan momenteel het geval is.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Zuidhorn 
Petitieloket:
Einddatum:
02-04-2013 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Madelon van Efferen en Marijke Koetsier 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Besluit van de Raad over de bouw van de Brede School

Op 2 april jl. hebben we de petitie met 98 namen aangeboden aan de gemeenteraad van Zuidhorn tijdens een inspreekavond over de Brede School. Helaas heeft onze actie niet het beoogde effect gehad en heeft de Raad op 8 april besloten de bouw van de Brede School op de geplande locatie door te zetten, ongeacht de ongerustheid van op dat moment honderd en tien ouders en andere belanghebbenden.

+Lees meer...

Ook de moties om de veiligheid van onze kinderen per de opening van de nieuwe school te garanderen, hebben het niet gehaald. Met uitzondering van een motie die de 'Noordelijke route' als veilig garandeert. Overigens heeft men wel de intentie een deel van de knelpunten op te lossen, maar men wil zich niet vastleggen aan een datum. Schriftelijk hebben wij van de raad niets vernomen, maar het besluit van de raad lijkt mij een antwoord op onze petitie: De opening van een Brede School in januari 2015 is belangrijker dan de veiligheid van de leerlingen die ernaar toe moeten.  

Zie ook: Licht op groen voor omstreden brede school Zuidhorn (DVHN)
17-04-2013