U, de petitionaris

Mosquito

29 ondertekeningen

Mosquito

Petitie

Wij

de jongeren van Nederland,

 

constateren dat:

dat er gediscrimineerd wordt door de regering. Dit gebeurt met een volgens de regering schadeloos apparaatje namelijk The Mosquito. Dit apparaatje is bedoeld om de hangjeugd in verschillende buurten weg te houden. Dit is een apparaatje dat tonen uitzendt van een hoge frequentie die vrijwel alleen jongeren tot ongeveer 25 jaar kunnen horen. Over het algemeen worden deze tonen door de mensen die het kunnen horen als vervelend ervaren. Echter is het in sommige gevallen mogelijk dat ook mensen die ouder zijn dit kunnen horen. Er is al veel discussie ontstaan over dit apparaatje maar het wordt vooralsnog op grote schaal gebruikt.

Het gebruik van dit apparaatje is in strijd met de grondwet. Dit is terug te lezen in:

artikel 1

  • Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

artikel 10 punt 1

  • Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer

artikel 11

  • Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Al deze artikelen hebben betrekking op de persoonlijke levenssfeer en het feit dat jongeren onder de 25 dus niet gediscrimineerd mogen worden.

Daarbij komt dit artikel:

artikel 16

  • Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Waarom zouden de jongeren van Nederland gestraft moeten worden enkel om het feit dat zij onder de 25 zijn.

Al dit niet mee gerekend wordt is het ook zo dat er nog niet genoeg onderzoek is gedaan naar de gehoorschade die dit apparaat eventueel zou kunnen voortbrengen.

 

en verzoeken

wij een algeheel verbod op het gebruik van The Mosquito om de levenskwaliteit van alle jongeren en sommige ouderen te verbeteren.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
25-04-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
M.V. Vorzillo 

Geschiedenis

Ondertekeningen