U, de petitionaris

Binnenvaart weigert mee te werken aan schending Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV)

1.052 ondertekeningen

Bij afgifte van huisvuil voor de binnenvaart bij vaarwegen zal men een (duur) abonnement af moeten sluiten, strijdig met het CDNI akkoord.

Dat betekent: - Onevenredig hoge kosten voor de binnenvaart. - Kans op vervuiling omdat, vaarweggebruikers hun afval niet meer kwijt kunnen.

Petitie

Wij

Vaarweggebruikers van de nationale en internationale (binnenvaart)vloot.

 

constateren dat:

-dat dit in strijd is met de internationale afspraken gemaakt in het SAV (CDNI), artikelen 5 en 7. -dat de CCR, als beschermer van het CDNI verdrag, in gebreke blijft door dit doorgang te laten vinden. -dat schippers meerdere keren betalen voor hetzelfde (in hun woonplaats, hun havengeld en in vaarrechten in het buitenland). -dat hierdoor de weg vrij is voor de ons omringende landen om daar ook dit soort heffingen door te voeren

 

en verzoeken

de minister zich er voor in te zetten dat -het invoeren van abonnementen voor afvalafgifte voor onbepaalde tijd opgeschort wordt. -voor de afgifte van huisvuil geen aparte heffingen worden geheven, naast (de bestaande) heffing opgenomen in haven- en liggelden. -het inzamelnetwerk voor huisvuil voor de internationale binnenvaart in stand blijft dan wel wordt uitgebreid.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
21-04-2013 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Ron Breedveld 
Organisatie:
Algemeene Schippers Vereeniging 

Geschiedenis

Ondertekeningen