U, de petitionaris

Inspraak bestemmingsplan station Europapark

597 ondertekeningen

Petitie

Wij

belanghebbenden bij het bestemmingsplan station Europapark,

 

constateren dat:

.. dat de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan Europapark voor inspraak ter inzage hebben gelegd; .. dat de gemeente in dit ontwerp-bestemmingsplan heeft bepaald dat de groenstrook aan de Helperzoom moet worden opgeofferd voor een fietstunnel die midden op de Helperzoom uitkomt; .. dat met zo'n 12.000 fietsers per dag de Helperzoom een van de drukste fietsroutes van de stad Groningen is; .. dat er een verkeersonveilige situatie ontstaat wanneer deze fietsers -tijdens de spits- moeten oversteken; .. dat er geen rekening is gehouden met de toekomstige sluiting van de spoorwegovergang (de zg Esperantokruising); .. dat de fietsers vanaf de Haydnlaan dan niet eenvoudig -via de geplande fietstunnel- naar het centrum fietsen; .. dat het kappen van de bomen aan de Helperzoom en het dempen van het water grote gevolgen heeft voor de ecologische verbindingsstructuur; .. dat de groenstrook aan de Helperzoom een onmisbare groene verbinding tussen het Sterrebos en het Groenensteinpark en de Ecologische hoofdstructuur (vanaf Haren); .. dat er andere andere mogelijkheden zijn die het groen wel beter sparen en verkeersveiligheid kunnen bevorderen; .. dat de gemeente deze mogelijkheden onvoldoende heeft onderzocht.

 

en verzoeken

de gemeente het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat de groene verbindingszone aan de Helperzoom niet wordt vernietigd. Daartoe kan de fietstunnel meer in noordelijke richting worden verplaatst. Hiermee wordt een betere aansluiting gevonden met de Haydnlaan en met de kantoren aan de Kempkensberg. De mogelijkheid van een (kleine) rotonde dient hierin te worden onderzocht. De schets die het inspraakcomite Helperzoom heeft gemaakt biedt een mogelijke oplossing om het groen te besparen en de verkeersveiligheid te bevorderen. Deze schets is aangeboden aan het college van B&W en aan de gemeenteraadsleden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Groningen 
Petitieloket:
Einddatum:
25-04-2009 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Inspraakcomite  
Organisatie:
organisatie inspraak bestemmingsplan station Europapark 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Onderzoeksrapport beschikbaar!!

Het bureau BugelHajema heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan de toets en de verbetering van de Verbindingsvariant. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de Verbindingsvariant wordt komende week gepresenteerd aan de leden van het inspraakcomite Helperzoom.

+Lees meer...

Na de presentatie aan het inspraakcomite zal het rapport worden voorgelegd aan de gemeente en de gemeenteraadsleden. Tevens zal het rapport ook via deze site bekend worden gemaakt.

De gemeente is op dit moment de inspraakreacties die tot 25 februari konden worden ingediend, te verwerken. Er is een uitdraai gemaakt van deze petitie tot 25 februari bij de zienswijze is gevoegd. Na sluiting van de petitie wordt deze in zijn geheel aangeboden aan het college van B&W. Dit zal tegelijk met het aanbieden van het onderzoeksrapport geschieden.

Update van de ontwikkelingen rond onze inspanningen rond het Station Europapark.

Op 25 februari jl sloot de inspraaktermijn voor het bestemmingsplan station Europapark. Het inspraakcomite Helperzoom heeft een zienswijze ingediend waarin we nogmaals onze bezwaren tegen het plan herhalen. De tekst is hieronder weergegeven.

Voorts hebben we van de gemeente toestemming gekregen om ons alternatief "de verbindingsvariant" voor te leggen aan een deskundig en onafhankelijk bureau dat ons kan adviseren over de technische uitvoerbaarheid van ons plan. Wij vinden dat ons plan beter tegemoet komt aan het behoud van de ecologische waarde van de groenstrook en een betere en veiliger verkeerssituatie aan de Helperzoom oplevert. We hebben het bureau BugelHajema de opdracht gegeven om ons plan te toetsen op haalbaarheid. ook zal het bureau de ecologische en verkeerstechnische zaken van ons plan beoordelen. Daar waar nodig zal het bureau ook aanpassingen adviseren, mits dit tegemoet komt aan onze wensen zoals het behoud van de groenstrook en de verkeersveiligheid. We hopen deze maand de resultaten van het onderzoek te krijgen.

Voorts hebben we aan de Helperzoom zichtbaar gemaakt welke bomen worden gekapt als het plan van de gemeente doorgaat. ook zijn er twee spandoeken opgehangen. Dit heeft voor veel aandacht in de media gezorgd. Ook zijn er veel steunbetuigingen binnen gekomen op petities.nl . Helaas heeft een anonieme tegenstander van onze acties de spandoeken en de markeringen (tot tweemaal toe) van de bomen weggehaald. Jammer dat we met deze persoon geen gesprek aan kunnen gaan. We zouden graag meer willen weten van zijn/haar motieven; op deze manier kan de handelwijze van de anonieme tegenstander slechts gekwalificeerd worden als onsportief en laf. zie voor de tekst van de zienswijze :


Vrijdag 13 feb jl besteedde OogTV aandacht aan onze acties. Wethouder Dekker kwam hierbij ook aan het woord. Haar stelling dat het niet mogelijk is om de fietsroute op een andere manier aan te leggen trekken wij in twijfel. We laten ons alternatief op dit moment toetsen op haalbaarheid door een onafhankelijk deskundig bureau. We zijn niet tegen de fietstunnel maar wel tegen de plaats waar de gemeente hem wil hebben. Het is nogal flauw van Dekker om te stellen dat dit slechts een actie is van de bewoners aan de Helperzoom. Juist met deze petitie willen we laten zien dat er meer mensen zijn die het plan van de gemeente zeer slecht vinden. Ook fietsers van en naar de Haydnlaan hebben hier straks last van. En de wethouder vergeet gemakshalve het pas vastgestelde 'GROEN'structuurplan waarin de Helperzoom als belangrijke ecologische verbinding is neergezet. zie voor de uitzending (zoek op 'helperzoom')

http://www.oogtv.nl/ontwikkelen/php/videoarchief_.php

tekst zienswijze Inspraakcomite
20-04-2009