U, de petitionaris

Fiom-hulp moet blijven

5.004 ondertekeningen

De petitieactie heeft veel steun gekregen, met: brieven van cliënten, steunbetuigingen van samenwerkings-partners en mensen uit de maatschappij als ook de aandacht in de media. Meer dan 5000 mensen hebben onze petitie ondertekend. De steun voor Fiom is groot en dat doet ons goed. Hartelijk dank hiervoor. Helaas is Minister Schippers niet op haar besluit terug gekomen. Een deel van ons Fiom-werk, zoals hulpverlening bij ongewenste kinderloosheid, bij zwangerschapsverlies en aan adoptieouders, sluiten we af en dragen we waar mogelijk over.
2013 wordt een overgangsjaar. De opgebouwde kennis wordt toegankelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt. Fiom investeert in de overdracht van taken aan andere organisaties en in het opbouwen van nieuwe vormen van samenwerking. Zie http://www.fiom.nl/overfiom/59d2188f/1/fiomin_2013.aspx, voor meer informatie.

Petitie

Wij

Wij die het noodzakelijk vinden dat Fiomhulp tav onbedoeld zwangeren, kinderwens, afstamming en adoptie blijft bestaan.

 

constateren dat:

Dat deskundige en laagdrempelige hulp op het gebied van (on)bedoelde zwangerschap, afstamming, adoptie, kinderwens en begeleiding bij zoekacties verdwijnt. Hierdoor vallen vrouwen en mannen tussen wal en schip waardoor hun functioneren in de maatschappij wordt belemmerd. Door de subsidiekorting zijn gemeenten zelf verantwoordelijk, maar kunnen deze expertise moeilijk opbouwen omdat de doelgroep te klein is. De opgelegde subsidiekorting maakt de zorg uiteindelijk duurder!

 

en verzoeken

Minister Schippers dringend om Fiom de specifieke en laagdrempelige hulpverlening op het gebied van (on)bedoelde zwangerschap, abortusnazorg en zoekacties naar biologische familie landelijk te laten blijven uitvoeren, zodat de expertise gebundeld blijft. Nu wordt deze specifieke hulpverlening namelijk door Fiom in een vroeg stadium gegeven. Wij verzoeken minister Schippers een deel van de subsidiekorting ongedaan te maken.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
minister 
Petitieloket:
Einddatum:
27-10-2012 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Rineke van Kessel 
Organisatie:
Fiom 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen